Az i2 Limited céget 1990-ben két programozó alapította az angol egyetemvárosban, Cambridge-ben. Azóta létszáma 110-re bõvült, amely a cég nevéhez kapcsolódó díjnyertes termékcsalád népszerûségének köszönhetõ. A fõképpen bûnüldözési, biztosítási és távközlési intézmények számára nagy teljesítményû, egyedülálló adatbányász, elemzõ és tényfeltáró eszközöket fejlesztõ cég termékeit nemzetközi szabványként ismerik el világszerte. Mára már több mint 70 országból 1200 felhasználó profitál az i2 termékek alkalmazásából.

– Az IQSOFT Rt. már régóta, egész pontosan 1990 óta jelen van a magyar szoftver-piacon, jelentõségét a forgalmazott termékek széles skálája, a nagy szakembergárda, valamint az is mutatja, hogy a cég 1999-ben csatlakozott a KFKI Számítástechnikai Csoporthoz. Komoly referenciákkal is dicsekedhetnek, mégis mi lehetett a meghatározó tényezõ az i2 döntésében, miszerint a szoftver-csomag bevezetését és terjesztését Önökre bízta?

Az i2 olyan partnert keresett, amely a termékek értékesítésén kívül fel tudja vállalni a bevezetéshez szükséges marketing tevékenységet, a termékek honosítását – amely nemcsak a szoftver és a dokumentációk magyarra fordítását, hanem a magyar szabványokhoz, magyar igényekhez igazítását, adott esetben továbbfejlesztését is jelenti -, és emellett biztosítja az ügyfelek számára a szükséges mûszaki-technikai támogatást, szakértõi és rendszerintegrátori feladatokat is. Természetesen az IQSOFT jelenlegi ügyfélköre is fontos szerepet játszott a döntésben, hiszen közülük többen is potenciális vevõi lehetnek az i2 termékeknek is.

– Kérem röviden mutassa be a szóban forgó szoftvereket és ha lehet pár példát is említsen meg az alkalmazásukra. Mi adja a szoftverek értékét magukban, illetve csomagban? Jelentenek-e akár egyenként akár egységként valamilyen kifejezett haladást ebben a speciális szegmensben?

Az i2 központi terméke az Analyst’s Notebook, amely a maga nemében világ szinten is egyedülálló. Elemzõk ezrei alkalmazzák különbözõ bûnesetek felderítésére. A hasonló eszközökkel szemben legnagyobb elõnye a vizualizáció, amely annyit jelent, hogy tetszõlegesen nagy adathalmazban rövid idõ alatt feltérképezi az összefüggéseket és az elemzés szempontjából fontos elemeket, kapcsolataikkal együtt egy egyszerûen értelmezhetõ grafikus ábrán jeleníti meg. Az Analyst’s Notebook önállóan is alkalmazható, az i2 egyéb szoftverei pedig ráépülve egészítik ki funkcionalitását.

Az Analyst’s Notebook több nemzetközi szervezet, többek között az IALEIA (International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts), Interpol, Europol elismerését is kivívta. Az utóbbiak egyébként felhasználói is az i2 termékeknek. Az i2 saját adatbázis alkalmazása az iBase, amely az elmezésbe bevont adatok gyûjtésére, tárolására és karbantartására nyújt megoldást. Érdekessége, hogy vizuális formában megfogalmazott egyszerû vagy összetett kereséseket lehet végezni, tehát a felhasználónak nem kell ismernie a bonyolult lekérdezõ nyelveket, mint pl. SQL. Mivel a gyakorlat az, hogy a felhasználóknak már van valamilyen adatbázisa, az i2 kifejlesztette az iBridge nevû integráló eszközt, amely ‘real-time’ hozzáférést biztosít az elterjed relációs adatbázisokhoz (pl. Oracle, Informix, Ingress), így az elemzést egyidejûleg több adatbázisra is kiterjeszthetjük.

Kifejezetten távközlési cégek számára készült, de újabban a pénzintézetek körében is elterjedt a PatternTracer TCA kiegészítõ alkalmazás, amely telefonhívások, vagy bankszámlák közötti tranzakciók minták alapján történõ elemzését biztosítja. Segítségével kiszûrhetõk pl. az emelt díjas távközlési szolgáltatásokkal, vagy az átutalásokkal kapcsolatos visszaélések.

Külön említeném meg az Analyst’s Workstation-t, amely az i2 egyik kutatási projektjének eredményeképpen került a piacra. Ez valójában az i2 valamennyi termékének együttese, amely az elõzõekben bemutatott komponenseken kívül két további eszközt is tartalmaz. Az egyik az iGlas nevû adatbányász eszköz, amely az adatbázisban lévõ statikus adatokat különbözõ statisztikai diagrammokon jeleníti meg, így a várható tendenciák felállítására alkalmas. A másik pedig a GIS névre hallgató geográfiai alkalmazásokat integráló eszköz, amely lehetõvé teszi, hogy elemzések eredményét térképen is megjeleníthessük, így a tendenciák térben is ábrázolhatóak legyenek.

Az ismertetésbõl látszik, hogy az i2 termékekkel az elemzõk gazdag eszköztárat kapnak a felderítõ, tényfeltáró munkához, így azok idõigénye tört részére csökken, ugyanakkor a felderített visszaélések, bûnesetek aránya jelentõs mértékben nõ. A csalások igencsak ronthatják a cégek árbevételét, a bûnözõk egyre kifinomultabb módszereivel szemben pedig csak korszerû IT eszközökkel lehet felvenni a harcot.

– Az ismertetõ szerint az i2 robosztus, egyszerûen alkalmazható szoftver megoldásokat kínál: az adatokban rejlõ összefüggések feltárására, a kulcs elemek könnyen áttekinthetõ vizuális megjelenítésére, elemzésére segítve a feltett kérdések megválaszolását és végül az elemzés eredményeinek bemutatására, megosztására. Milyen platformon, felhasználói környezetben mûködik a program? Mennyire képes alkalmazkodni az adott munkakörnyezethez?

Az i2 termékeknek nincs különösebb hardver igénye, szabványos Pentium PC-ken mûködtethetõk, Windows operációs rendszereken (Win 95 +). A robosztusságát az adja, hogy relációs adatbázisokkal együtt tud mûködni, így a kezelhetõ adatbázisok mérete nincs korlátozva.

– Kinek ajánlják elsõsorban a csomagot? Kifejezetten a üzleti szférában hasznos (belsõ monitoring, üzleti titkok védelme, stb.), ahol a kiépített rendszer aránylag állandó (operációs rendszerek, alkalmazások, hardvereszközök szempontjából), vagy hasznosítható olyan területeken is, ahol teljesen különbözõ körülményekkel találkozhat a program, így például nyomozati feladatok ellátásánál mennyire lehet alkalmas a szükséges információk megszerzésére?

Az egyik magától értetõdõ alkalmazási terület a bûnüldözési, illetve jogalkalmazó (pl. ügyészség, bíróság) szervek. A szoftverek fel vannak készítve az eltérõ környezetre, sõt olyan kisebb alkalmazásokat is fejlesztett az i2, amelyek éppen azt teszik lehetõvé, hogy a vizsgálat egyes rész munkafolyamataiban is alkalmazhassák pl. a nyomozók a kihallgatásokon elhangzottak rögzítésére (Case Runner), vagy az elemzés eredményeként elkészített grafikus ábrák, diagrammok megtekintésére (Link Chart Reader, amely egy teljesen ingyenes termék). Ezek az eszközök teljes mértékben együtt tudnak mûködni az elemzés további szakaszaiban alkalmazottakkal.

Az üzleti szférában elsõsorban a távközlési és biztosítási cégek, valamint a pénzintézetek számára ajánljuk nemcsak a csalások megelõzésére és felderítésére, hanem adattárház, vagy adatbányász eszközként a döntéselõkészítés támogatására.

A harmadik potenciális felhasználói kör a közszolgáltató vállalatok, amelyek irányából már most vannak komoly érdeklõdõk, illetve egyéb kormányzati szervek (pl. APEH, VPOP, Pénzügyminisztérium, stb.)

– Milyen a termék nemzetközi elismertsége és elterjedtsége? Hazánkban akadt már érdeklõdõ, megrendelõ, esetleg eredmények, visszajelzések is vannak már?

Az i2 termékeket közel 90 országban alkalmazzák, csak az Analyst’s Notebook-ból 2000 licenszet adtak el. A termékek olyannyira népszerûek, hogy több országban nemzeti szabványként ismerték el, vagy pl. a Brit Biztosítók Szövetsége a biztosítási csalások felderítésének elsõ számú eszközeként fogadta el és ajánlja. Már Magyarországon is van két nagyobb felhasználója az Analyst’s Notebooknak és rövidesen újabb megrendelésekre számítunk. A legnagyobb érdeklõdést a bûnüldözési szervek, illetve a közüzemi szolgáltatók mutatták, de több kapcsolatfelvételre került sor különbözõ távközlési és biztosítási cégekkel is. A forgalmazásra idén augusztusban kötöttük meg a szerzõdést az i2-vel, ehhez képest az eddigi eredményeink nagyon biztatóak.

– Minden szoftver esetében kulcsfontosságú tényezõ annak naprakészsége, valamint a felhasználók felkészültsége az eszköz irányába is egy fontos szempont. Milyen gyakran érkeznek a frissítések, milyen rendszerben érhetõk ezek el? A szakemberek kiképzése mennyi idõt vesz igénybe, ennek milyen más vonzatai vannak?

A szoftverek fejlesztése folyamatosan zajlik, elsõsorban a felhasználók igényei alapján. Átlagosan évente, másfél évente jelenik meg egy új verzió. A fejlesztésben a legkorszerûbb technológiát alkalmazzák, ugyanakkor a szoftverek megbízhatóságára is komoly hangsúlyt fektetnek. A frissítéseket a felhasználók a szoftverkövetés keretében automatikusan kapják meg.

Az i2 termékek kezelése egyszerûségüknél fogva könnyen megtanulható, ezért az alkalmazásba vétel a legtöbb helyen “fájdalommentesen” történik. Egyes termékeknek vannak azonban fejlesztõi/tervezõi verziói is, melyek segítségével a felhasználók informatikusai a saját igényeiknek, gyakorlatuknak megfelelõen testre szabhatják, konfigurálhatják a felhasználói környezetet, ez már nagyobb felkészültséget igényel.

Azt hiszem, hogy az igazi újdonságot a filozófiaváltás jelenti, hiszen az adatok tömkelegét tartalmazó táblázatok böngészésének, valamint a különbözõ valószínûségi modellek felállításának fáradságos munkája helyett, energiáinkat az igazi elemzõ munkára fordíthatjuk. De ezt is meg kell szokni…