Hír archívum: 2007. június

Más hónap

Tárgyalást tartottak a helyi iparűzési adó ügyekben

2007.06.29.

Az Európai Bíróság csütörtökön tartotta a magyar helyi iparűzési adóval kapcsolatos két ügyben a tárgyalást.

A médiatörvény lehetőséget ad az ORTT önkényes döntésére

2007.06.29.

Az Alkotmánybíróság (Ab) június 25-én hozott határozata szerint a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (médiatörvény) 136. § (1) bekezdés "12. és" szövegrésze alkotmányellenes, ezért azt 2007. december 31-i hatállyal megsemmisí­tette.

Népszavazási kérdés az OEP állami tulajdonlásáról

2007.06.29.

Az Alkotmánybíróság (Ab) június 26-án helybenhagyta az Országos Választási Bi­zottság 116/2007. (IV. 18.) OVB határozatát.

Az Alkotmánybíróság 2007. július 2-3-i teljes ülésének napirendje

2007.06.29.

Az Alkotmánybíróság a nyári ítélkezési szünet előtti utolsó két teljes ülésén összesen huszonegy tervezetet tárgyal meg. A testület határozatot hoz Sólyom László államfő azon indítványáról, amelyben a köztársaság elnök állami kitüntetés-adományozási jogkörének értelmezését kérte.

Személyiségi jogi per a Legfelsőbb Bíróság ellen

2007.06.28.

A Legfelsőbb Bíróság 2006. március 6-i ítéletében - felülvizsgálati eljárásban - két vád egyikében hatályon kívül helyezte Kristóf László egykori csendőr-nyomozó korábbi ítéletét és egyben pedig megszüntette ellene az eljárást. Az ítélet nyomán egy megkínzott perelte be az LB-t.

A rugalmas biztonság több embert segít jó állásokhoz

2007.06.28.

A Bizottság ma javaslatot tesz arra, hogy a versenyképesség, a foglalkoztatás és a munkahelyi megelégedettség a rugalmasság és a biztonság összekapcsolásával való előmozdítása érdekében vázolják fel a rugalmas biztonság közös elveit a munkavállalók és a munkaadók számára.

Az Országgyűlés elfogadta a fogyatékosságügyi ENSZ-Egyezményt

2007.06.28.

Az Országgyűlés 2007. június 25-i ülésnapján 337 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot.

Újabb keresőprogramok adatvédelmi gyakorlatát vizsgálják

2007.06.28.

A tagállami adatvédelmi hatóságok képviselőiből álló európai uniós munkacsoport más keresőprogramokra is kiterjesztheti az eredetileg a Google vonatkozásában indított vizsgálatokat.

Imádunk nem fizetni

2007.06.28.

Míg az európai átlagot nézve javult a számlák kifizetésének időtartama, Magyarországon tovább nőtt a késedelmes napok száma a tavalyi évhez képest. Már minden negyedik hazai vállalat érez súlyos pénzügyi fenyegetettséget a nem fizető ügyfelei miatt, ami hazánk nemzetközi versenyképességét is rontja.

Ab-véleményt vár az államfő egy nemzetközi egyezményről

2007.06.28.

Sólyom László köztársasági elnök véleményezésre megküldte az Alkotmánybíróságnak az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényt.

Törvénysértő a szlovákiai kisebbségi sajtó?

2007.06.28.

A pozsonyi kulturális tárca felszólította az Új Szó című szlovákiai magyar napilapot, hogy tartsa be a nyelvtörvényt. A minisztérium szerint a lap törvényt sért, amikor magyarul közli a szlovákiai településneveket.

Pazarlóan használja épületeit az EU

2007.06.28.

A Számvevőszék szerint az EU jelentős pénzeket pazarol azzal, hogy pályáztatás helyett a nyilvánosságot kizárva egyezkedik épületeinek felújításairól, és több folyamatosan használt uniós épületet megvásárlás helyett, tartós bérletben használ.

Nincs gyógyhatásuk a HRI termékeinek

2007.06.27.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsának döntése értelmében a HRI Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek, valamint a HRI-vitalion Életmód és Egészségvédő Egyesületnek összesen 14 millió forint bírságot kell fizetnie. A két eljárás alá vont ugyanis reklámjaiban gyógyhatást tulajdonított több termékének, ám ezen állításait nem igazolta.

Egyszerűbb, jobb, szociálisabb jogszabályokat!

2007.06.27.

Lévai Katalin szocialista európai parlamenti képviselő előterjesztését az egyszerűbb és jobb jogalkotásról 2007. június 26-án Brüsszelben egyhangúlag fogadta el az Európai Parlament Jogi Bizottsága.

Összefoglaló a 2007-es felsőoktatási törvénymódosításokról

2007.06.27.

