Szakkönyv katalógus


Dr. Kovács Tímea: Angol jogi szaknyelv II.

A tudományos igényességgel készült, öt szakértő jogász és nyelvész által lektorált kötet olyan szakkönyv és tankönyv egyben, amely a gazdasági jog nyelvezetének angol megfelelőit tekinti át. Egyedisége, hogy a magyar és az angol jogi kifejezéseket a magyar jogrendszernek megfelelően rendszerezve, tapasztalt jogi angolt oktató jogász-nyelvész által írt, tanulásra alkalmas formában tartalmazza. Ezáltal a jogi terminológia hiteles forrásból, a magyar jogrendszerhez igazodva, gyakorlatias megközelítésben sajátítható el. A kötet a hozzá tartozó online képzéssel együtt tárgyalóképes jogi szaknyelvi tudáshoz segíti hozzá a tanulót. Mind a jogászok, joghallgatók, mind a fordítók, jogi angolt használó cégvezetők, döntéshozók tájékozódását megkönnyíti, hogy minden ismertetett jogintézmény esetén az angol megfelelők mellett a magyar jogszabályi környezetre is számos utalást tartalmaz. A kötet 11 tematikus fejezetből áll. Az egyes fejezetek egy tudományos igényességgel megírt tanulmánnyal kezdődnek, amely az adott jogterülethez kapcsolódóan egy-egy jellegzetes jogintézmény és a kapcsolódó jogfogalmak angol nyelvi megfelelőit járja körbe. Ezt követően olvashatóak a fejezet témájához kapcsolódó jogi angol kifejezéseket érintő, a gyakorlatban a Szerző tanulói által a tanórákon vagy adott problémával szembesülő jogászok, joghallgatók, szakfordítók által a Szerző honlapján feltett kérdések és a Szerző által adott válaszok. Ezt követik a fejezetben olvasottak alapján megoldható magyar-angol nyelvű feladatok. A jogi angol nyelvtudás elmélyítését szolgáló feladatok között a különböző jogi angol nyelvvizsgák (TOLES, Profex) feladattípusai mellett a praktizáló ügyvédek, jogászok szempontjából fontos, hatékony gyakorlási lehetőségek is szerepelnek, például különböző szerződések mintarendelkezéseit tartalmazó feladatok. A könyv megoldókulccsal készült, így a hozzá tartozó online képzéssel együtt önfejlesztésre is kiválóan alkalmas.

tovább

Európai Jog
11100 Ft (2011. évi éves elõfizetés)
Vékás Lajos szerkesztő
Fejezetetk a Polgári Törvénykönyv keletkezéstörténetéből
3255 Ft
Dr. Török Tamás
Felelősség a társasági jogban
6800 Ft
Dr. Gál Judit, Dr. Kovács László, ...
Gazdálkodó szervezet által végezhető tevékenységek
14 000 Ft
Gazdaság és Jog
33 540 Ft (2011. évi éves elõfizetés)
Dr. Molnár Gábor
Gazdasági bűncselekmények
9800 Ft.
Francesco Galgano
Globalizáció a jog tükrében - A gazdasági jog elemzése
3 885 Ft
Dr. Filó Erika, Katonáné dr. Pehr Erika, ...
Gyermeki jogok, gyermekvédelem
4500 Ft
Hivatalos Jogszabálytár Prémium
Előfizetési díj 2018-ra: 178 308 Ft
Csöndes Mónika, Metzinger Péter
Hogyan járjunk jogi egyetemre?
1 990 Ft
Polyák Gábor, Balogh Zsolt György
Infokommunikáció és jog
8 190 Ft (2011. évi éves elõfizetés)
Dr. Petrik Ferenc
Ingatlan-nyilvántartás
20 000 Ft (alapkötet, az eddig megjelent pótlapokkal egybeszerkesztve)
Ítélõtáblai Határozatok
19420 Ft (2011. évi éves elõfizetési díj)
Hargitai József
Jogi fogalomtár
1400 Ft
Somfai Balázs
Kapcsolattartás mint a gyermek emberi joga
4500 Ft
Karácsonyi hangok CD
1000 Ft
Dr. Görgényi Ilona
Kárjóvátétel a büntetőjogban, mediáció a büntetőügyekben
6500 Ft
Dr. Nagy Csongor István
Kartelljogi kézikönyv
4.500 Ft