Hír archívum: 2005. március

Más hónap

Szondáztatott képviselők: a mentelmi bizottság szerint felesleges a szigorítás

2005.03.31.

Nem kell módosítani a képviselõk jogállásáról szóló törvényt azért, hogy a rendõrség megszondázhassa a honatyákat. Ezen az egyhangú véleményen van a parlament mentelmi bizottsága.

EP: megelőlegezett bizalom Romániának

2005.03.31.

Az Európai parlament külügyi bizottsága támogatta, hogy a tervezett időpontban, április 25-én írják alá a csatlakozási szerződést Romániával és Bulgáriával, de azt is határozatban követelte, hogy a két ország tényleges belépéséig még legyen beleszólása a folyamat ellenőrzésébe.

GVH az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. ellen a Közbeszerzési Döntőbizottságnál kezdeményezett jogorvoslati eljárásról

2005.03.31.

Az Educatio Kht. a chip kártya alapú országos informatikai rendszer kialakítása, kártyaelfogadó infrastruktúra kiépítése az általános és a középfokú oktatási intézményekben, valamint kb. 600.000 darab chip kártya és 2,5 millió darab igazolvány legyártása tárgyában kiírt gyorsított tárgyalásos eljárás részvételi felhívása 2005. február 4-én jelent meg az Európai Unió Hivatalos lapjában.

Pert indított több közalkalmazott és köztisztviselő az állam ellen

2005.03.30.

A rendőrök, határőrök, tűzoltók azért fordultak a bírósághoz, mert szerintük elmaradt a tavalyi évre járó 13. havi bérük kifizetése.

Az NHH Tanácsa megbírságolta az Invitelt

2005.03.30.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (NHHT) az Invitel Távközlési Szolgáltató Rt. által 2004. december 23-án jóváhagyásra benyújtott, elkülönítetten vezetett számviteli kimutatást nem hagyta jóvá és a társaságot a számviteli szétválasztásra vonatkozó kötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt 29 millió forint bírsággal sújtotta.

Bajor igazságügy-miniszteri látogatás

2005.03.30.

Dr. Beate Merk bajor igazságügy-miniszter asszony Dr. Petrétei József igazságügy-miniszter úr meghívására 2005. március 21-23. között hivatalos látogatást tett Budapesten.

Ritkán téved az APEH

2005.03.30.

Az év első 2 hónapjában az APEH hatósági főosztálya összesen 1904 jogorvoslati kérelemmel foglalkozott. A fellebbezések 54 százaléka adóellenőrzéshez, 46 százaléka pedig adóeljárási ügyhöz kapcsolódott. Az eljáró hatóságok 1386 jogorvoslati eljárást fejeztek be.

Nem mond le Kofi Annan az ENSZ korrupciós botránya miatt

2005.03.30.

Az olajat élelmiszerért programról készült jelentés megállapította: a főtitkár nem felelős a visszaélésekért. A jelentés ugyanakkor súlyos kérdésként értékeli, hogy a főtitkár fiát alkalmazó cég is részt vett a programban. Tízmillió dolláros szerződést kötött az ENSZ-szel a svájci Cotecna cég, amely évekig havi kétezerötszáz dolláros jutalékot fizetett Kojo Annan-nak.

Jogász Hallgatók Szakmai Szövetsége a HÖOK -ban

2005.03.29.

2005. március 22-én alakuló Közgyűlését tartotta a Jogász Szakmai Szövetség (JSzSz), mely a HÖOK keretein belül kezdte meg működését.

APEH: kis értékű ajándék áfa levonhatósága 2004. május 1-e után

2005.03.28.

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény hatályos 33. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében nem vonható le az előzetesen felszámított adó, ha az adóalany a terméket és a szolgáltatást teljes egészében az adóalanyiságát eredményező gazdasági tevékenységi körön kívüli célra használja fel, hasznosítja, ide nem értve azt az esetet, ha a terméket és a szolgáltatást a 7. §-ának (3) bekezdésében vagy a 9. §-ban meghatározott célok elérése érdekében használja fel, hasznosítja.

Áprilistól megszűnik az illetékbélyegek használata az okmányirodákban

2005.03.28.

Az okmányirodai ügyintézés során az illetékbélyegeket 2005. március 31-ig lehet felhasználni. Ezt követően az illetéket már nem lehet illetékbélyeggel leróni.

Az Európai Bizottság bekeményít

2005.03.28.

Az Európai Bizottság március 21-én eljárást kezdeményezett Belgium, Finnország és Svédország ellen. Az Európai Unió végrehajtó testülete szerint a három ország továbbra sem iktatta törvénybe a 2001-es EU Szerzői Jogi Direktívát, amely jogi védelmet hivatott nyújtani a szerzői jogok megsértése ellen.

Az Alkotmánybíróság 2005. március 29-i teljes ülésének napirendje

2005.03.25.

Az Alkotmánybíróság foglalkozik a büntető törvénykönyvnek a jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenységre vonatkozó tényállását megkérdőjelező indítvánnyal.

Ügyészség: aktuális statisztikai adatok - 2005. február 28.

2005.03.24.

A Magyar Köztársaság Ügyészsége honlapján közzétette a legfrissebb, aktuális statisztikai adatait.

Jogásznapok Egerben

2005.03.24.

A Magyar Jogászegylet Heves Megyei Szervezete és a Heves Megyei Bíróság szervezésében immár tizedik alkalommal kerül megrendezésre idén Egerben az Óriás Nádor Jogásznapok konferencia.

Elutasította a fellebbezések jelentős részét az APEH

2005.03.24.

Az év első 2 hónapjában az APEH hatósági főosztálya összesen 1904 jogorvoslati kérelemmel foglalkozott. A fellebbezések 54 százaléka adóellenőrzéshez, 46 százaléka pedig adóeljárási ügyhöz kapcsolódott. Az eljáró hatóságok 1386 jogorvoslati eljárást fejeztek be.

Az adatvédelmi biztos állásfoglalása az esélyegyenlőségi terv készítésének kötelezettségével kapcsolatos egyes adatkezelési kérdésekről

2005.03.23.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. CXXV. törvény (a továbbiakban: esélyegyenlőségi törvény) a hátrányos megkülönböztetés csökkentése érdekében előírja, hogy az ötven főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 70/A. §-a szerinti esélyegyenlőségi tervet elfogadni (esélyegyenlőségi törvény 36. §).

Az adatvédelmi biztos állásfoglalása az idegenforgalmi adó ellenőrzésének szabályairól

2005.03.23.

Egy állampolgár állásfoglalásomat kérte idegenforgalmi adóval kapcsolatos adóigazgatási kérdésekről, mivel véleménye szerint egy önkormányzat illetékességi területén az idegenforgalmi adó alóli mentesség ellenőrzésének nincsenek eljárásjogi szabályai.

APEH: Az egyszerűsített vállalkozói adózást választó társas vállalkozók járulékfizetési kötelezettsége

2005.03.23.

A társas vállalkozó (és vállalkozás) járulékkötelezettségét egyáltalán nem befolyásolja az, hogy a társaság, amelyben a társas vállalkozó személyes közreműködésre kötelezett, az eva szerinti adózást választotta vagy sem.

Az elektronikus cégeljárásról is tárgyal szerdán a kormány

2005.03.23.

Március 23-i ülésén a kormány meghallgatja az illetékes tárcák beszámolóját a jelenlegi és várható magyarországi árvízhelyzetről, valamint a honvédség árvízvédelemre való felkészüléséről. A kabinet áttekinti a katasztrófavédelemmel kapcsolatos teendőket, a védekezés során igénybe vehető közmunka lehetőségeit és meghozza a kapcsolódó szükséges intézkedéseket.

Változás az okmányirodai eljárási illeték megfizetésének módjában

2005.03.23.

Az okmányirodáknál kezdeményezett illetékköteles eljárások illetékét 2005. április elsejétől kizárólag készpénzátutalási megbízáson (sárga csekk) lehet megfizetni.

Lenkovics Barnabás a telefonos ügyfélszolgálatokról

2005.03.22.

Lenkovics Barnabás, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa szerint a nehezen elérhető, bonyolult menürendszerrel működő telefonos ügyfélszolgálat nem alkalmas funkciójának betöltésére.

Magyar leányvállalat által a külföldi tulajdonosainak fizetett osztalék

2005.03.22.

Egy magyar leányvállalat osztrák, valamint német tulajdonosainak történő osztalékfizetése kapcsán a következő szabályozásra kell figyelemmel lenni.

A GVH véleménye a fővárosi taxi tarifák szabályozásáról

2005.03.21.

A budapesti taxi piac működési zavarai megoldásának érdekében a Fővárosi Önkormányzat élni kíván azzal az ártörvényi felhatalmazással, melynek értelmében a települést érintően fix tarifákat állapíthatnak meg az önkormányzatok.

Ismételten mobiltelefonreklám miatt bírságolt a GVH

2005.03.21.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a mai napon két eljárásban jutott arra a következtetésre, hogy a Pannon GSM Távközlési Rt. megsértette a versenytörvény rendelkezéseit. A Versenytanács a Pannon 50-1000 díjcsomagok kapcsán indult versenyfelügyeleti eljárásban a fogyasztók megtévesztésre alkalmas magatartás tanúsítása miatt 30 millió forint, a DJUICE Nonstop hirdetései miatt 5 millió forint bírság megfizetésére kötelezte a mobilszolgáltatót.

APEH: senki sem adott nyugtát a piacon

2005.03.20.

Az előre tervezett ellenőrzés sorozat keretében 2005. március 17-én ismét a Kőbányai úti áruházak, illetve azok környékének, továbbá a Józsefvárosi piac ellenőrzésére került sor.

APEH tájékoztatás a 2005. március 10-én építkezések helyszínén az egész ország területét érintően elvégzett, a foglalkoztatás szabályszerűségére irányuló ellenőrzéssorozat tapasztalatairól

2005.03.19.

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal országos akciót szervezett az előzetesen kijelölt építkezések helyszínein. Az akció célja minden igazgatóságra kiterjedően az előre kijelölt és egyeztetett címeken található, folyamatban lévő építkezéseken foglalkoztatott, be nem jelentett alkalmazottak kiszűrése volt.

Állapotmonitorozó felületet hoz létre az APEH az elektronikus bevallási rendszer működésével kapcsolatos tájékoztatás céljából

2005.03.19.

Az APEH ebben az évben már 10 ezer adózótól várta 2005. január 20-án, hogy a megváltozott jogszabályoknak megfelelően esedékes bevallásaikat már Internet útján nyújtsák be.

Budapesten tanácskoztak az európai hírközlési hatóságok képviselői

2005.03.19.

Csütörtökön és pénteken a Nemzeti Hírközlési Hatóság szervezésében Budapesten tanácskoztak az EU Bizottság mellett működő, az EU tagországok hírközlési hatóságait tömörítő ERG (European Regulators Group) és IRG (Independent Regulators Group) szakértői, közölte pénteken a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH).

Építkezéseken razziázott az APEH

2005.03.17.

Harminc építkezésen tizenkét be nem jelentett munkást találtak az APEH-ellenőrök, amikor március 10-én a munkaügyi főfelügyelőség és a határőrség munkatársaival országos ellenőrzést tartottak.

Adótanácsadás a Budapesti Ügyvédi Kamarában

2005.03.16.

2005.02.15. napjától minden kedden 8-15 óráig a Budapesti Ügyvédi Kamara székházában (V. Szalay u. 7.) adó és tárasdalombiztosítási szakértő áll a Kamara tagjainak rendelkezésére.

A NETÉRT Egyesület munkacsoportot hoz létre az interneten fellehető illegális tartalmak és jogi következményeik vizsgálata céljából

2005.03.15.

A magyarországi internet-felhasználók egyetlen érdekvédelmi szervezete, a Netfelhasználók Érdekvédelmi Társasága Egyesület (NETÉRT) új munkacsoportot hoz létre, a hazai interneten található illegális tartalmak monitorozása és megszűrése céljából, illetve, hogy az ezekkel kapcsolatos jogi következményeket vizsgálja.

IM: Miniszteri látogatás Tolna megyében

2005.03.13.

Dr. Petrétei József igazságügy-miniszter 2005.március 11-én egész napos látogatást tett Tolna megyében, Szekszárdon. A miniszter reggel találkozott a Tolna Megyei Bíróság elnökével Dr. Soós Miklóssal a bíróság felújított épületében.

Adatvédelmi biztos: a személyi azonosítónak a társasházak alapító okiratában való feltüntetéséről

2005.03.13.

Az Inytv. 32. § (2) bek. f) pontja figyelmen kívül hagyja az Avtv. adattovábbításra vonatkozó rendelkezését (Lásd 8. § (1) bek.), mert az érintettek személyes adatai - hozzájárulásuk nélkül - valóban harmadik személyekhez kerül(het)nek.

A MELASZ nyílt levele: elektronikusan aláírva is adózhassunk

2005.03.11.

A MELASZ tudomása szerint az elektronikus adózásról szóló rendelet-tervezetben nem szerepel az elektronikus aláírás technológiája. A modern technológia támogatása érdekében és a korszerűtlen PIN kód ellen fellépve a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség nyílt levélben fordul a döntéshozókhoz.

A GVH engedélyezte a henkelnek a unilever biopon üzletágának megvásárlását

2005.03.11.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tárgyaláson kívül hozott határozatában engedélyezte, hogy a Henkel Magyarország Kft. megvásárolja az Unilever Magyarország Kft. Biopon Üzletágát. A tranzakció végrehajtásával gyáregységek és termelési eszközök nem, csak a Biopon márkanévhez kapcsolódó gyártási és technikai ismeretek, bejegyzett védjegyek, marketing anyagok, vevői megrendelések, cégérték és egyéb szellemi termékek kerülnek a Henkel Magyarország Kft. tulajdonába.

ISZ TT: állásfoglalás az unikum.hu domainnel kapcsolatos panaszról

2005.03.11.

A 668/2005. sz. ügyben Faller István (regisztrátora: Microware Hungary Kft.) az unikum.hu domain név delegálását igényelte, prioritás nélkül. Az igény ellen a Zwack Unicum Kft. (regisztrátora: EuroWeb Rt.) képviselője útján a Szabályzatban előírt határidőn belül nyújtott be kifogást, egyúttal prioritással igényelte a domain név delegálását.

INFOMEDIÁTOR Beszámoló az Országggyűlés Bizottságában

2005.03.10.

Az Informatikai és távközlési bizottság március 8.-i ülésén az első napirendi pont alatt nyílt lehetőségünk arra, hogy az INFOMEDIÁTOR ismertesse tevékenységének első évi eredményeit.

IM: Tárcatükör a Corvinus Egyetemen

2005.03.10.

Dr. Petrétei József igazságügy-miniszter 2005 március 3-án a Corvinus Egyetemen részt vett az Igazságügyi Minisztérium tárcatükör-bemutatóján és vitáján.

Adatvédelmi biztos: történelmi kutatás eredményei körében személyes adat publikálásának jogszerűségéről

2005.03.09.

A történeti kutatások eredményének jogszerű publikálását elősegítendő már hivatali elődöm is több állásfoglalást bocsátott ki. Az ügyben a közel tíz éves biztosi gyakorlatot követve, a korábbiakhoz hasonlóan az az álláspontom, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) alapján az állam alkalmazottjaként, állami cél elérése érdekében eljáró, az ilyen szervek hatáskörét gyakorló - jogállami megfogalmazás szerint közfeladatot ellátó - személynek hatáskörében való eljárással összefüggő adata - ha törvény másként nem rendelkezik - bárki számára hozzáférhető, nyilvános adat.

