Jövőre már önállóan készít büdzsét a bíróság

2002.11.26. Korridor/MTI

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács az ügyésszel együtt terjeszti majd javaslatát a kormányon keresztül a parlament elé

Az Országgyűlés 366 igennel, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással elfogadta a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló, továbbá az ügyészségről szóló törvény módosítását célzó előterjesztést, beleértve az OIT-re vonatkozó, kétharmados többséget igénylő paragrafust.

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) és a legfőbb ügyész ezentúl teljesen önállóan, a pénzügyminiszter véleménye nélkül alkothatja meg a bírósági fejezet, illetve az ügyészségi fejezet költségvetésére vonatkozó javaslatát, amelyet a kormány a központi költségvetés részeként terjeszt az Országgyűlés elé.

A módosított jogszabály indoklásában szerepel, hogy a változtatással az igazságszolgáltatásnak, mint önálló hatalmi ágnak a végrehajtó hatalomtól való függetlenedése teljes mértékben megvalósul.

A törvény 2003. január 1-én lép hatályba, ennek megfelelően a 2004. évi költségvetés előkészítése és tárgyalása során már alkalmazhatóak a két fejezet költségvetésére vonatkozó speciális szabályok.