Szakkönyv katalógus


Dr. Kovács Tímea: Angol jogi szaknyelv II.

A tudományos igényességgel készült, öt szakértő jogász és nyelvész által lektorált kötet olyan szakkönyv és tankönyv egyben, amely a gazdasági jog nyelvezetének angol megfelelőit tekinti át. Egyedisége, hogy a magyar és az angol jogi kifejezéseket a magyar jogrendszernek megfelelően rendszerezve, tapasztalt jogi angolt oktató jogász-nyelvész által írt, tanulásra alkalmas formában tartalmazza. Ezáltal a jogi terminológia hiteles forrásból, a magyar jogrendszerhez igazodva, gyakorlatias megközelítésben sajátítható el. A kötet a hozzá tartozó online képzéssel együtt tárgyalóképes jogi szaknyelvi tudáshoz segíti hozzá a tanulót. Mind a jogászok, joghallgatók, mind a fordítók, jogi angolt használó cégvezetők, döntéshozók tájékozódását megkönnyíti, hogy minden ismertetett jogintézmény esetén az angol megfelelők mellett a magyar jogszabályi környezetre is számos utalást tartalmaz. A kötet 11 tematikus fejezetből áll. Az egyes fejezetek egy tudományos igényességgel megírt tanulmánnyal kezdődnek, amely az adott jogterülethez kapcsolódóan egy-egy jellegzetes jogintézmény és a kapcsolódó jogfogalmak angol nyelvi megfelelőit járja körbe. Ezt követően olvashatóak a fejezet témájához kapcsolódó jogi angol kifejezéseket érintő, a gyakorlatban a Szerző tanulói által a tanórákon vagy adott problémával szembesülő jogászok, joghallgatók, szakfordítók által a Szerző honlapján feltett kérdések és a Szerző által adott válaszok. Ezt követik a fejezetben olvasottak alapján megoldható magyar-angol nyelvű feladatok. A jogi angol nyelvtudás elmélyítését szolgáló feladatok között a különböző jogi angol nyelvvizsgák (TOLES, Profex) feladattípusai mellett a praktizáló ügyvédek, jogászok szempontjából fontos, hatékony gyakorlási lehetőségek is szerepelnek, például különböző szerződések mintarendelkezéseit tartalmazó feladatok. A könyv megoldókulccsal készült, így a hozzá tartozó online képzéssel együtt önfejlesztésre is kiválóan alkalmas.

tovább

Dr. Sárközy Tamás
A korai privatizációtól a késői vagyontörvényig
6500 Ft
Dr. Zanathy János
A kormánytisztviselők jogállása
2 900 Ft.
A közbeszerzés joga
28 000 Ft (alapkötet, az eddig megjelent pótlapokkal egybeszerkesztve + CD)


Dr. Lőricz Lajos
A közigazgatás alapintézményei
4 800 Ft
A közigazgatási eljárás szabályai I-II.
39 000 Ft (alapkötet, az eddig megjelent pótlapokkal egybeszerkesztve)
Dr. Fülöp Ágnes, Dr. Major Róbert
A KRESZ értelmezése a joggyakorlatban
7200 Ft
Török Gábor dr., Kenyeres János dr., ...
A magánjog alapjai
3 500 Ft
Dr. Nagy Ferenc
A magyar büntetőjog általános része
6 900 Ft.
A Magyar Munkajog I-IV.
39 000 Ft (alapkötet, az eddig megjelent pótlapokkal egybeszerkesztve)
Dr. Török Gábor
A magyar társasági jog alapjai
3 800 Ft
Dr. Csonkaréty Károly
A magyar történelem 1100 éve a jogforrások tükrében
600 Ft
Dr. Polyák Gábor
A médiarendszer kialakítása
4000 Ft
Dr. Anka Tibor
A megújult hagyatéki eljárás
6 000 Ft
Boóc Ádám
A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás
6500 Ft
Dr. Bognár Piroska
A nonprofit gazdasági társaságok
6.800 Ft
Dr. Kecskés László
A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben
8 500 Ft
Dr. Kiss Daisy
A polgári per titkai
7200 Ft
Dr. Grád András, Dr. Weller Mónika
A strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve
6 900 Ft