Hír archívum: 2017. december

Más hónap

Egyezmény egy emberibb életért - Beszélgetés Gombos Gáborral, a a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény Bizottsága egykori tagjával

2017.12.22.

"Olyan teret kell létrehozni, ahol az emberek egymást tudják segíteni a jelenlétükkel, megelőzve a társadalmi kirekesztést" - hangsúlyozza Gombos Gábor, aki tagja volt a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény Bizottságának, független, fogyatékosságtudományi szakértő, az írországi galway-i és az indiai Nalsar Egyetem megbízott oktatója. A CRPD felé vezető életútjáról, az egyezmény születésének körülményeiről és hatásáról beszélgettünk.

Közéleti vita során sem sérthető meg az emberi méltóság - Az Alkotmánybíróság döntést hozott

2017.12.22.

Az Alkotmánybíróság friss döntésében hangsúlyozta: közügyek megvitatása körében a szólásszabadság kiemelt védelmet élvez, hiszen a demokratikus közvélemény alakítása összefüggésében követelmény, hogy a társadalom valamennyi polgára szabadon fejthesse ki gondolatait. A közügyekkel kapcsolatos véleménynyilvánítás ennek megfelelően csak szűk körben korlátozható, akkor, ha sérti az emberi méltóság korlátozhatatlan, az emberi státuszt meghatározó lényegét, vagyis a másik személy emberi mivoltában való megalázására irányul. Az ilyen jellegű közlésekre nem terjed ki a véleménynyilvánítás szabadsága.

Sérelemdíj munkavállalónak? - A munkához való jog mint személyiségi jog a sérelemdíj fényében

2017.12.22.

A kérdés tétje nem kicsi: amennyiben a munkához való jog személyiségi jognak minősül, az akár olyan jogértelmezéshez is vezethet, amely szerint egy jogellenes munkaviszony-megszüntetés önmagában jogosultságot teremthet a munkavállaló számára sérelemdíj követelésére. Ennek megítéléséhez azonban át kell tekinteni a munkához való jog és a személyiségi jog tartalmát és az azzal kapcsolatos ítélkezési gyakorlat fejlődését. - Pap Máté ügyvéd írása

NAV: Januártól még nem kötelező a Cégkapu - A 2018 december 31-ig tartó átmeneti időszakban a cégek még választhatnak

2017.12.21.

Januártól még nem kötelező a Cégkapu használata a gazdálkodó szervezeteknek, a jogszabály 2018-ra átmeneti időszakot vezetett be, a cégek jövőre is a képviselőik Ügyfélkapus tárhelyén keresztül kommunikálhatnak az adóhatósággal - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Új védjegy garantálja a magyar hal minőségét

2017.12.21.

Új védjegyet vezet be a Földművelésügyi Minisztérium (FM), illetve a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet a magyar hal minőségének garantálására - jelentette be Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter sajtótájékoztatón Budapesten.

Nem állami házasságfelbontásra alkalmazandó jog - Az Európai Unió Bírósága ítéletet hozott

2017.12.21.

A Róma III. rendelet nem határozza meg a nem állami házasságfelbontásra alkalmazandó jogot - szögezi az Európai Unió Bíróságának ítélete.

Elindult az E-PER 2018 aloldal - Teljes körű tájékoztatás az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan

2017.12.21.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) és végrehajtási rendelete alapján 2018. január 1-jétől kezdődően az elektronikus ügyintézést biztosító szervek – köztük az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok - valamennyi feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyeknek elektronikus intézését kötelesek biztosítani.

Fokozott védelem atipikusan foglalkoztatott munkavállalóknak - Kiegészül az európai munkakörülményekről szóló irányelv

2017.12.21.

A szociális jogok európai pillére alá tartozó intézkedések nyomon követésének részeként a Bizottság ma az Unión belüli átláthatóbb és kiszámíthatóbb munkakörülményekről szóló irányelvre vonatkozó új javaslatot fogadott el. A bizottsági javaslat kiegészíti és aktualizálja azokat az érvényben lévő kötelezettségeket, amelyek értelmében a munkavállalóknak tájékoztatást kell kapniuk a munkakörülményeikről.

Azonnali jogvédelem - Egy új jogintézmény az új közigazgatási perrendtartásban

2017.12.21.

A Közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) bevezeti az azonnali jogvédelem intézményét. Azonnali jogvédelem akkor kérhető a bíróságtól, ha a közigazgatási jogvita tárgyává tett közigazgatási tevékenység, vagy az ezzel előidézett helyzet fenntartása a kérelmet előterjesztő személy (ilyen tipikusan a per felperese) jogát, jogos érdekét sérti.

Az Országgyűlésnek feladata dönteni egy egyház elismeréséről - Az Alkotmánybíróság jogalkotásra hívta fel az Országgyűlést

2017.12.20.

Az Országgyűlésnek 60 nap áll rendelkezésére ahhoz, hogy döntsön egy egyház elismeréséről, azonban a határidő elmulasztásához jelenleg semmilyen jogkövetkezmény nem fűződik, vagyis a döntés elmaradása esetén az érintett vallási szervezetnek hiányzik a jogorvoslati lehetősége. Az Alkotmánybíróság ezzel szemben alaptörvényi követelményként határozta meg, hogy a „bevett egyház” jogállás megszerzésére irányuló eljárás során is érvényesüljenek a tisztességes eljárás követelményei. A testület ezért legfrissebb határozatában mulasztással előidézett alaptörvény-ellenességet állapított meg, és jogalkotásra hívta fel az Országgyűlést.

Bírák és ügyészek a román igazságszolgáltatási reform ellenében - Tárgyalások felfüggesztésével és néma tüntetéssel tiltakoztak

2017.12.20.

Több romániai bíróságon a tárgyalások időszakos felfüggesztésével, az épület előtti néma tüntetéssel tiltakoztak a bírák és ügyészek az igazságszolgáltatás átszervezését célzó törvénycsomag és a büntető eljárásjog módosítása ellen.

Hatékony és közérthető bírósági sajtótájékoztatás - Módosult a bírósági sajtószabályzat

2017.12.20.

A bíróságok sajtótájékoztatási tevékenységét 1999-ben, majd 2010-ben szabályozta az Országos Igazságszolgáltatási Tanács, 2012-ben pedig az Országos Bírósági Hivatal (OBH) egyik elsőként kiadott szabályzata volt a bírósági sajtószabályzat.

76 millió forintot kölcsönzött jogosulatlanul egy kecskeméti ügyvéd - Az ügyészség vádat emelt, a kamara fegyelmi eljárás indított

2017.12.20.

Jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntettével vádolja a Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség azt a kecskeméti ügyvédet, aki a vád szerint jogosulatlanul nyújtott pénzkölcsönöket magánszemélyeknek és gazdasági társaságoknak. A Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara fegyelmi eljárást indított az ügyvéddel szemben.

Az Uber szolgáltatás szabályozása tagállami feladat - Az Európai Unió Bírósága ítéletet hozott

2017.12.20.

Az Uber által nyújtott, nem hivatásos sofőrökkel összekapcsoló szolgáltatás a közlekedés terén nyújtott szolgáltatások körébe tartozik. A tagállamok következésképpen szabályozhatják e szolgáltatás nyújtásának feltételeit - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

Új börtönt építettek maguknak a rabok - Nagyszabású büntetés-végrehajtási projekt fogvatartotti bevonással

2017.12.20.

További 120 férőhellyel bővült a Váci Fegyház és Börtön fogvatartotti befogadóképessége köszönhetően annak a nagyszabású büntetés-végrehajtási projektnek, amely keretében szakképzett rabok újították fel a börtön egyik használaton kívüli épületszárnyát.

Új uniós árukövető és nyomonkövetési rendszer 2019-től - Cél: A dohánytermékek feketekereskedelmének megakadályozása

2017.12.19.

Az Európai Bizottság az EU egészére kiterjedő új árukövető és nyomonkövetési rendszer felállításról döntött 2019-től, amely biztosítja, hogy minden egyes árun elhelyezett egyedi azonosító segítségével a dohánytermékeket könnyen nyomon lehessen követni az unió területén - közölte az uniós bizottság.

Módosul több kulturális jogszabály - Januártól egyszerűsödnek a kulturális ágazat hatáskörébe tartozó hatósági eljárások

2017.12.19.

Módosul az előadó-művészeti, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény - közölte a Kultúráért Felelős Államtitkárság.

A professzionális peres eljárások garanciái - A új polgári és közigazgatási perrendtartás legfontosabb újításai

2017.12.19.

„A perrendtartás azokat a szabályokat tartalmazza, amelyek megmutatják, hogy a konkrét perben kinek, mikor, mit és hogyan kell csinálnia” - hangzott el a Fővárosi Törvényszék (FT) 2017. december 13-án megtartott sajtókonzultációján, ahol a bevezetendő polgári és közigazgatási perrendtartás legfontosabb újításairól beszélgettek újságírók a meghívott szakértő bírákkal.

Jogászdíj 2017

2017.12.19.

Innováció, ügyfélközpontúság, példaértékűség – ezek voltak idén a legfontosabb szempontok a Wolters Kluwer Kft. által 2016-ban alapított Jogászdíj odaítélésekor. A megmérettetésre közel 70 pályamunka érkezett, a november 28-diki ünnepélyes díjátadó gálán kilenc kategóriában hirdettek győzteseket. A díjakat idén a jogtudomány és a gyakorlat neves képviselői adták át, nívós szinopszisaként a hazai jogásztársadalomnak.

Uniós jogalkotási prioritások 2018-2019 - Három uniós elnök együttes nyilatkozatot írt alá

2017.12.19.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke Antonio Tajanival, az Európai Parlament elnökével és Jüri Ratas észt miniszterelnökkel, a Tanács soros elnökével együtt aláírta az EU 2018–2019-re vonatkozó jogalkotási prioritásairól szóló új együttes nyilatkozatot.

Új év, tavalyi szabadság - Amit az év végi "bennragadt" szabadság kiadásáról tudni érdemes

2017.12.19.

Az év végével esedékessé válik az eddig ki nem adott szabadságok rendezése, egyúttal sok munkáltatónál ez a legmegfelelőbb időszak, hogy az ünnepi leálláskor kerüljön kiadásra a munkavállalók bennmaradt szabadsága. A kérdés azonban nem csak célszerűségi szempontok alapján merül fel. Gyakori tévhit, hogy a munkavállaló maga köteles gondoskodni a szabadsága kivételéről, a munkáltatót csak adminisztratív kötelezettség terheli ebben. De hogyan is rendelkezik a jog? - A Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda összefoglalja a legfontosabb tudnivalókat.

Hivatali ügyintézés ellenszolgáltatásért cserébe - Korrupciós bűncselekmények egy budapesti okmányirodában

2017.12.19.

Egy budapesti okmányiroda három ügyintézője korábban honosított személyek adataival állított ki más személyek részére jogosulatlanul magyar hatósági igazolványokat. Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség.

Közkinccsé váló műalkotások 2018 - Januártól szabadon felhasználható lesz Robin Hood és Dr. Dolittle

2017.12.18.

Január 1-jétől szabadon felhasználhatóvá válnak a Robin Hood történetét is jegyző Evelyn Charles Vivian művei vagy a Dr. Dolittle írója, Hugh Lofting alkotásai is. A magyar szerzők közül például Czóbel Minka és Orczy Emma munkássága válik közkinccsé az újévtől.

Merre tart a lengyel igazságügyi reform? - Brüsszel vitatja, a lengyel törvényhozás megszavazta a bírósági törvényeket

2017.12.18.