Az európai felsőoktatás versenyképességének javítására Magyarország is csatlakozott az úgynevezett bolognai nyilatkozathoz és a lisszaboni stratégia oktatásról szóló részéhez. Ennek megvalósítását, valamint a magyar felsőoktatás színvonalának emelését és védelmét célozza a 2007-es törvénymódosítás.

A Közoktatási törvény 2007-es módosításai

2007.06.27.

A Közoktatási törvény mostani módosítása a kormányprogramban foglalt oktatási reformcsomag része. Céljai: a közoktatás hatékonyabb megszervezése, a kistérségi társulások ösztönzése, az esélyegyenlőség növelése, a szakképzés hatékonyságának erősítése, valamint a minőség fokozottabb ellenőrzése és jutalmazása.

Változik a tankönyvpiac törvényi szabályozása

2007.06.27.

Az Állami Számvevőszék 2006-ban megvizsgálta a közoktatási intézmények tankönyvellátási rendjét, s megállapításai nyomán indokolttá vált a tankönyvpiac törvényi szabályozásának módosítása. Előtérbe került a tartós tartalommal és minőséggel bíró tankönyvek elterjesztése, a tankönyvkölcsönzés szélesebb körben való alkalmazása. Mindez jelentős költségcsökkentést eredményez majd mind a szülők, mind pedig a költségvetés számára.

A pénzmosás elleni hatékony küzdelem szempontjából indokolt a kötelező ügyvédi tájékoztatás

2007.06.27.

Nem sérti a tisztességes tárgyaláshoz való jogot az ügyvédek számára egyes, bírósági eljáráshoz nem kapcsolódó pénzügyi ügyletekben való részvétel során a pénzmosás leküzdéséért felelős hatóságok felé fennálló tájékoztatási és együttműködési kötelezettség előírása - állapította meg az Európai Közösségek Bírósága

Az Európai Bíróság munkaprogramja (2007. július 2. – július 6.)

2007.06.27.

Július első hetében két dán vontakozású ügyben történnek fontosabb eljárási cselekmények az Európai Bíróságon: az egyik fogyasztóvédelmi tárgyú, a másik a légiutasokat megillető jogok érvényesítésével kapcsolatos.

Új uniós program az illegális bevándorlás ellen

2007.06.27.

Az Európai Bizottság hétfőn bejelentette: új programot indít annak érdekében, hogy megakadályozza további illegális bevándorlók érkezését Európába.

Figyel a pénztárra? Szigorú ellenőrzések jönnek!

2007.06.27.

A jelenleg hatályos számviteli törvény szerint a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a jelenleg hatályos számviteli alapelveket kell figyelembe venni.

A Fidesz újra benyújtja az első három népszavazási kérdést

2007.06.27.

Az ellenzéki párt visszavonja, majd újra benyújtja az OVB-nek a korábban már hitelesített három kérdésüket, hogy egyszerre lehessen kiírni mind a hat kérdésről a referendumot. A legnagyobb ellenzéki párt azt sem tartja kizártnak, hogy hetedik kérdésként beemeli a népszavazás témái közé azt a kérdést is, amit egy házaspár kezdeményezett a több-biztosítós modellről.

Országgyűlés: langyos tavasz után ismét forró ősz jön?

2007.06.27.

Langyos tavasz a forró ősz után, az Országgyűlés pedig megúszta nagyobb botrányok nélkül. Azt is sikerült megelőzni, hogy "a demokrácia a gyűlölködés páncéljába merevedjen" – így jellemezte Szili Katalin házelnök a nyári zárás előtti tegnapi tájékoztatóján az elmúlt fél évet.

Jól halad a tisztviselők felvétele az új tagállamokból

2007.06.27.

Jó úton van a Bizottság, hogy az év végére elérje 2007-es felvételi célkitűzéseit. Ez év májusáig több mint 2700 tisztviselőt, illetve ideiglenes alkalmazottat vettek fel a 12 új tagállamból.

Mi történik az EU-ban ezen a héten?

2007.06.26.

A héten véget ér a német elnökség és hatályossá válik az EU új, barangolási díjakról szóló rendelete. Angela Merkel rendkívüli plenáris ülésen számol be az Európai Parlamentnek a csúcson elért eredményekről és az elnökség munkájáról. Az Európai Bizottság jelentést tesz közzé Románia és Bulgária EU-tagságáról, és zöld könyvet ad közre az éghajlatváltozásról.

Műszakicikk kereskedőket marasztalt el a GVH

2007.06.26.

A fogyasztók megtévesztése miatt összesen 55 millió forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) két műszakicikk kiskereskedelemmel foglalkozó vállalkozásra. Az Elektro Computer 50 millió, az Euronics egy korábbi GVH határozat módosítása után 5 millió forint bírságot kapott.

A mobiltelefonos barangolásról szóló európai uniós rendelet június 30-án mind a huszonhét tagállamban hatályba lép

2007.06.26.

Az európai unió közbelépésének köszönhetően idén nyártól már jóval olcsóbb lesz a mobiltelefon külföldi használata. A barangolásról szóló európai uniós rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való e hét végi közzététele révén mind a huszonhét tagállamban kötelező erejűvé válik a belső piac szabályozásának egy fontos eleme.

Új tagja van a GVH Versenytanácsának

2007.06.26.

Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke, Nagy Zoltánnak, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnökének javaslatára Szántó Tibort a GVH Versenytanácsának tagjává nevezte ki. Az új Versenytanács-tag megbízása hat évre szól.

Egészségbiztosítás: melyik a jobb?

2007.06.26.

Magyarország válaszút előtt áll: hamarosan dönteni kell a betegbiztosítási struktúráról, a jelenlegi rendszer jövőjéről. Miként a hazai közvélemény, a nemzetközi gyakorlat sem egységes e tekintetben: Európa országaiban sokféle rendszerek létezik. Azt pedig, hogy melyik a jobb, vagy esetleg a legjobb, nincs szakértő, aki meg tudná mondani. Ezt is, azt is lehet ugyanis jól vagy rosszul működtetni.

Felsőoktatási törvény: az OKM figyelembe vette a hallgatók javaslatait

2007.06.26.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a felsőoktatási törvény módosításakor messzemenőkig figyelembe vette a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának javaslatait.

Mindhárom kérdésben lehet népszavazást tartani

2007.06.26.

A tandíj, a vizitdíj és a kórházi napidíj esetében is hitelesítette az aláírásgyűjtő íveket hétfői ülésén az Országos Választási Bizottság. Ha tizenöt napon belül senki sem fordul az Alkotmánybírósághoz az ügyben, a Fidesz-KDNP megkezdheti az aláírásgyűjtést.

Csúcsbüntetés a Bumerángért

2007.06.26.

Az Országos Rádió- és Televíziótestület (ORTT) egy év alatt csaknem 51 millió forint büntetést szabott ki a Sláger Rádióra a Bumeráng adásainak tartalma miatt.

Több mint 300 millió euró a technológiai intézetnek

2007.06.26.

Hét évre több mint 308 millió eurót fordítanak majd az uniós költségvetésből az Európai Technológiai Intézet működésére – egyebek mellett ezt tartalmazza az az általános megközelítés, amiben hétfőn állapodtak meg a tagállamok az EU kutatási potenciáljának jobb kihasználását célzó projektről.

Dugába dőlt tárgyalások

2007.06.25.

Továbbra sincs kész a műsorok sugárzásáról és továbbközvetítéséről szóló új WIPO-szerződés tervezete, mert az annak kidolgozásával megbízott bizottság képviselői az utolsó tárgyalási napokon nem jutottak közös nevezőre néhány alapvető kérdésben.

Szavazási dömping a T. Házban

2007.06.25.

Harmincnégy jogszabályjavaslatról határoz nyári szünet előtti mai utolsó munkanapján a parlament.

OVB: ma döntenek a népszavazásról

2007.06.25.

Ma dönt az Országos Választási Bizottság a Fidesz népszavazási kezdeményezései ügyében. A legnagyobb ellenzéki párt attól tart, hogy a testület ismét elutasítja a kérelmüket. Jogászok közben azon vitatkoznak, hogy az Alkotmánybíróság döntése kötelezheti-e a bizottságot a kérdések jóváhagyására. Zlinszky János volt alkotmánybíró szerint bár az OVB-nek kötelessége lenne hitelesíteni az aláírásgyűjtő íveket, szerinte a bizottság újabb kifogást talál majd ennek megtagadására.

Megegyezés született az EU új alapszerződéséről

2007.06.25.

Július 23-án kezdődik az a kormányközi konferencia, amelyen a tagállamok megállapodnak az új alapszerződés pontos szövegéről. A 36 órás maratoni tárgyalásokon az európai vezetők megegyeztek, hogy az év végére elkészítik az új szerződést, amelyet 2009-re minden tagállam ratifikál majd.

Megtévesztő lakáshitel hirdetések miatt bírságolt a GVH

2007.06.25.

Két pénzintézetre összesen 14 millió forint bírságot rótt ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa. Az MKB Bank és az Erste Bank ugyanis lakáshitelekhez kapcsolódó akcióik során reklámjaikkal megtévesztették a fogyasztókat.

Megjelent a Jogelméleti Szemle 2007/2. száma

2007.06.25.

A Jogelméleti Szemlében jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások mellett a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányokat is közöl a szerkesztőség.

