Szakkönyv katalógus


Sárközy Tamás szerkesztő: Tanulmánykötet az 1959-es PTK előkészítéséről, alapvető intézményeiről és fejlődésmenetéről

A kétkötetes tanuilmánykötetben olvasható tanulmányok az 1959-es magyar Polgári Törvénykönyvhöz, az 1959. évi IV. törvényhez fűződnek - annak előkészítésével, tartalmával, későbbi fejlődésmenetével foglalkoznak.

tovább

Dr. Juhász Zsuzsanna, Dr. Karsai Krisztina, ...
A Magyar Büntetőjog Különös Része
7900 Ft
Dr. Lajtár István
A büntetesvégrehajtás garancia és kontrollrendszere Magyarországon
4800 Ft
Nótári Tamás
A jognak asztalánál…
600 Ft
Polt Péter
Áldás vagy átok
2000 Ft
Sereg András
Boross
400 Ft
Bárd Károly
Emberi jogok és büntető igazságszolgáltatás Európában
1500 Ft, Angol nyelven: 1200 Ft
Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve
1200 Ft
A bírósági végrehajtás
8500 Ft
Dr. Belovics Ervin
A büntetendőséget kizáró okok
6800 Ft
Dr. Boóc Ádám, Dr. Sándor István, ...
A civilisztika dogmatikája
3800 Ft
A családjog kézikönyve 2007 I–II.
I–II. kötet ára együtt: 14.000 Ft
Dr. Madai Sándor
A csalás büntetőjogi értékelése
4 900 Ft
Dr. Nagy Zoltán
A faktoring
7200 Ft
Dr. Gál Judit, Dr. Adorján Csaba
A gazdasági társaságok átalakulása
7 000 Ft.
Dr. Csőke Andrea
A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások
6200 Ft
Belányi Márta, Csalló Krisztina, ...
A helyi önkormányzatok
6 100 Ft
Dr. Lapsánszky András
A hírközlés közszolgáltatási-közigazgatási rendszerének fejlődése és szerkezeti reformja
6 500 Ft
Dr. Fantoly Zsanett
A jogi személyek büntetőjogi felelőssége
6500 Ft