Gyermek nemi szerve ruhán keresztüli simogatásának megítélése - A Győri itélőtbla jelentősen súlyosította a cselekmény minősítését

2021.03.24. Jogi Fórum / Győri Fellebbviteli Főügyészség

A 12. életévét be nem töltött gyermek nemi szervének ruhán keresztüli simogatása is súlyosan minősül és végrehajtandó szabadságvesztéssel büntetendő - foglalt állást a Győri Ítélőtábla.

A Győri Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság – abban az ügyben, amelyben a vádlott a tízéves kislány nemi szervét ruháján keresztül simogatta – a 2021. január 28. napján meghozott ítéletében a Székesfehérvári Törvényszék 2020. május 27. napján kelt ítéletét (a Győri Fellebbviteli Főügyészség indítványának megfelelően) megváltoztatta akként, hogy a vádlott cselekménye tizenkettedik életévét be nem töltött, felügyelete alatt álló személlyel szexuális cselekmény végzésével erőszakkal elkövetett szexuális erőszak bűntettének minősül, ezért vele szemben a szabadságvesztés tartamát 3 évre súlyosította, végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll, mellékbüntetésül 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától.

A Székesfehérvári Törvényszék, mint elsőfokú bíróság ítéletében a vádlottat tizenkettedik életévét be nem töltött, felügyelete alatt álló személlyel szexuális cselekmény végzésével elkövetett szexuális erőszak bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért 2 év – végrehajtásában 5 évi próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélte.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség, mint másodfokú ügyészség a cselekmény súlyosabb, erőszakkal elkövetettnek is minősítését, a büntetés súlyosítását, a vádlott végrehajtandó szabadságvesztésre ítélését, meghatározott körben foglalkozástól és közügyek gyakorlásától eltiltását indítványozta.

A Győri Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság a cselekmény minősítését illetően osztotta a fellebbviteli főügyészség azon álláspontját, miszerint a vádlott cselekménye súlyosabban minősül.

Súlyosan szeméremsértő ugyanis a nő, a gyermek mellének megfogása, nemi szervének simogatása, ruhán keresztül is, ha az a nemi vágy felkeltésére, fenntartására vagy kielégítésére irányult vagy arra alkalmas.tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális cselekmény pedig nem szexuális kényszerítésnek, nem szexuális visszaélésnek vagy szeméremsértésnek, hanem szexuális erőszaknak minősül. Fennáll a kapcsolati viszony, a felügyelete alatt állás is, még ha rövid is az az időtartam, ami alatt az elkövető meghatározhatja a sértettől elvárt magatartást, vagyis kiskorú esetén gyakorolhatja mindazon jogokat, amelyek az adott körülmények között a szülőt illetnék. Fennáll azonban az erőszakkal elkövetés is, mert egyrészt a tényállás szerint volt tényleges fizikai erőszak a vádlott részéről, amikor a sértettet tiltakozása ellenére átkarolta és visszahúzta, az ölébe ültette, másrészt a tiltakozó sértett átkarolása és ölbe húzása erőszakos magatartás, mivel ez a gyermek esetében lenyűgöző erejű erőszaknak tekinthető. 

A másodfokú bíróság alaposnak találta a büntetés súlyosítását célzó ügyészségi fellebbezést és indítványt is, ezért a vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés  tartamát – a szabadságvesztés próbaidőre felfüggesztését mellőzve – 3 év végrehajtandó szabadságvesztésre súlyosította, a vádlottat a szabadságvesztés mértékéhez igazodóan mellékbüntetésül 3 év közügyek gyakorlásától eltiltásra is ítélte, és a törvény kötelező rendelkezése értelmében meghatározott körben a foglalkozás gyakorlásától eltiltotta.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
BÜNTETŐELJÁRÁS
BÜNTETŐJOG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS