Szakkönyv katalógus


Vékás Lajos szerkesztő: Fejezetetk a Polgári Törvénykönyv keletkezéstörténetéből

Ez a kötet az Igazságügyi Minisztérium megbízása alapján készült azokat a tanulmányokat tartalmazza, amelyek a Polgári Törvénykönyv néhány koncepcionális kérdésére adott törvényi válaszok kialakulásának történetét foglalják össze.

tovább

Dr. Sárközy Tamás
A korai privatizációtól a késői vagyontörvényig
6500 Ft
Dr. Zanathy János
A kormánytisztviselők jogállása
2 900 Ft.
A közbeszerzés joga
28 000 Ft (alapkötet, az eddig megjelent pótlapokkal egybeszerkesztve + CD)


Dr. Lőricz Lajos
A közigazgatás alapintézményei
4 800 Ft
A közigazgatási eljárás szabályai I-II.
39 000 Ft (alapkötet, az eddig megjelent pótlapokkal egybeszerkesztve)
Dr. Fülöp Ágnes, Dr. Major Róbert
A KRESZ értelmezése a joggyakorlatban
7200 Ft
Török Gábor dr., Kenyeres János dr., ...
A magánjog alapjai
3 500 Ft
Dr. Nagy Ferenc
A magyar büntetőjog általános része
6 900 Ft.
A Magyar Munkajog I-IV.
39 000 Ft (alapkötet, az eddig megjelent pótlapokkal egybeszerkesztve)
Dr. Török Gábor
A magyar társasági jog alapjai
3 800 Ft
Dr. Csonkaréty Károly
A magyar történelem 1100 éve a jogforrások tükrében
600 Ft
Dr. Polyák Gábor
A médiarendszer kialakítása
4000 Ft
Dr. Anka Tibor
A megújult hagyatéki eljárás
6 000 Ft
Boóc Ádám
A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás
6500 Ft
Dr. Bognár Piroska
A nonprofit gazdasági társaságok
6.800 Ft
Dr. Kecskés László
A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben
8 500 Ft
Dr. Kiss Daisy
A polgári per titkai
7200 Ft
Dr. Grád András, Dr. Weller Mónika
A strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve
6 900 Ft