Hír archívum: 2006. február

Más hónap

Ítélet a bíróra és ügyészre támadó vádlottak ügyében

2006.02.28.

Az utóbbi időben jellemzővé váltak a bíróságok és a bírák elleni durva, fizikai és szóbeli támadások a peres eljárások során. Erről a különböző sajtóorgánumok tájékoztatást adtak és több alkalommal dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Elnöke is aggodalmának adott hangot.

Európai Közösségek Bíróságának munkaprogramja

2006.02.28.

2006. február 27-e és 2006. március 5-e közötti munkanapokon az Európai Bíróságon (Bíróság) ún. "semaine blanche" lesz, azaz érdemi eljárási aktusok megtételére nem kerül sor. A következő héten szonban több fokozott érdeklődésre számot tartó ügy kerül a luxemburgi bíróságok napirendjérére.

Szemérem elleni erőszak Békéscsabán - Ítélet a Szegedi Ítélőtáblán

2006.02.28.

Megváltoztatta a Békés Megyei Bíróság ítéletét a Szegedi Ítélőtábla dr. Hegedűs István vezette büntető tanácsa abban az ügyben, amelyben egy békéscsabai férfit, K.Z.-t saját kislánya ellen elkövetett szemérem elleni erőszakkal vádoltak meg.

APEH: kényszerintézkedések - emelkedő januári eredmények

2006.02.28.

2006. január végéig az APEH kintlévőségeiből kényszerintézkedések hatására csődeljárásból, felszámolásból és végrehajtásból összesen 18,66 Mrd. forint bevétel eredt. Összehasonlítva 2005 hasonló időszakának eredményével ez 4,5%-al nagyobb összeget jelent.

A Bizottság közleményben számolt be az eltiltásokkal kapcsolatos szabályozási törekvésekről

2006.02.27.

Az EU egységesíteni törekszik a polgári és politikai jogok gyakorlásától vagy a különböző tevékenységektől való eltiltás büntetőjogi alkalmazását és az európai államok közti kölcsönös elismerését – ezt erősíti meg a Brüsszelben múlt héten kiadott sajtóközlemény.

Mi történik az EU-ban ezen a héten?

2006.02.27.

A külügyminiszterek hétfői találkozóján a nyugat-balkáni és a közel-keleti ügyek uralják a napirendet. Az Európai Bizottság ezen a héten indítja útjára a globalizációs alapot, találkozókat tart ukrán és orosz energiaügyi vezetőkkel és új segélycsomag létrehozását jelenti be.

Már nálunk is az uniós szabályok szerint kell szerződni

2006.02.27.

Már hatályos az a törvény, amellyel Magyarország csatlakozott a Római Egyezményhez, bár a szöveg alkalmazásához még le kell folytatni a ratifikációs eljárást. A szerződéses kötelmi jogviszonyokat szabályozó egyezmény kiemelten a fogyasztói szerződésekre és az egyéni munkaszerződésekre terjed ki.

Lakat kerül a generikus kiskapura

2006.02.27.

Nehezebb lesz kijogászkodniuk a szabadalmi védettség alól a gyógyszermolekulákat a főként koppintásra szakosodott magyarországi cégeknek. Hamarosan eljár ugyanis az idő a gyógyszeripar egyik kedvenc jövedelemfokozó receptje fölött: kifutnak a 90-es évekbeli, eljárásokra vonatkozó szabadalmak.

Lejárt az első női alkotmánybíró mandátuma

2006.02.24.

Az Alkotmánybíróság teljes ülésén búcsúztatták el kollégái Tersztyánszkyné Vasadi Évát, akinek február 23-án lejárt az alkotmánybírói mandátuma.

Az Alkotmánybíróság 2006. február 27-28-ai teljes ülésének napirendje

2006.02.24.

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén tűzi napirendjére azt az indítványt, amely a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. § (6) bekezdésének egyes szövegrészeit támadja. Az érintett rendelkezés az alapítványok bírósági nyilvántar­tásba vételével kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

A spanyol főügyész semmisnek igyekszik nyilvánítani a terrorügy kapcsán hozott ítéletet

2006.02.24.

A spanyol főügyész véleménye szerint az ország legfelsőbb bíróságnak meg kell semmisítenie azt az ítéletet, melyben egy bizonyos Imad Eddin Barakat Yarkast terrorizmusban való együttműködés miatt 15 éves börtönbüntetésre ítéltek.

Új típusú elektronikus aláírásra szolgáló eszköz Franciaországban

2006.02.24.

A CertiMail nevű francia szolgáltató február 22-én olyan eszközt dobott piacra, amely az elektronikus levelezés, az adattitkosítási és adattárolási technológiák, továbbá a pendrive-ok előnyeit ötvözve a személyazonosság elektronikus megállapításának újszerű módját teszi lehetővé.

Rekordokkal zárta munkáját a parlament

2006.02.24.

A múlt héten zárult háromhetes tavaszi ülésszakban negatív, a parlamenti ciklus négyéves átlagát tekintve viszont pozitív rekordot hagytak hátuk mögött a képviselők.

Somogyi Ferenc előadása az ASEM budapesti emberi jogi szemináriumán

2006.02.24.

"A magyar kormány elkötelezett az országban élő nemzeti kisebbségek jogainak védelme iránt, és mivel a kisebbségek az ország területén szétszórtan élnek, a kulturális autonómia biztosítására a kisebbségi önkormányzatok fejlesztésének útját választotta" - jelentette ki Somogyi Ferenc az Ázsia-Európa Párbeszéd emberi jogi szemináriumának bevezető előadásában Budapesten.

Megtorpantak a költségvetésről szóló tárgyalások

2006.02.24.

Bár az Európai Parlament kész arra, hogy engedményeket tegyen a költségvetés ellenőrzését illetően, a tagállamok nem engednek a kialkudott összegekből.

A nemzeti e-kormányzatok összekapcsolását javasolja a Bizottság

2006.02.24.

Egy svéd-olasz szerelmespárnak többtucatnyi nyomtatványt kell kitöltenie ahhoz, hogy összeházasodhasson, mert a két ország adminisztrációs szervei képtelenek egymással elektronikus kapcsolatot teremteni. Ezt - a nemcsak a szerelmeseket érintő - helyzetet szeretné feloldani a Bizottság az e-kormányzatok összekapcsolásával.

Emberkereskedelem Bács-Kiskun megyében - Végzés a Szegedi Ítélőtáblán

2006.02.23.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte, és az I. fokon eljáró bíróságot új eljárás lefolytatására kötelezte a Szegedi Ítélőtábla Gyurisné dr. Komlóssy Éva vezette büntető tanácsa abban az ügybe, amelyben emberkereskedelemmel vádoltak meg több vádlottat. A táblabíróság döntését azzal indokolta, hogy az I. fokú bíróság több eljárási szabályt is megsértett, ítélete felülbírálatra alkalmatlan.

Elmarasztalná a Bizottság volt tagját a főtanácsnok

2006.02.23.

Geelhoed főtanácsnok álláspontja szerint Cresson asszonyt alappal vádolja a Bizottság az őt a Bizottság tagjaként terhelő kötelezettségek megszegésével elkövetett jogtalan előnyben részesítéssel

Az Európa Tanács jelentése az európai kisebbségek helyzetéről

2006.02.23.

Az Európa Tanács által kidolgozott legújabb, az emberi jogok európai helyzetéről szóló jelentés elsősorban Észtországot, Litvániát és Romániát marasztalta el a területükön élő nemzeti és etnikai kisebbségekkel való bánásmódjuk miatt.

A szomszédos jogok kiterjesztése megoldás lehet a fájlcserélőkkel kapcsolatos jogi vitákra?

2006.02.23.

Franciaország továbbra sem fogadta el a fájlcserlélők legalizálásáról szóló, a szakmai és politikai közvéleményt megosztó törvénytervezetet, de az ennek kapcsán kialakult vita segíthet az internet és szerzői jog kapcsolatát meghatározó jogszabályok koncepciójának újragondolásában.

Senkinek sem felel meg a kereskedelmi törvény

2006.02.23.

Hiába tiltja majd a kereskedelmi törvény az erőfölénnyel való visszaélést, ha nem születik átfogóbb szabályozás. Ráadásul nemcsak a hipermarketek alkalmaznak árprést, hanem maguk a megvédendő beszállítók is.

Illegális szoftverhasználat: diákcsíny vagy bűncselekmény?

2006.02.23.

Miközben külföldön már lassan hagyománya van a szellemi tulajdon megsértése miatt kiszabott börtönbüntetéseknek, Magyarországon még a jogvédő szervezetek szerepét is megkérdőjelezik a felhasználók. Az illegális szoftverhasználat ellenőrzésére szakosodott BSA fellépése nemcsak a konkurencia, hanem már független szakemberek ellenérzését is kivívta. Az Üzleti Szoftver Szövetséget azonban nem veti vissza a negatív kritika, és tájékoztató kampánya folytatásáról számolt be a hvg.hu-nak.

Elfogadták az adatőrzésről szóló irányelvet

2006.02.23.

Felemás eredményt értek el brüsszeli tanácskozásukon az EU-tagállamok igazságügy-miniszterei a terrorizmus elleni küzdelem hatékonyabbá tételét szolgáló új rendelkezések terén: véglegesen elfogadták az adatőrzési kötelezettségről szóló irányelvet, de továbbra is nagyok az ellentétek egy új, kulcsfontosságú intézkedés, az európai bizonyításfelvételi parancs ügyében.

Jogellenesen tulajdonított gyógyhatást termékeinek az Ökonet-Európa Kft.

2006.02.22.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa 2006. február 21-én megtartott tárgyalásán megállapította, hogy az Ökonet-Európa Kft. a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartást tanúsított azzal, hogy tizenhárom, általa forgalmazott terméknek gyógyhatást tulajdonított, holott azok nem rendelkeztek az ehhez szükséges szakhatósági engedélyekkel.

Alkotmányellenes az állami termőföld kisajátítási joga

2006.02.22.

Az Alkotmánybíróság 2006. február 21-én kelt határozata alkotmányellenesnek nyilvánította és a határozat kihirdetése napjával megsemmisítette a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 8. § (3) bekezdését. E rendelkezés alapján az állam a tulajdonszerzéstől számított három éven belül kisajátíthatta a 2002. január elsejét követően vásárolt termőföldet, ha az nem a termőföldtörvényben meghatározott elővásárlásra jogosult tulajdonába került.

Németország a telekommunikációs adatok megfigyelésére vonatkozó törvényt fogadott el

2006.02.22.

Élénk vita után a német törvényhozás koalíciós többsége elfogadta azt a törvénytervezetet, amely az ország törvényalkotásában a vonatkozó európai irányelvnek megfelelően teszi lehetővé a hírközlési adatok hat hónapon át tartó tárolását.

A spammel kapcsolatos jogszabály változásáról

2006.02.22.

2006. január 1-jével módosult a spamet érintő magyar jogi szabályozás. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény a módosítás kapcsán új fogalmakat és hatásköri szabályokat tartalmaz a kéretlen elektronikus üzeneteket illetően.

Megjelent a belső piaci eredménytábla

2006.02.22.

Az Európai Bizottság megjelentette a belső piaci jogszabályok megvalósulásáról szóló eredménytábláját, melyben azt vizsgálja, hogy melyik tagország nem ültette át a belső piaci jogszabályokat saját jogrendjébe.

A lakásmaffia felszámolása: lesz-e valaha ingatlankamara?

2006.02.22.

Több mint három év telt az ingatlankamara létrehozásának felvetése óta. Ez idő alatt pro és kontra hangzottak el érvek úgy mellette, mint ellene. Az új szervezet –amely a szakmai érdekvédelem mellett segítené a szakma tisztulását, és hatékony eszköze lehetne a lakásmaffia elleni harcnak is – egyelőre nem kapott zöld utat kormányzati oldalról, ráadásul a szakma egy része sem támogatja.

Nem lehetett volna zárt a tárgyalás

2006.02.22.

Nem azért volt zárt Farkas Péter olimpiai bajnok bírósági tárgyalása, mert államtitokról esett szó, vagy vádalku köttetett - ezt ügyvédje állítja. A bíróság vezetője szerint a zárt tárgyalás elrendelésének módja jogszabálysértő volt.

EKB: nem vonható le az adó visszaélésszerű ügyletek után

2006.02.21.

A hozzáadottérték-adóról szóló hatodik irányelv kizárja, hogy az adóalany az előzetesen felszámított adó levonására vonatkozó jogát olyan ügyletek után gyakorolja, amelyek visszaélésszerű magatartást valósítanak meg

Szemérem elleni erőszak - végzés a Szegedi Ítélőtáblán

2006.02.21.

Hatályon kívül helyezte a Békés Megyei Bíróság ítéletét a Szegedi Ítélőtábla dr. Hegedűs István vezette büntető tanácsa abban az ügyben, amelyben egy medgyesbodzási férfit I. fokon felmentettek a szemérem elleni erőszak és más bűncselekmények vádja alól.

Szaddam Husszeint hamarosan kivégezhetik

2006.02.21.

Az iraki diktátor ügyében eljáró egyik vezető ügyész a hétvégén bejelentette, hogy Szaddam Husszeint a jogerős ítélet megszületésétől számított pár hónapon belül ki fogják végezni.

Pedofília: házkutatás már állami intézményeknél is

2006.02.21.

Tizenegyezer pedofil jellegű bűncselekmény miatt indított nyomozást a rendőrség az elmúlt évben. A kiskorúakról készült pornográf fotókat nem csak otthon, hanem munkahelyen is letöltöttek, az érintettek között segédmunkás ugyanúgy megtalálható, mint orvos vagy rendőr.

Mi történik az EU-ban ezen a héten?

2006.02.21.

Ezen a héten az iráni külügyminiszter az Európai Parlamentbe látogat, folytatódnak a CIA börtönök ügyében folyó vizsgálatok, és kezdetét veszi az európai mobilitási év is.

Öt tagállam egységes EU energiapiacot hoz létre

2006.02.21.

Franciaország, Németország, és a Benelux államok tárgyalásokat kezdtek az egységes európai piac létrehozásáról.

Verheugen szerint 20 év múlva jöhet létre a politikai unió

2006.02.21.

Az ipari ügyekért felelős biztos Günter Verheugen szerint 20 év múlva az EU tagállamai politikailag is teljesen integrálódnak majd.

Magyarországon 102 millió dollár veszteséget okozott a filmkalózkodás 2005-ben - állítja az IIPA

2006.02.20.

Az IIPA amerikai szerzői jogvédő szervezet nyilvánosságra hozta éves felmérését az egyes országok kalózkodási adatairól, mely szerint Magyarország „előkelő” helyet foglal el a megfigyelni kívánt országok listáján. A közzétett adatok szerint Magyarországon 2005-ben a filmkalózkodásból származó veszteség 102 millió dollár volt, és ez a szám nem tartalmazza a magyar és egyéb nem amerikai alkotásokat sértő veszteségeket.

Közel 170 millió forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal az Elektro Computerre és három bankra

2006.02.20.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa a 2006. február 16-án tartott tárgyalásán megállapította, hogy a Elektro Computer, a Budapest Bank, a Credigen Bank és a Magyar Cetelem Bank az „Elektro Pont” műszaki áruházláncban igénybe vehető, „ingyen hitel”-ként hirdetett hitelkonstrukciókra vonatkozó tájékoztatási gyakorlattal a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsítottak.

Rekordszámú nemzetközi védjegy 2005-ben

2006.02.20.

A WIPO honlapján megjelentetett beszámoló szerint a tavalyi évben rekordszámú, mintegy 33 565 nemzetközi védjegy bejegyzése iránti kérelem érkezett a szellemi tulajdon világszervezetéhez.

A Strasbourgi Bíróság elítélte Oroszországot

2006.02.20.

Január végén az Emberi Jogok Európai Bírósága meghozta ítéletét a poszt-szovjet időszak egyik legszélsőségesebb, rendőri brutalitással kapcsolatos ügyében, melyben az ártatlanul meghurcolt vádlottat felmentette az ellene felhozott vádak alól. Az ügy ismét rávilágított arra, hogy orosz állami és belügyi szervek működése sok tekintetben továbbra is ellentmond a jogállamiság követelményeinek.

