Három ítélőtábla létesül január elsejével

2002.12.29. origo

Január 1-jétől, 52 évnyi szünet után, újra lesznek ítélőtáblák Magyarországon. A fővárosban, Szegeden és Pécsett felálló és működését júliusban megkezdő három ítélőtábla egy új bírósági szintet alkot majd a megyei bíróságok, illetve a Legfelsőbb Bíróság között.

A fellebbezési ügyeket tárgyaló három új bírósági fórum a tervek szerint 2005-ben egészül ki a győri, illetve a debreceni ítélőtáblával. Az új bírósági szint létrehozása olyan komoly alkotmányossági aggályoknak is elejét veheti, melyek azt kifogásolják, hogy a jelentősebb ügyekben - melyek a megyei bíróságokon indulnak és másodfokon a Legfelsőbb Bíróságon zárulnak - a jogerős ítélet elleni felülvizsgálati kérelem elbírálásakor az LB saját korábbi határozatáról kell, hogy döntsön. A táblák létrehozásával ez a gyakorlat megszűnik. A táblák felállítása, a fellebbezési ügyek átvétele tehermentesíti az LB-t és lehetővé teszi, hogy valódi alkotmányos feladatára, a bíróságok elvi irányítására, az egységes ítélkezési gyakorlat megerősítésére koncentráljon.

Az LB a rendszerváltozást követő 12 év során valósággal ellehetetlenült, hiszen míg munkaterhei 300 százalékkal nőttek és az ügyek száma 2001-ben már csaknem 17 ezer volt, addig a bírói álláshelyek száma csupán 15 százalékkal emelkedett a jelenlegi 104-re. Mindez kikényszerítette a magyar hagyományokhoz, a hozzánk közelálló osztrák-német jogrendszerben jól bevált bírósági intézményhez való visszatérést. A fővárosi ítélőtáblán 77 bírói állás lesz, melyből körülbelül 30-at az LB-ről, a többit az alsóbb fokú bíróságokról pályázat útján töltenek be. A két másik táblán mintegy 30 bírói posztra pályázhatnak majd a jelentkezők.

Az új bírói fórumok személyi feltételei biztosítottak, a költségvetés 2,6 milliárd forintot adott az ítélőtáblák működésének beindítására. A fővárosi ítélőtábla viszont részben az LB-vel közösen, a Markó utcai épületben, részben pedig másutt bérelt helyiségekben lesz elhelyezve. "Úgy vélem, az igazságszolgáltatásnak hosszú távon természetes igénye, hogy önálló épületben működjön a fővárosi ítélőtábla, az LB pedig visszakapja a kúria eredetileg e célra épült Kossuth téri épületét" - jelentette ki Lomnici Zoltán, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke. Először a fővárosban létesült ítélőtábla 1868-ban, az Osztrák-Magyar Monarchia idején összesen 11 ilyen bírósági fórum működött, Magyarországon pedig az első világháborút követően 1950-ig öt. Még a Monarchiában felállított ítélőtábla azóta is folyamatosan működik - mondta a Legfelsőbb Bíróság (LB) és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke, Lomnici Zoltán.

  • kapcsolódó anyagok
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS