Főügyészi vizsgálat a jászladányi iskolaügyben

2002.11.16. MTI

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség megállapítása szerint Jászladány jegyzője jogszerűen adta ki a helyi alapítványi általános iskola működési engedélyét, ugyanakkor a törvénysértőnek minősítette a megyei közigazgatási hivatal e tárgyban hozott megsemmisítő határozatát.

Fekete Jenő a Jász-Nagykun-Szolnok megye főügyésze pénteken szolnoki sajtótájékoztatóján ismertette az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkárának kérelmére a Jászladányi Zana Sándor Imre Nevelési, Oktatási Közhasznú Alapítvány létrehozásáról, illetve az ottani alapítványi iskola működéséről lefolytatott törvényességi vizsgálat megállapításait.

A részletekről szólva emlékeztetett arra, hogy a közhasznú alapítvány az általa működtetett Antal Mihály nevét viselő általános iskola nyilvántartásba vételéért 2002 márciusában nyújtotta be kérelmét a jászladányi jegyzőhöz, aki kisebb jelentőségű hiánypótlás után 2002 áprilisában jogszerűen döntött az iskola nyilvántartásba vételéről.

A vizsgálat azt is megállapította, hogy az iskola működési engedélyének kiadására irányuló jegyzői eljárás szintén megfelelt az törvényben előírt jogszabályoknak, jelesül a közoktatási törvény idevágó passzusainak.

Fekete Jenő jelezte: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal 2002. augusztus 30-án hozott határozatát - amelyben megsemmisítette Jászladány jegyzőjének határozatát - viszont törvénysértőnek találták, ezért a megyei főügyészség óvást nyújtott be a hivatalhoz e határozat hatályon kívül helyezése iránt.

A törvénysértést a főügyészség azzal indokolta: a megyei közigazgatási hivatal a határozat meghozatalakor figyelmen kívül hagyta a szerzett és gyakorlott jogok védelméhez fűződő, az államigazgatási eljárásban kötelező érvényű szabályt, miszerint felügyeleti intézkedés keretében a határozat nem változtatható meg és nem semmisíthető meg, ha az jóhiszeműen szerzett vagy gyakorolt jogot sértene.

A főügyész hozzátette: a hivatal arra sem volt figyelemmel, hogy a közoktatási törvény értelmében a fenntartó iskolát tanítási évben nem szüntethet meg.

Fekete Jenő közölte azt is, hogy a megyei közigazgatási hivatal a jegyző működési engedélyét megsemmisítő határozata nyomán bekövetkezett intézkedések miatt az alapítványi iskola pedagógusainak munkaviszonyát megszüntették. Ezért az intézmény már nem rendelkezik a szükséges személyi feltételekkel, így a működést engedélyező határozat jogszabálysértővé vált.

Tekintettel arra, hogy a közoktatási törvény szerint a fenntartó tanítási évben iskolát nem indíthat, a Jászladányi Zana Sándor Imre Nevelési Oktatási Közhasznú Alapítvány az új működési engedély iránti kérelmét csak a 2003/2004 tanévre vonatkozóan nyújthatja be.

A főügyész aláhúzta, ha az alapítványi iskola nevelő-oktató munkájához a kellő személyi és tárgyi feltételek ismételten rendelkezésre állnak majd, a jászladányi jegyző jogszerűen rendelkezhet az intézmény működési engedélyének újbóli kiadásáról.

KÁLLALI LÁSZLÓ: AZ ISKOLÁT ELLENZÕK KITARTANAK ÁLLÁSPONTJUK MELLETT

Kállai László a jászladányi cigány kisebbségi önkormányzat volt elnökének elmondása szerint legyen bármilyen jogi vizsgálat, és hozzanak bármilyen megállapításokat, az alapítványi általános iskola létrehozását ellenzők nem változtatnak véleményükön.

Kállai László leszögezte: álláspontjuk mellett azért tartanak ki, mert tiltakozásuk kezdete óta úgy gondolják, azok a cigány gyerekek, akiknek szülei képtelenek megfizetni a havi 3000 forintos tandíjat, hátrányba kerülnek a fizetős iskola beindulásával.

A jászsági faluban most roma polgárjogi szervezet megalakításán dolgozó volt kisebbségi elnök azt mondta, számára elképzelhetetlen, hogy civil szervezetük valaha is támogassa az alapítványi iskola újbóli létrehozását. Hozzátette: azon viszont gondolkodnak, ha az iskola újból indul, pályázati úton vagy más forrásokból szereznek annyi pénzt, amennyi elég lesz az összes rászoruló cigány gyerek beíratására, illetve tandíjának fedezésére.

- Akkor ugyanis majd világossá válik, hogy az iskola valóban kirekesztő, mert a cigány tanulók csak mutatóban, nem pedig nagy létszámban kell nekik - fogalmazott Kállai László.

Az Oktatási Minisztérium sajtóosztálya az MTI érdeklődésére úgy nyilatkozott, hogy a megyei főügyészségi törvényességi vizsgálat írásos anyagának kézhezvételéig nem kívánnak állást foglalni.

  • kapcsolódó anyagok
ÜGYÉSZSÉG
OKTATÁSÜGY
SZOCIÁLIS SZFÉRA