A Budapesti Ügyvédi Kamara Mediációs Szakkolégiuma 2005. évi taggyűlésének beszámolója

2005.03.09.

Némi késéssel került sor a BÜMSZK 2004. évi rendes taggyűlésére. Az eseményt a Fortuna Szállodahajó erre a célra lefoglalt termeiben tartották 2005. március 4-én délután.

A VPOP 135 végponttal csatlakozott az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózathoz

2005.03.08.

A Vám- és Pénzügyőrség (VP) 2004 decemberében csatlakozott az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózathoz (EKG). Az új hálózatban - a végpontok és a megyei EKG fogadópontok között - a Testület biztosítja a bérelt vonali kapcsolatokat, a nagysebességű üvegszálas gerinchálózati szolgáltatást pedig a Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központja. Összesen 135 végpont bekapcsolása történt meg, amelyeknek köszönhetően a VP testületi végpontok számára átlagosan négyszeresére növekedett a kommunikáció sebessége az előző hálózat kapcsolataihoz képest.

Az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózatról

2005.03.08.

Az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat (EKG) egy olyan informatikai hálózat, amelynek feladata, hogy a kormányzati és közigazgatási adatbázisokat, hálózatokat és informatikai rendszereket összekapcsolja a vonatkozó kormány rendeletben meghatározott kormányzati körnek, valamint a különböző kormányzati szolgáltatások elérhetőségét biztosítsa a civil szféra számára.

A GVH bírságot szabott ki a magyar postára az elsőbbségi levelről szóló tájékoztatás miatt

2005.03.08.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a mai napon tartott tárgyalásán megállapította, hogy Magyar Posta Részvénytársaság az elsőbbségi levél 2004 márciusában történt bevezetésekor az elsőbbségi levélküldeményeket ajánló tájékoztatásában a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartást tanúsított. A Versenytanács az eljárás alá vont vállalkozást 5 millió forint bírság megfizetésére kötelezte.

Versenykorlátozó ármeghatározás miatt bírságolta meg a gvh vadgazdasági terméktanácsot

2005.03.08.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa 2005. március 1-én tartott tárgyalásán a mintegy 1,7 milliárd nagyságrendű, hazai nagyvad vadhús-felvásárlási piacot érintő versenykorlátozó megállapodás miatt indított eljárásban a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanácsát a tagságra kötelező ármeghatározás miatt 80 millió Ft bírság megfizetésére kötelezte.

Majtényi László nem helyesli a listázást, de bizonyos szint fölött eltörölné a titkokat

2005.03.07.

Viszolygást kelt benne, hogy egy névsorra azt mondják: ügynöklista. Majtényi László volt adatvédelmi biztos, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet vezetője szerint minden ügynököt a saját áldozatának kellene csak kiszolgáltatni.

Paprikaügyben büntethet a GVH

2005.03.07.

Várhatóan nem marad el a tavalyi fűszerpaprika-botrányba keveredett cégek versenyjogi felelősségre vonása.

Franciaország május 29-án tart népszavazást az EU-alkotmányról

2005.03.07.

Jacques Chirac francia államfő május 29-re tűzte ki a népszavazást az Európai Unió alkotmányáról - jelentette be a párizsi elnöki hivatal.

B terv

2005.03.07.

Bár hivatalosan nincs forgatókönyv arra, mi történne, ha a brit Alkotmányról szóló népszavazáson negatív eredmény születne, szakértők szerint egyes tagországok már gondolkoznak a lehetséges megoldásokon.

Bekamerázzák a Városligetet

2005.03.07.

Harminc térfigyelő kamera pásztázza majd a Városligetet: a tervek szerint a rendszer jövő tavaszra már működhet. A telepítésükre szánt 45 millió, a térfigyelő rendszer működtetésére pedig további 30 millió forint benne van a főváros a költségvetésében - mondta el a közgyűlés városrendészeti bizottságának elnöke.

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0000