Szakkönyv katalógus


Dr. Kovács Tímea: Angol jogi szaknyelv II.

A tudományos igényességgel készült, öt szakértő jogász és nyelvész által lektorált kötet olyan szakkönyv és tankönyv egyben, amely a gazdasági jog nyelvezetének angol megfelelőit tekinti át. Egyedisége, hogy a magyar és az angol jogi kifejezéseket a magyar jogrendszernek megfelelően rendszerezve, tapasztalt jogi angolt oktató jogász-nyelvész által írt, tanulásra alkalmas formában tartalmazza. Ezáltal a jogi terminológia hiteles forrásból, a magyar jogrendszerhez igazodva, gyakorlatias megközelítésben sajátítható el. A kötet a hozzá tartozó online képzéssel együtt tárgyalóképes jogi szaknyelvi tudáshoz segíti hozzá a tanulót. Mind a jogászok, joghallgatók, mind a fordítók, jogi angolt használó cégvezetők, döntéshozók tájékozódását megkönnyíti, hogy minden ismertetett jogintézmény esetén az angol megfelelők mellett a magyar jogszabályi környezetre is számos utalást tartalmaz. A kötet 11 tematikus fejezetből áll. Az egyes fejezetek egy tudományos igényességgel megírt tanulmánnyal kezdődnek, amely az adott jogterülethez kapcsolódóan egy-egy jellegzetes jogintézmény és a kapcsolódó jogfogalmak angol nyelvi megfelelőit járja körbe. Ezt követően olvashatóak a fejezet témájához kapcsolódó jogi angol kifejezéseket érintő, a gyakorlatban a Szerző tanulói által a tanórákon vagy adott problémával szembesülő jogászok, joghallgatók, szakfordítók által a Szerző honlapján feltett kérdések és a Szerző által adott válaszok. Ezt követik a fejezetben olvasottak alapján megoldható magyar-angol nyelvű feladatok. A jogi angol nyelvtudás elmélyítését szolgáló feladatok között a különböző jogi angol nyelvvizsgák (TOLES, Profex) feladattípusai mellett a praktizáló ügyvédek, jogászok szempontjából fontos, hatékony gyakorlási lehetőségek is szerepelnek, például különböző szerződések mintarendelkezéseit tartalmazó feladatok. A könyv megoldókulccsal készült, így a hozzá tartozó online képzéssel együtt önfejlesztésre is kiválóan alkalmas.

tovább

Az Európai Unió elsődleges joga
1302 Ft
Dr. Blutman László
Az Európai Unió joga a gyakorlatban
6800 Ft
Dr. Nagy Csongor István
Az Európai Unió nemzetközi magánjoga
5500 Ft
Ódor Bálint, Dr. Horváth Zoltán , ...
AZ EURÓPAI UNIÓ SZERZŐDÉSES REFORMJA - Az Unió Lisszabon után
6 400 Ft.
Jakab András
Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei
5 250 Ft
Bírósági Határozatok
31 320 Ft (2011. évi éves elõfizetés)
Büntető eljárásjog
7500 Ft
Büntetőeljárás jog I-III.
39 000 Ft (alapkötet, az eddig megjelent pótlapokkal egybeszerkesztve)
Dr. Belovics Ervin, Dr. Békés Imre, ...
Büntetőjog - Általános rész
8 000 Ft.
Belovics Ervin dr., Molnár Gábor dr., ...
Büntetőjog – Különös Rész
8 200 Ft
Büntetőjogi Döntvénytár 1979 – 2007
18 000 Ft
Céghírnök
30 180 Ft (2011. évi éves elõfizetés)
Dr. Gál Judit, Dr. Vezekényi Ursula
Cégjogi kalauz 2009
7500 Ft
Családi Jog
7540 Ft (2011. évi éves elõfizetés)
Csődjog
5460 Ft
Verebics János szerkesztő
Eörsi Gyula Emlékkönyv
6 930 Ft
Christa Tobler, Jacques Beglinger
ESSENTIAL EU LAW IN CHARTS + IN TEXT
12000 Ft
Dr. Wopera Zsuzsa
Európai Családjog
4600 Ft