Hír archívum: 2007. május

Más hónap

Egy lépéssel közelebb a termékelhelyezéshez

2007.05.10.

Az Európai Parlament kulturális és oktatási bizottsága második olvasatban fogadta el az EU audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvének tervezetét, amely lehetővé tenné a termékelhelyezést a televízió- és mozifilmekben, valamint a sportműsorokban is.

Gyurcsány menetrendet szabna az új európai alkotmánynak

2007.05.10.

Az uniós alkotmány új szövegéről az év végéig meg kell állapodni, és a dokumentumot 2009-ig ratifikálni kell – jelentette ki Gyurcsány Ferenc.

Hedge alapok már jövőre

2007.05.10.

Megtakarítás: a külföldi befektetési alapok ingatlan befektetéseiket közvetetten, társaságokban történő részesedés szerzése útján valósíthatják meg.

GVH tanulmány a cukorpiacról

2007.05.08.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a napokban tette közzé a cukorpiacról készített elemzését. A tanulmány megkísérli áttekinteni a magyar cukoripar jelenlegi helyzetét, mint a globális és az európai piacok szerves részét.

Magyarország még mindig a „megfigyeltek listáján”

2007.05.08.

A hét kereskedelmi egyesületet tömörítő IIPA, azaz a Nemzetközi Szellemi Tulajdon-Védelmi Szövetség a napokban hozta nyilvánosságra éves összefoglalóját, a „SPECIALIS 301” jelentést, melyben 43 olyan országot vizsgálnak és értékelnek, melyek kereskedelmi kapcsolatban állnak az Egyesült Államokkal.

Jogászból lehet zöldombudsman

2007.05.08.

A jövő nemzedékek képviseletét szolgáló országgyűlési biztosi posztról körültekintő döntést javasolt Takács Albert, az állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese, aki az általa ismert elképzeléseket nem tartja megfelelőnek.

Itthon is behajthatók lesznek a külföldi bírságok

2007.05.08.

Elfogadta az Országgyűlés a szabálysértési jogsegélyről szóló törvényjavaslatot. Az új szabályozás szerint július közepétől már itthon is behajthatóak lesznek a külföldön kiszabott szabálysértési bírságok forintban.

Mégsem szavaz a Parlament a roaming díjakról

2007.05.08.

Az Európai Bizottság javaslata, amely a mobilszolgáltatókat az ún. roaming (barangolási) díjak csökkentésére kötelezné, a tagállamok nézeteltérései miatt mégsem kerül az Európai Parlament elé.

Maradhat az európai elfogatóparancs

2007.05.07.

Az Európai Közösségek Bírósága az Advocaten voor de Wereld ügyben múlt héten hozott döntésében kimondta, hogy az európai elfogatóparancs intézménye összeegyeztethető a jogbiztonság, a törvény előtti egyenlőség és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának követelményeivel.

Kárpótlást követelnek a felvidéki civilek

2007.05.07.

Ellentmondás látszik kibontakozni a szlovákiai magyarok pártja és a civil mozgalmak célkitűzései között: utóbbiak nemcsak bocsánatkérést, hanem anyagi kárpótlást is követelnek a Benes-dekrétumok következményeiért.

Kóka keményen fizettetne

2007.05.07.

Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter 2007. május 4-én tájékoztatta a GKM 900 MHz-es koncessziós szerződésre vonatkozó elsődleges ajánlatáról a Pannon GSM Távközlési Zrt-t és a Magyar Telekom Távközlési Nyrt-t. A miniszter a szerződések meghosszabbításának feltételéül szolgáltatónként 10 milliárd forint koncessziós díj befizetését, valamint a szélessávú lefedettség növelését szolgáló, egyenként 20 milliárd forint értékű beruházást jelölt meg. Amennyiben az ajánlattételt követő tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy új eljárás keretében dől el a frekvenciasáv hasznosításának sorsa.

Hiába van új KEHI rendelet - a jelentések továbbra sem hozzáférhetők

2007.05.06.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet pert indított a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) ellen, hogy a közigazgatás korszerűsítésének sikertelenségét vizsgáló jelentését közérdekű adatként adja ki. A Fővárosi Bíróság nem jogerős ítéletében tegnap elutasította a TASZ keresetét.

A versenytörvénybe ütköztek az Unitravel Utazásszervező Kft. egyes tájékoztatásai

2007.05.06.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa 2007. május 3-án megtartott tárgyalásán megállapította, hogy az Unitravel Utazásszervező Kft. a 2006. évben három általa szervezett út esetében megtévesztő módon adott tájékoztatást a részvételi díjon (alapdíjon) felüli egyes, a fogyasztókat terhelő költségekről.

Új háromtagú tanácsokat választ az Alkotmánybíróság

2007.05.06.

Az Alkotmánybíróság (Ab) keddi teljes ülésén választják meg az új háromtagú tanácsokat és az állandó bizottságokat. Tavaly a háromtagú tanácsok hozták az Ab döntéseinek több mint negyedét, 62 határozatot és 59 végzést.

Az Alkotmánybíróság 2007. május 7-8-i teljes ülésének napirendje

2007.05.06.

Az Alkotmánybíróság Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésének napirendjén sze­repel az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 2. § (5) bekezdésének „határo­zatlan időre” szóló szöveg­része, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. tör­vény 11. § (2) bekezdés d) pontja al­kotmányellenességének vizsgálata tárgyában ké­szült tervezetet.

Belső piac: A Bizottság vitát kezdeményez a lakossági pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos jövőbeni uniós politikáról

2007.05.06.

Az Európai Bizottság zöld könyv formájában közzétette a lakossági pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos uniós politika jövőjéről alkotott elképzeléseit. A lakossági pénzügyi szolgáltatások körébe tartoznak a bankszámlák, a kölcsönök, a jelzáloghitelek, valamint a befektetési és biztosítási egyéni szolgáltatások.

Emberölés Fülöpszálláson - ítélet a Szegedi Ítélőtáblán

2007.05.06.

Megváltoztatta az I. fokon eljáró Bács-Kiskun Megyei Bírság döntését a Szegedi Ítélőtábla Gyurisné dr. Komlóssy Éva vezette büntető tanácsa abban az ügyben, amelyben egy testvérpár egyik tagját, B.I-t – egyebek mellett - emberöléssel, míg a másikat, Balogh Andrást emberöléssel kapcsolatban elkövetett bűnpártolással vádoltak meg.

Egy sarccal kevesebb

2007.05.04.

Lesz spam-szabály és megszűnik az üzletfenntartási kötelezettség nevű elektronikus kereskedelmi sarc - áll a Ház elé kerülő törvény-tervezetben.

Egyre kevesebb idő marad a földkérdés megoldására

2007.05.04.

Hamarosan itt van 2011, amikor megnyílik a hazai földpiac. A moratórium fenntartására Gráf József nem lát reális esélyt, de hangsúlyozta, hogy körültekintően kell megoldani a kérdést. Hasonlóan vélekedik a Magyar Agrárkamara is, amelynek képviselői tegnap négyszázmilliós együttműködési megállapodást írtak alá az agrárminiszterrel.

Sok a panasz az uniós intézményekre

2007.05.04.

2006-ban több mint 3800 panasz érkezett az európai ombudsman hivatalához, kifogásolva az uniós intézmények eljárásait. A csütörtökön közzétett éves jelentés szerint akadnak jó példák is, de van még mit javítani az uniós ügyintézésen.

Az Európai Közösségek Bíróságának munkaprogramja (2007. május 7. – május 11.)

2007.05.03.

A Luxemburgi Bíróság a következő munahét során foglalkozik a terroristagyanús személyek berlini ingatlanszerzésével, a Svédországban sörre kivetett adó mértékével és a speciális grafitok piacán végzett európai versenyhatósági vizsgálatokkal.

Egy lépéssel közelebb a közös társasági adóalaphoz

2007.05.03.

A jövő év első felében tervezi a jogszabály-javaslat előterjesztését a közös konszolidált társasági adóalapra Kovács László adóügyi biztos, aki legkorábban 2010-ben számít eredményre az ügyben.

Németország fenntartaná a munkaerőpiaci korlátozásokat

2007.05.03.

Míg Hollandia bejelentette, hogy 2007. május 2-ától szabaddá teszi munkaerőpiacát a 2004-ben csatlakozott tagállamok előtt, addig a soros német elnökség a gazdasági miniszter véleménye ellenére 2011-ig szeretné azokat meghosszabbítani. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha Berlin bebizonyítja, hogy az EU10-ek munkavállalóinak beáramlása súlyos munkaerőpiaci zavarokat okozna az országban.

Létrejön a RABIT

2007.05.02.

Strasbourgban tartott legutóbbi plenáris ülésén az Európai Parlament jóváhagyta az unió határain kialakult krízishelyzetek megoldása érdekében felállítandó speciális határvédelmi alakulat létrehozását.

A számítógépektől féltik a gyors járművizsgáztatást

2007.05.02.

Torlódások várhatók a műszaki vizsgáztatásban május elsejétől, riogat az Európai Autószervizek Magyarországi Egyesülete. A Nemzeti Közlekedési Hatóság cáfolja az állítást.

Öt év alatt 5 százalékkal több halálos baleset Magyarországon

2007.05.02.

Az első Európai Közlekedésbiztonsági Napon bemutatott uniós statisztikák szerint csökken a halálos balesetek száma. A Bizottság által 2001-ben elindított akcióterv célkitűzése megvalósítható, azaz a balesetben elhunytak száma felére, 25 ezerre csökkenthető 2010-ig. Magyarországon ugyanakkor öt év alatt öt százalékos a növekedés.

Új bejelentőlapot lehet letölteni az APEH honlapjáról

2007.05.02.

Tájékoztató az önkormányzat polgármestere által kiállított - a kérelmező családjában egy főre jutó havi jövedelemről - és kiadott hatósági bizonyítványról az 1993. évi III. törvény 54/A. § (3) bekezdése szerint az állami adóhatósághoz teljesítendő bejelentési kötelezettségről

Öt vádlottra bizonyították rá a terrorista összeesküvést Londonban

2007.05.02.

Öt vádlottat talált bűnösnek hétfőn a Londoni Központi Bíróság terrorista akció előkészítésében és terrorista összeesküvésben. Az eredetileg hét gyanúsított közül kettőt nem minősített bűnösnek a bíróság.

Jogosan marasztalta el a GVH a kartellező mozikat

2007.05.02.

Véglegesen pert nyert a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) négy moziüzemeltető vállalkozás ellen. A Legfelsőbb Bíróság 2007. április 25-én tartott tárgyalásán ugyanis helybenhagyta a Fővárosi Ítélőtábla tavalyi döntését.

Összeolvadhat az Invitel és a Hungarotel

2007.05.02.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa engedélyezte, hogy a Hungarian Telephone and Cable Corporation irányítást szerezzen a Matel Holdings N. V. felett.

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0000