Húsz éve írták alá az Egységes Európai Okmányt

2006.02.20.

Az Európai Közösségek addigi alapszerződéseit nagymértékben továbbfejlesztő Egységes Európai Okmányt 1986-ban írták alá és 1987. július 1-jén lépett hatályba.

Élőmunka, kísérleti adókönnyítéssel

2006.02.20.

A magánlakások felújítását és a házi gondozást szeretné a PM a kedvezményes áfa-körbe átsorolni, a végső döntést leghamarább a nyár végén hozhatja meg az Ház.

Emberölés kísérlete Bács-Kiskun megyében - Ítélet a Szegedi Ítélőtáblán

2006.02.17.

Helybenhagyta az I. fokú bíróság döntésének büntetési tételekre vonatkozó részét a Szegedi Ítélőtábla Gyurisné Dr. Komlóssy Éva vezette büntető tanácsa, így jogerősen 5 év fegyházbüntetést kapott az a kiszállási férfi, K. Z., aki késsel támadt saját húgára.

A luxemburgi bíróságok munkaprogramja

2006.02.17.

A február 20-tól február 24-ig tartó munkahét zsúfoltnak ígérkezik mind az Elsőfokú Bíróság, mind az EKB számára. A fokozott munkatempóra talán magyarázatot nyújt, hogy 2006. február 27-e (hétfő) és 2006. március 5-e (vasárnap) között az Európai Bíróságon ún. "semaine blanche" lesz, azaz az említett héten nem lesznek tárgyalások, ítélethirdetések, és nem kerül sor főtanácsnoki indítványok benyújtására sem.

Magyarország hátrányba kerülhet a digitális műsorszórás területén

2006.02.17.

A kormány január 18-i ülésén elfogadta, a Parlament pedig február 13-án tűzte ki végszavazásra a földi digitális műsorszórás szabályozásáról szóló törvény tervezetét. Ezzel úgy tűnt, hogy utolsó fejezetéhez érkezett az a törvényalkotói munka, amelyet az elektronikus hírközlés terén 2003. óta folytatott az informatikai tárca. Politikai konszenzus híján azonban a Parlament hétfőn nem szentesítette a törvényt.

Öngóltörvény

2006.02.17.

"Ez pont olyan, mintha a Kárpát utcai Merci szervizben azt mondanák a húsz éve ott dolgozó szakiknak, hogy bocs, de holnaptól nem javíthattok autót, mert szerintünk egyikőtök sem ért hozzá. Ám, ha elvégzitek 400 ezer forintért a mi tanfolyamunkat, megengedjük, hogy újra kézbe fogjátok a villáskulcsot" - idézi a Magyar Ingatlanszövetség marketing tanácsadója, Földvári Zsolt az új jogszabályon felháborodott szakember véleményét.

Bírósági határozat alapján az internetszolgáltató köteles együttműködni a kalóz tevékenység megszüntetésében

2006.02.17.

A lemezipar üdvözli a dániai döntést, mely szerint a szolgáltatók kötelesek megakadályozni előfizetőik számára a szerzői jogok megsértését.

Elfogadták a szolgáltatási irányelvről szóló jelentést

2006.02.16.

Az Európai Parlament két évig tartó előkészítés után csütörtökön első olvasatban nagy többséggel elfogadta a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelvet. Az eredeti bizottsági javaslat számos ponton módosult, az alapvető célkitűzés azonban továbbra is a szolgáltatások szabad áramlásának biztosítása maradt. Az EP most úgy döntött, az irányelv nem lehet hatással a szociális jogokra, ezek továbbra is nemzetállami hatáskörben maradnak.

Az európai piac helyesli a befektetési alapok szabályozásának Bizottság által kijelölt útját

2006.02.16.

Az Európai Bizottság a közelmúltban tette közzé azt a kiadványát, melyben a befektetési piac szereplői által a 2005 júliusában megjelentetett Zöld Könyvre adott szakmai álláspontokat ismerteti.

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0000