Újabb fejlemények a Budaházy György elleni büntetőeljárásban

2007.06.25.

Amint arról korábban a Nemzeti Jogvédő Alapítvány tájékoztatást adott, a Budaházy György ellen a Szabadság téri szovjet emlékmű megrongálása, illetve alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása miatt folyamatban levő büntetőeljárásban a Nemzeti Jogvédő Alapítvány biztosítja Budaházy György büntető védelmét, amelyet dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, az alapítvány kuratóriumi ügyvezetője lát el.

AB döntés a TB-járuklékfizetési alapok közötti választás lehetőségéről

2007.06.22.

Az Alkotmánybíróság (Ab) hivatalból eljárva 2007. június 19-én hozott határozatában megállapította: az Országgyűlés az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdését sértő, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet idézett el azáltal, hogy a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 29. § (7) bekezdésében nem biztosította a kezd egyéni vállalkozók számára a törvényben meghatározott társadalombiztosítási járulékfizetési alapok közötti választás lehetőségét.

AB a hátrányos megkülönböztetés tilalmának megszegéséről

2007.06.22.

Az Alkotmánybíróság (Ab) 2007. június 19-én kelt határozatában elutasította a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megszüntetésére irányuló azon indítványokat, amelyek szerint az Országgyűlés nem teljesítette az Alkotmány 70/A. § (2) bekezdéséből következő jogalkotói feladatát, mivel a Büntet törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényben (Btk.) nem nyilvánította önálló bűncselekménnyé a hátrányos megkülönböztetés tilalmának megszegését.

Az Alkotmánybíróság a jogegységi eljárás rendjéről

2007.06.22.

Az Alkotmánybíróság (Ab) 2007. június 19-én elutasította a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 29. § (1) bekezdés a) pontja, 30. § (1) és (2) bekezdése, illetve a III. Fejezet egésze alkotmányellenességének megállapítására irányuló indítványt.

Az Alkotmánybíróság 2007. június 25-26-i teljes ülésének napirendje

2007.06.22.

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén foglalkozik a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságával.

Kerethatározat a rasszizmus és idegengyűlölet ellen

2007.06.22.

Tartós és gyakori problémát jelentenek a rasszista jellegű bűncselekmények az unióban. Az EP szerint egyetlen évben több mint 9 millióan válnak ilyen bűncselekmény áldozatává. A képviselők az idegengyűlölet elleni uniós kerethatározat kapcsán fogalmaztak meg ajánlásokat a Tanács számára.

Nemzeti és európai stratégiák a fiatalkori bűnözés ellen

2007.06.22.

A fiatalkori bűnözés kizárólag integrált, nemzeti és európai szintű stratégiák elfogadásával küzdhető le hatékonyan - áll Katerina Batzeli (szocialista, görög) saját kezdeményezésű jelentésében.

Átláthatóbb közbeszerzési eljárásokat akar az EP

2007.06.22.

Az EP plenáris ülésén két közbeszerzésekkel foglalkozó jelentést fogadtak el a képviselők. Az uniós közbeszerzési szabályozás reformja során átláthatóbbá tennék az eljárásokat és visszaszorítanák a részrehajlást a szerződések odaítélésekor. Az odaítélés és az aláírás között legalább 10 napnak kellene eltelnie.

Biztonságosabbá tenné az e-kereskedelmet az EP

2007.06.22.

Európai megbízhatósági jel bevezetését kéri az EP az Európai Bizottságtól a határokon átnyúló e-kereskedelembe vetett fogyasztói bizalom növelése érdekében. A képviselők azt szeretnék, ha egyértelmű, átlátható szabályok védenék a digitális kereskedelem szereplőit, és a határokon átnyúló e-kereskedelem valódi lehetőséggé válna minden európai polgár számára.

A Fővárosi Vízművek Zrt. újabb összegeket szed be a fogyasztóktól

2007.06.22.

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2006. szeptember 1-től új számlázási rendszert vezetett be a mellékmérővel rendelkező fogyasztók számára. Ennek keretében megkereste a társasházakat, hogy a lakásokban lévő mellékvízmérők hitelesítését végeztessék el, különben a társasháztól fogja követelni ezen lakások vízdíját is, és a társasház majd szedje be a lakóktól ahogy tudja.

Jelentés a kiegészítő nyugdíjra való jogosultságok hordozhatóságáról

2007.06.22.

Az európai demográfiai változások egyre jobban növelik a kiegészítő nyugdíjak szerepét. Az EP plenáris ülése olyan irányelvet fogadott el első olvasatban, amely minimumszabályokat ír elő a kiegészítő nyugdíjra való jogosultságról, és szabályozza ezeknek a tagállamok közötti átvihetőségét a munkavállalók mobilitásának növelése érdekében.

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0000