A Háttér perrel fenyegeti a református egyetemet

2004.01.15. Magyar Hírlap

A Háttér Társaság a Melegekért egyesület felháborítónak és súlyosan diszkriminatívnak tartja a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Kari Tanácsának 2004. január 4. napján "A homoszexualitásról" címmel közzétett állásfoglalását, és az ennek kiegészítéseként Németh Dávid dékán magyarázatát.

A magyarázat szerint: aki "homoszexuális életmódot" folytat, a református egyetem nem tartja alkalmasnak arra, hogy részt vegyen az egyetemi oktatáson, majd később (református egyházi) szolgálatba álljon.

Az egyetem nem tehet különbséget hallgatói közt megélt szexuális orientációjuk alapján, mert ez ellentétben áll a Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/A paragrafusávalával, továbbá az Egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény közvetlen diszkriminációt tilalmazó 8. paragrafusávalával - áll a közleményben.

A dékáni magyarázattal kiegészített állásfoglalás a szexuális másságukat megélő melegeket, leszbikusokat és biszexuálisokat a heteroszexuális személyekhez képest kedvezőtlenebb bánásmódban kívánja részesíteni, azaz közvetlen hátrányos megkülönböztetést alkalmaz - véli a szervezet.

A Háttér Társaság különösen elítéli azt a körülményt, hogy a nyilatkozat kibocsátására közvetlenül a 2004. január 27. napján hatályba lépő Esélyegyenlőségi Törvény decemberi elfogadását követően került sor. Sajnálatosnak tartja továbbá az egyesület, hogy - szerintük - egyes református egyházi körökben az utóbbi időben felerősödött bizonyos társadalmi kisebbségekkel szembeni uszítás.

A Háttér Társaság a Melegekért kiemelkedően közhasznú jogvédő szervezet felszólítja a Károli Gáspár Református Egyetemet, hogy 2004. január 27. napjáig újabb közleményben vonja vissza az emberi jogokat mélységesen sértő állásfoglalását, ellenkező esetben - a törvény hatályba lépésének napján - a Háttér Társaság az esélyegyenlőségi törvény 20. paragrafus (1) bekezdésének c) pontjában biztosított lehetoőséggel élve bíróság előtt érvényesíti a hátrányos megkülönböztetés tilalmához való jogot, egyúttal polgári perben kártérítés és közérdekű bírság kirovását kezdeményezi az egyetemmel szemben.