Interjúnk K. Varga Mihállyal, a Köves Clifford Chance Pünder Ügyvédi Iroda üzletfejlesztési igazgatójával készült. A tárgy a jogi cég által nemrégiben indított e-Lex.hu online jogi tanácsadói szolgáltatás volt.

– Kérem mutassa be röviden a szolgáltatást, kiknek szánják elsõsorban, mit is foglal magában az interaktív jogi tanácsadás az e-Lex.hu-n? Miben különbözik az eddig már piacon megjelent technikai vívmányokat felvonultató, jogi témájú termékektõl, szolgáltatásoktól? Gondolok itt CD-ROM-on terjesztett jogszabálygyûjteményekre, segédanyagokra, vagy adatbázisokra.

A cégünk által kifejlesztett e-Lex.hu az Internet lehetõségeinek egy új megközelítése, egy eszköz a jogi tanácsadásban. Olyan interaktív szolgáltatás, mely témáját tekintve a távközlési iparban mûködõ társaságok, és hatóságok vezetõinek, döntéshozóinak nyújt támogatást, de a platform, az alapelv maga témafüggetlen. Fontos elhatárolni a szolgáltatást minden eddigi hasonló jellegûtõl. Nem jogszabálygyûjtemény, mert elmagyarázza azt is, hogy mit, miért, hogyan tegyünk, milyen jogszabály alapján, és a jogalkotó várható szándékairól is tájékoztat. Nem hírlevél, de folyamatosan frissül, és csak a felhasználó számára fontos információkat közli. Végül pedig nem egyszerû jogszabály-ismertetõ, mert a joggyakorlatot is ismerteti, és az ügyfél szempontjából került kidolgozásra.

Az e-Lex.hu az Interneten elérhetõ fontos jogi kérdések és kereszthivatkozásokon alapuló válaszok rendszere, amelyet az ügyfelek is fejlesztenek, a munkájuk során felmerülõ kérdések feltevésével, amire munkatársaink megadják a választ. A szolgáltatás logikája azon alapul, hogy konkrét üzleti szituációkat dolgoz fel egy olyan fastruktúrában amely modellezi az ügyvéd-kliens szituációt, több elõre meghatározott kérdéssel. A kérdés-válasz modell 10 éves tapasztalatokon alapul, így komoly gyakorlati háttér van a szolgáltatás mögött. Tulajdonképpen egy általános tanácsadásról van szó, ami azért értékes, mert folyamatosan bõvül, és ha a konkrét választ esetleg nem adná meg, segít az egyéni tanácsadás során feltehetõ pontos kérdés megfogalmazásában. A távközlési szektorral kapcsolatban nyújt jelenleg a rendszer szektor-specifikus információkat, amelyek a távközléshez kapcsolódó törvényi elõkészítés és szabályozás minden lényeges területét felölelik, különös tekintettel a 2002. január 1-étõl esedékes piaci liberalizációra. Az e-Lex.hu pedig percre készen követi a nyitással kapcsolatos változásokat, így különösen értékes információkat nyújt az ügyfelek számára.

– Hogyan mûködik a rendszer a gyakorlatban?

A leendõ ügyféllel megbízási szerzõdést kötünk, ügyvédi tanácsadási tevékenységre. A felhasználók egy felhasználói név és jelszó segítségével léphetnek be a rendszerbe. Lehetõség van arra is, hogy meghatározzuk, melyik felhasználó milyen IP-címrõl vegye igénybe a szolgáltatást. A felhasználók igény e i szerint eltérõ fizetési konstrukciókra nyílik mód, a belépés 2 millió Ft-tól kezdõdik, éves díjban. A szolgáltatás kétnyelvû, angol-magyar, és a két nyelven írott cikkek mindig szinkronban vannak, egyszerre kerülnek fel a rendszerre. A kérdések és válaszok témakörök szerint vannak csoportosítva, közöttük az eligazodást egy hierarchikusan felépített menürendszer teszi lehetõvé. A témakörök és kérdések szerinti keresés mellett kulcsszavakra is lehet keresni.

– Mikor merült fel az ötlet az online tanácsadás kiépítésére, honnan származott az ötlet? Esetleg külföldi tapasztalatokra is építettek? Ki, kik végezték a fejlesztõmunkát?

Az ötlet dr. Lakatos Pétertõl, az iroda távközlési és informatikai joggal foglalkozó csoportjának a vezetõjétõl származott, õ irányította a kidolgozást is. A technológiai hátteret az Unisys Magyarország Kft. informatikai szakértõi teremtették meg, velük együttmûködve épült fel a rendszer, ami folyamatos fejlesztés alatt áll azóta is, hogy 2001. április 25-én elindult a szolgáltatás. A londoni iroda mûködtet hasonló szolgáltatást, de az inkább adatbázis jellegû, és globális témákkal foglalkozik. 130 országra kiterjedõen részletezi például az adatvédelem, a pénzügyi- és bankjogi, a kereskedelmi jogi kérdéseket. Az e-Lex.hu a magyar piaccal, és pillanatnyilag kifejezetten a távközlési jog témakörével foglalkozik.

– Elsõsorban milyen jogterületeken, mely piaci résztvevõk számára indítják a tanácsadási tevékenységet, milyen fejlesztési pályát határoztak meg?

Mint azt már mondtam, pillanatnyilag a távközléssel foglalkozik a rendszer, ezen szféra vezetõinek kínáljuk a szolgáltatást. Azonban külföldi befektetõk számára is hasznos lehet az e-Lex, mert könnyedén és naprakészen figyelemmel követhetik a magyar távközlési piac történéseit, illetve annak jogi hátterének esetleges változásait. Az ügyfeleink azonba várhatóan a piac meghatározó résztvevõi közül kerülnek majd ki. Természetesen a továbbfejlesztés folyik, a legelõrehaladottabb állapotban az adózás témaköre van, ezt fogja követni a banki- és versenyjogi témák feldolgozása.

– A Clifford Chance egy globális ügyvédi hálózat, ebbõl nyilvánvalóan profitálnak az Önök ügyfelei is, konkrétan az e-Lex.hu esetében ez hogy jelenik meg?

Mivel a várható kliensek inkább a piac középmezõnyétõl felfelé vannak erõviszonyok tekintetében, könnyen belátható, hogy rendelkeznek nemzetközi üzleti kapcsolatokkal, mint minden meghatározóbb piaci résztvevõ. Ilyenkor a Clifford Chance hálózat kitûnõ választás, hisz bármely országban azonnal rendelkezésre áll a megfelelõ jogi tudás, tanácsadói háttér. Az e-Lex.hu pedig harmonizációs kérdéseket is érint, tehát az ügyfeleink elsõkézbõl jutnak a szükséges információkhoz.

– Mennyi ügyfelet tudnak gond nélkül kiszolgálni a mostani erõforrások mellett?

A rendszer folyamatos fejlesztés alatt áll, nem annyira az ügyfelek száma határozza meg a munka intenzitását, hanem a történések. Minden újdonság azonnal feldolgozásra kerül, az ügyfelek várható száma, és az általunk végzett körültekintõ témafeldolgozás pedig nem teszi valószínûvé, hogy a feltett kérdések megbénítanák a szolgáltatást. A távközlési és informatikai csoportban egyébként 11 ügyvéd és ügyvédjelölt dolgozik a rendszeren illetve nyujt tanácsadást.

– Az ügyvédi tevékenység reklámozása törvényi korlátokba ütközik. Jelent ez az Önök esetében problémát? Milyen módokon népszerûsítik ezt a formabontó tanácsadási módszert?

A reklám tilalma nem jelent különösebb gondot, mivel a potenciális ügyfeleinket személyesen keressük meg. Azonban az Ügyvédi Kamara állásfoglalása az Internetrõl és az internetes szolgáltatásokról kidolgozás, illetve átdolgozás alatt van, ez még változtathat a pozíciókon.

– Önök híresek arról, hogy gyorsan reagálnak a piac változásaira, az igényeknek gyakran elébe mennek. Az Önök irodája alkalmazta elõször a virtuális adatszobákat, beszélne errõl a szolgáltatásról is röviden?

A virtuális adatszoba egy extranetes megoldás, ahol az ügyvitelben mozgó dokumentumok egy dedikált szájton vannak elhelyezve, csak az érintettek (vásárló, eladó, pénzügyi-, jogi tanácsadó…) számára elérhetõ módon. Az elhelyezett dokumentumokat szerkeszteni is lehet az adatszobákban. Az egész szolgáltatás rengeteg idõt, papírmunkát spórol meg. Magyarországon például a privatizációs folyamatok kapcsán voltak hatalmas ügyirathalmok, amiket ezzel a módszerrel egyszerûen kezelhetõvé lehet tenni. Természetesen manapság is vannak ilyen jellegû ügyek, amikor hasznos a virtuális adatszoba. Legutóbb az ABN AMRO tanácsadóiként, a MÉBIT stratégiai befektetõnek történõ értéekesítése során alkalmaztuk a tranzakció támogatására.