Élénk vita után megszavazta a lengyel felsőház is péntek este azt az Andrzej Duda államfő által előterjesztett két bírósági törvényt, amelyet Brüsszel az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti eljárás lehetséges beindítása kapcsán emleget.

Néma törvényhozók, aktív jogalkotók - Huszonhét képviselő egyáltalán nem szólalt fel az Országgyűlés őszi ülésszakán

2017.12.18.

Huszonhét képviselő nem szólalt fel az Országgyűlés előző héten véget ért őszi ülésszakán, amelyen ezúttal is Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) kereszténydemokrata államtitkára volt a legaktívabb megnyilatkozó.

Januártól szigorodik a jogosulatlan pénzügyi közvetítők büntetése - Elfogadták az MNB által kezdeményezett jogszabály-módosítást

2017.12.18.

A Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére elfogadott jogszabály-módosítás alapján 2018 januárjától két év szabadságvesztést kaphatnak az engedély, bejelentés nélkül működő pénzügyi közvetítők. Az új büntetőeljárási törvény révén jövőre már jogosulatlan pénzügyi tevékenység és piramisjáték szervezése esetén is alkalmazhatók a bírói engedélyhez kötött leplezett felderítési eszközök - nyilatkozta Barnóczki Péter, a jegybank igazgatója.

Gyakornoki program a Szegedi Ítélőtáblán - A hallgatók hasznosnak értékelik a bíróságon végzett munkát

2017.12.18.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának hét hallgatója fejezte be ősszel megkezdett gyakornoki munkáját a Szegedi Ítélőtáblán. Ebből az alkalomból Harangozó Attila, az ítélőtábla elnöke és Hámori Attila elnökhelyettes beszélgetett el a hallgatókkal arról, hogyan érezték magukat a bírósági közegben e három hónap alatt.

Pozitív változások a 2018-as cafeteriában - A munkáltató adómentesen támogathatja dolgozója diákhitel-törlesztését

2017.12.18.

Az adómentes juttatások idén is meglévő elemei közé jövőre bekerül a diákhitel-törlesztés támogatása is. Jelentősen kedvezőbbé válnak a lakhatási támogatás feltételei, és az egészségügyi hozzájárulás 2,5 százalékos csökkentése miatt jövőre egy sor népszerű cafeteria-elem esetében nagyobb összegű támogatást kaphatnak majd a munkavállalók. A végleges feltételek ismeretében a munkáltatóknak még decemberben célszerű összeállítaniuk jövő évi cafeteria-rendszerüket, amelynek ismeretében az alkalmazottak január közepéig nyilatkozhatnak, milyen juttatásokban kívánnak részesülni 2018 folyamán.

Mi az általános hatáskörű bíróság? - Az új Pp. hatásköri szabályai - Január 1-től!

2017.12.18.

2018. január 1-jét követően a polgári eljárásra vonatkozó új törvény a törvényszéket határozza meg általános hatáskörű bíróságként. Ez azt jelenti, hogy mindazokat a pereket, amelyek elbírálását a törvény nem utalja járásbírósági hatáskörbe, a törvényszék előtt kell megindítani.

Nagy adóterhekre és büntetésekre számíthat a Facebook hazánkban - A óriásvállalat már októberben felkerült a NAV feketelistájára

2017.12.18.

A Facebook december 12-én bejelentette, hogy helyi értékesítési struktúrát vezet be, bevételeit ezentúl ott könyveli, így az adókat is ott fogja megfizetni ezentúl, ahol bevételei keletkeznek. „Elképzelhető, hogy hazánk is előkelő helyen áll a Facebook megoldandó problémáinak sorában, mert már októberben felkerült a NAV feketelistájára. Bár bevételei alapján valószínűleg nem a velünk kapcsolatos ügyeit kellene először elrendeznie, de mivel eddigi mulasztásai miatt akár már a több milliárd forintot is elérheti a rá kiszabott bírság valamint az elmaradt reklámadó, Magyarországon is lépés kényszerben van a globális óriásvállalat.” – vetítette előre Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner vezető tanácsadója.

Advent a bv-ben - Rabok ajándékoztak meg hátrányos helyzetű gyermekeket

2017.12.18.

Hátrányos helyzetű gyermekek látogattak a Váci Fegyház és Börtönbe, ahol a fogvatartottak adakozásának köszönhetően átvehették a „Mikulástól” az ajándékokat. A gyermekek feltétel nélküli szeretete rendkívüli hatással van a fogvatartottakra.

Januártól kötelező peres eljárásban a jogi képviselet - Változnak a polgári perbeli képviselet szabályai az új Pp. alapján

2017.12.15.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény számos változást vezet be a bírósági eljárás szabályai közé. Az egyik leglényegesebb eltérés, hogy a 2018. január 1-jén és ezt követően induló perekben a peres eljárás során a felek számára kötelező lesz a jogi képviselet. Az általános szabály alól csak a járásbíróság hatáskörébe tartozó és a munkaügyi perek jelentenek majd kivételt.

A külföldön élő magyar gyermekeknek is lehet Start-számlájuk - Kiterjesztette az Országgyűlés az életkezdési támogatás lehetőségét

2017.12.15.

Kiterjesztette az Országgyűlés az életkezdési támogatást és a Start-számla nyitásának lehetőségét a külföldön élő magyar gyermekekre is. 

A közfoglalkoztatás 2018 évi céljai - Kormányhatározat jelent meg a Magyar Közlönyben

2017.12.15.

Határozatban rögzítette a kormány a közfoglalkoztatás jövő évi céljait - olvasható a Magyar Közlöny legfrissebb számában.

Átadták a Szaharov-díjat az Európai Parlamentben - Az idei kitüntetettek a venezuelai demokratikus ellenzék egyes képviselői

2017.12.15.

Átadták az idei Szaharov-díjat a venezuelai demokratikus ellenzék egyes képviselőinek szerdán az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén.

Új online nyilvántartás az átláthatóbb uniós jogalkotás érdekében - Bárki számára lekérdezhetőek lesznek a felhatalmazásos aktusok

2017.12.15.

Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság új közös online nyilvántartást indított az átláthatóság érdekében, hogy segítsen nyomon követni az uniós döntéshozatali eljárást.

Ügyvédek a gyorsuló időben

2017.12.14.

A 2018-as év a hazai ügyvédség számára alapvető szakmai változásokat hoz: a nagy eljárásjogi kódexek mellett hatályba lép az ügyvédi tevékenységről szóló törvény is. Az alapvető jogrendszer- és a hivatásbéli változások kapcsán áttekintjük az ügyvédi rend társadalmi státusát, a szakmán belül jellemző presztízs-viszonyokat, a szakterületi preferenciákat és a főbb ügyvéd-típusokat.

Januártól egy KRESZ-tábla miatt is lehet bírósághoz fordulni - Alapvető változások az új perrendtartásokban

2017.12.14.

A polgári perek gyorsabbá és szakszerűbbé válhatnak, a közigazgatási perekben pedig jelentősen kiszélesedik a bírósághoz fordulás lehetősége a január 1-jén hatályba lépő új eljárási törvények nyomán - mondták a Fővárosi Törvényszék szakemberei budapesti sajtótájékoztatójukon.

Hétvégi rendőrségi akció ittas vagy bódult sofőrök kiszűrésére - December 15-17.

2017.12.14.

Az ittas vagy bódult sofőrök kiszűrésére tart akciót a hétvégén a rendőrség - írta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata szerdán a rendőrség honlapján.

Külön ügyészség bírák és ügyészek törvénysértéseinek kivizsgálására - Átszervezik az igazságszolgáltatást Romániában

2017.12.14.

Megszavazta szerdán a bukaresti szociálliberális kormánytöbbség az igazságszolgáltatás átszervezéséről szóló törvénycsomag utolsó két jogszabályát a képviselőházban.

Az EP is jóváhagyta a Juncker-terv meghosszabbítását - Az uniós beruházásokból 528 ezer kis- és középvállalkozás fog profitálni

2017.12.14.

Az uniós tagállamok kormányai után az Európai Parlament (EP) plenáris ülése is jóváhagyta kedden a Juncker-tervnek is nevezett Európai Stratégiai Beruházási Alap (EFSI) élettartamának meghosszabbítását és tőkeerejének növelését. A várhatóan január 1-jén hatályba lépő új szabályok szerint a regionális és helyi kezdeményezések érdekében az Európai Fejlesztési Banknak a kisebb projektek kiválasztását és ellenőrzését lehetőség szerint nemzeti fejlesztési bankokra kell bíznia.

Elvi és gyakorlati problémák az új ukrán oktatási törvény körül - Az oktatási tárca 3 modellt javasol a nemzetiségek nyelvi oktatására

2017.12.14.

Az ukrán oktatási minisztérium három különböző modellt javasol az Ukrajnában élő nemzetiségek nyelvi oktatásának megvalósításában, s ezek alapján alkalmazná az új oktatási törvény kifogásolt 7. cikkelyét a más-más nyelvcsoporthoz tartozó, eltérő nyelvi környezetben élő gyermekek számára - írta a tárca sajtóközleményében.

Túlzsúfolt börtönök, korlátozott devizahitelesek - Két érdekes magyar ügy az Európai Unió Bíróságának asztalán

2017.12.14.

A magyarországi börtönök túlzsúfoltságának az európai elfogatóparancsok végrehajthatóságára gyakorolt hatásaival kapcsolatos C-496/16. sz. Aranyosi ügyet azért törölték a nyilvántartásból, mert a kérdéses elfogatóparancsot kibocsátó magyar bíróság visszavonta a parancsot, így pedig az ügy folytatása a Bíróság szerint – az azt Luxembourgba küldő német bíróság ezzel ellenkező álláspontja ellenére is – okafogyottá vált. - Érdekes magyar vonatkozású ügyek az Európai Unió Bíróságának asztaláról

A közszolgálati per - Alapvetően módosul a szabályozás január 1-től!

2017.12.14.

Alapvetően módosítja a közszolgálati jogviszonyt érintő perekre vonatkozó szabályozást a 2018. január 1-jén hatályba lépő közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.).

Fókuszban a bíróság - Átadták a fotópályázat díjait - 300 kép közül választottak nyerteseket

2017.12.14.

Lezárult az Országos Bírósági Hivatal (OBH) által negyedik alkalommal kiírt „Fókuszban a bíróság” fotópályázat. A képeket elbíráló bizottság 41 pályázó 300 képe közül választotta ki a díjazott fotókat. Az idei év újdonsága, hogy fotósorozattal is lehetett nevezni. A mindenki számára nyitott pályázat nyertesei ünnepélyes keretek között vehették át a díjakat.

Gyorsabb és hatékonyabb gazdasági vitarendezés - Erősíthetik a versenyképességet az új választott bíróságok

2017.12.13.

Erősíthetik a gazdaság versenyképességét az új választott bíróságok, mivel a felek bizalmából az állami bíráskodásnál gyorsabban és hatékonyabban rendezhetik a vállalkozások vitás ügyeit - mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke kedden sajtótájékoztatón, Budapesten.

Választható lesz a szakképzés anyagának egy része - Módosul a nemzeti köznevelési és szakképzési törvény

2017.12.13.

A szakgimnáziumi képzés rugalmasságának növelését és a szakmai képzési tartalom egy részének választhatóvá tételét célozza az a nemzeti köznevelési és szakképzési törvényt módosító döntés, amelyet 118 igen, két nem szavazattal és 56 tartózkodás mellett hoztak meg a képviselők kedden az Országgyűlésben. 

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0000