Átalakuló cégek nem evázhatnak

2002.11. 5. FigyelõNet

Az Országgyűlés az egyszerűsített vállalkozói adóról (eva) szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványok közül a kormány által támogatott javaslatokat megszavazta, a többi indítványt viszont elvetette.

A kormány támogatta azt az indítványt, amely szerint nem választható az eva, ha a választás naptári évében vagy az azt megelőző adóévben a társas vállalkozás átalakult vagy a vállalkozásban új tag 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést szerzett. Támogatták azt is, hogy az evás egyéni vállalkozó halála vagy cselekvőképességének elvesztése esetén tevékenységének folytatója - amennyiben megfelel a feltételeknek - továbbra is az eva szerint adózhasson. A kormány nem támogatta azt a módosító javaslatot, amely az évi 500 ezer forint nettó árbevétel alatti, úgynevezett alvó vállalkozások kizárására irányult. Az államtitkár hozzátette: az ezzel párhuzamos támogatott módosító indítvány nem köti értékhatárhoz a tényleges gazdasági tevékenység biztosítását, feltételként csupán annyit ír elő, hogy a választás naptári évében és az azt megelőző adóévben egyaránt árbevételt számoljon el az evába belépő adózó.

  • kapcsolódó anyagok
EVA