Az Alkotmánybíróság 2004. január 12-13 -i teljes ülésének napirendje

2004.01.11. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság folytatja a legfőbb ügyész interpellálhatóságával összefüggő jogszabályok alkotmányosságának vizsgálatát. A testület megtárgyalja a közoktatásról szóló törvénynek, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvénynek a kisebbségi intézményekkel kapcsolatos egyes rendelkezéseit támadó indítványokat.

Az alkotmánybírók folytatják a családok támogatásáról szóló törvénynek a kismamák jövedelempótló támogatásával összefüggő rendelkezéseit kifogásoló indítvány tárgyalását.

A testület elé kerül az az indítvány, amely szerint az alaptörvénybe ütközik a polgári perrendtartásnak az a szabálya, hogy a bíróság szükség esetén a szemlét karhatalom igénybevételével is foganatosíthatja.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG