Szakkönyv katalógus


Dr. Kovács Tímea: Angol jogi szaknyelv I.

A tudományos igényességgel készült, lektorált kötet olyan szakkönyv és tankönyv egyben, amely a szerződések nyelvezetének angol megfelelőit tekinti át. Egyedisége, hogy a magyar és az angol jogi kifejezéseket a magyar jogrendszernek megfelelően rendszerezve, tapasztalt jogi angolt oktató jogász-nyelvész által írt, tanulásra alkalmas formában tartalmazza. Ezáltal a jogi terminológia hiteles forrásból, a magyar jogrendszerhez igazodva, gyakorlatias megközelítésben sajátítható el. Mind a jogászok, joghallgatók, mind a fordítók, jogi angolt használó cégvezetők, döntéshozók tájékozódását megkönnyíti, hogy minden ismertetett jogintézmény esetén az angol megfelelők mellett a magyar jogszabályi környezetre is számos utalást tartalmaz. A kötet 11 tematikus fejezetből áll. Az egyes fejezetek egy tudományos igényességgel megírt tanulmánnyal kezdődnek, amely az adott jogterülethez kapcsolódóan egy-egy jellegzetes jogintézmény és a kapcsolódó jogfogalmak angol nyelvi megfelelőit járja körbe. Ezt követően olvashatóak a fejezet témájához kapcsolódó jogi angol kifejezéseket érintő, a gyakorlatban a Szerző tanulói által a tanórákon vagy adott problémával szembesülő jogászok, joghallgatók, szakfordítók által a Szerző honlapján feltett kérdések és a Szerző által adott válaszok. Ezt követik a fejezetben olvasottak alapján megoldható magyar-angol nyelvű feladatok. A jogi angol nyelvtudás elmélyítését szolgáló feladatok között a különböző jogi angol nyelvvizsgák (TOLES, Profex) feladattípusai mellett a praktizáló ügyvédek, jogászok szempontjából fontos, hatékony gyakorlási lehetőségek is szerepelnek, például különböző szerződések mintarendelkezéseit tartalmazó feladatok. A könyv megoldókulccsal készült, így önfejlesztésre is kiválóan alkalmas.

tovább

Dr. Sárközy Tamás
A SZOCIALIZMUS, A RENDSZERVÁLTÁS ÉS AZ ÚJKAPITALIZMUS GAZDASÁGI CIVILJOGA 1945-2005
5 460 Ft
Dr. Gál Judit, Dr. Kiss Gábor, ...
A végelszámolási eljárás
6300 Ft
Dr. Sőth Lászlóné
A végintézkedések
3 920 Ft
Dr. Pál Lajos
A vezetők foglalkoztatásának szabályai
3200 Ft
Lomnici Zoltán dr., Rakvács József dr., ...
Adó, Vám és Illeték
30 300 Ft (2011. évi éves elõfizetés)
Dr. Paczolay Péter, Dr. Trócsányi László , ...
Alkotmánybírósági szemle
A folyóirat előfizetési díja a 2010. évre: 10500 Ft (2 szám)
Dr. Sárközy Tamás
Államszervezetünk potenciazavarai
5460 Ft
Dr. Kovács Tímea
Angol jogi szaknyelv I.
8990 Ft
Dr. Kovács Tímea
Angol jogi szaknyelv II.
134 990 Ft (online képzéssel együtt)
Bárdos Péter dr., Bárdos Rita dr., ...
Angol- amerikai jogi nyelv
7 800 Ft
Vadász Iván, Ragula Zoltán
Angol-magyar adózási fogalomtár
5 500 Ft
Lomnici Zoltán dr.
Az alapítványok és közalapítványok
5400 Ft
Dr. Gál Judit, Siklósiné Antal Gyöngyi, ...
Az egyéni vállalkozó és az egyéni cég új szabályai
5 900 Ft
Dr. Tóth András
Az elektronikus hírközlés és média gazdasági szabályozásának alapjai és versenyjogi vonatkozásai
4000 Ft
Dr. Csáki Gyula Balázs
Az elektronikus közigazgatás tartalma és egyes gyakorlati kérdései
4 000 Ft
Szeibert Orsolya
Az élettársak és vagyoni viszonyaik
5 900 Ft.
Dr. Gellérthegyi István
Az engedély szerepe a környezetvédelemben
5800 Ft
Kondorosi Ferenc, Ligeti Katalin
Az európai büntetőjog kézikönyve
1500 Ft