Szakkönyv katalógus


Dr. Kovács Tímea: Angol jogi szaknyelv II.

A tudományos igényességgel készült, öt szakértő jogász és nyelvész által lektorált kötet olyan szakkönyv és tankönyv egyben, amely a gazdasági jog nyelvezetének angol megfelelőit tekinti át. Egyedisége, hogy a magyar és az angol jogi kifejezéseket a magyar jogrendszernek megfelelően rendszerezve, tapasztalt jogi angolt oktató jogász-nyelvész által írt, tanulásra alkalmas formában tartalmazza. Ezáltal a jogi terminológia hiteles forrásból, a magyar jogrendszerhez igazodva, gyakorlatias megközelítésben sajátítható el. A kötet a hozzá tartozó online képzéssel együtt tárgyalóképes jogi szaknyelvi tudáshoz segíti hozzá a tanulót. Mind a jogászok, joghallgatók, mind a fordítók, jogi angolt használó cégvezetők, döntéshozók tájékozódását megkönnyíti, hogy minden ismertetett jogintézmény esetén az angol megfelelők mellett a magyar jogszabályi környezetre is számos utalást tartalmaz. A kötet 11 tematikus fejezetből áll. Az egyes fejezetek egy tudományos igényességgel megírt tanulmánnyal kezdődnek, amely az adott jogterülethez kapcsolódóan egy-egy jellegzetes jogintézmény és a kapcsolódó jogfogalmak angol nyelvi megfelelőit járja körbe. Ezt követően olvashatóak a fejezet témájához kapcsolódó jogi angol kifejezéseket érintő, a gyakorlatban a Szerző tanulói által a tanórákon vagy adott problémával szembesülő jogászok, joghallgatók, szakfordítók által a Szerző honlapján feltett kérdések és a Szerző által adott válaszok. Ezt követik a fejezetben olvasottak alapján megoldható magyar-angol nyelvű feladatok. A jogi angol nyelvtudás elmélyítését szolgáló feladatok között a különböző jogi angol nyelvvizsgák (TOLES, Profex) feladattípusai mellett a praktizáló ügyvédek, jogászok szempontjából fontos, hatékony gyakorlási lehetőségek is szerepelnek, például különböző szerződések mintarendelkezéseit tartalmazó feladatok. A könyv megoldókulccsal készült, így a hozzá tartozó online képzéssel együtt önfejlesztésre is kiválóan alkalmas.

tovább

Dr. Juhász Zsuzsanna, Dr. Karsai Krisztina, ...
A Magyar Büntetőjog Különös Része
7900 Ft
Dr. Lajtár István
A büntetesvégrehajtás garancia és kontrollrendszere Magyarországon
4800 Ft
Nótári Tamás
A jognak asztalánál…
600 Ft
Polt Péter
Áldás vagy átok
2000 Ft
Sereg András
Boross
400 Ft
Bárd Károly
Emberi jogok és büntető igazságszolgáltatás Európában
1500 Ft, Angol nyelven: 1200 Ft
Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve
1200 Ft
A bírósági végrehajtás
8500 Ft
Dr. Belovics Ervin
A büntetendőséget kizáró okok
6800 Ft
Dr. Boóc Ádám, Dr. Sándor István, ...
A civilisztika dogmatikája
3800 Ft
A családjog kézikönyve 2007 I–II.
I–II. kötet ára együtt: 14.000 Ft
Dr. Madai Sándor
A csalás büntetőjogi értékelése
4 900 Ft
Dr. Nagy Zoltán
A faktoring
7200 Ft
Dr. Gál Judit, Dr. Adorján Csaba
A gazdasági társaságok átalakulása
7 000 Ft.
Dr. Csőke Andrea
A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások
6200 Ft
Belányi Márta, Csalló Krisztina, ...
A helyi önkormányzatok
6 100 Ft
Dr. Lapsánszky András
A hírközlés közszolgáltatási-közigazgatási rendszerének fejlődése és szerkezeti reformja
6 500 Ft
Dr. Fantoly Zsanett
A jogi személyek büntetőjogi felelőssége
6500 Ft