Szakkönyv katalógus


Dr. Kovács Tímea: Angol jogi szaknyelv I.

A tudományos igényességgel készült, lektorált kötet olyan szakkönyv és tankönyv egyben, amely a szerződések nyelvezetének angol megfelelőit tekinti át. Egyedisége, hogy a magyar és az angol jogi kifejezéseket a magyar jogrendszernek megfelelően rendszerezve, tapasztalt jogi angolt oktató jogász-nyelvész által írt, tanulásra alkalmas formában tartalmazza. Ezáltal a jogi terminológia hiteles forrásból, a magyar jogrendszerhez igazodva, gyakorlatias megközelítésben sajátítható el. Mind a jogászok, joghallgatók, mind a fordítók, jogi angolt használó cégvezetők, döntéshozók tájékozódását megkönnyíti, hogy minden ismertetett jogintézmény esetén az angol megfelelők mellett a magyar jogszabályi környezetre is számos utalást tartalmaz. A kötet 11 tematikus fejezetből áll. Az egyes fejezetek egy tudományos igényességgel megírt tanulmánnyal kezdődnek, amely az adott jogterülethez kapcsolódóan egy-egy jellegzetes jogintézmény és a kapcsolódó jogfogalmak angol nyelvi megfelelőit járja körbe. Ezt követően olvashatóak a fejezet témájához kapcsolódó jogi angol kifejezéseket érintő, a gyakorlatban a Szerző tanulói által a tanórákon vagy adott problémával szembesülő jogászok, joghallgatók, szakfordítók által a Szerző honlapján feltett kérdések és a Szerző által adott válaszok. Ezt követik a fejezetben olvasottak alapján megoldható magyar-angol nyelvű feladatok. A jogi angol nyelvtudás elmélyítését szolgáló feladatok között a különböző jogi angol nyelvvizsgák (TOLES, Profex) feladattípusai mellett a praktizáló ügyvédek, jogászok szempontjából fontos, hatékony gyakorlási lehetőségek is szerepelnek, például különböző szerződések mintarendelkezéseit tartalmazó feladatok. A könyv megoldókulccsal készült, így önfejlesztésre is kiválóan alkalmas.

tovább

Bárdos Péter dr., Menyhárd Attila dr. , ...
Kereskedelmi jog
7 900 Ft
Dr. Harsági Viktória
Kézbesítés a polgári jogvitákban határok nélkül
5 000 Ft
Dr. Horváth zoltán
Kézikönyv az Európai Unióról
4 990 Ft
Dr. Petrik Ferenc
Kisajátítási jog
6 900 Ft
Dr. Wopera Zsuzsa szerkesztő
Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez
15 750 Ft
Dr. Török Tamás
Konszernjog
6500 Ft
Dr. Gellérthegyi István
Környezetvédelem 2002-2007
6 500 Ft
Dr. Petrik Ferenc
Közigazgatási bíróság – közigazgatási jogviszony
5 900 Ft
Dr. Lőrincz Lajos
Közigazgatási eljárásjog
5040 Ft
Közjogi Szemle
12 680 Ft (2011. évi éves elõfizetés)
Dr. Gajduschek György, Dr. Hajnal György, ...
Közpolitika
4 500 Ft
Közszolgálat CD-különszám
2500 Ft
Dr. Bócz Endre, Dr. Finszter Géza
Kriminalisztika joghallgatóknak
800 Ft
Dr. Kiss Daisy, Dr. Rónay Zoltán, ...
Különleges perek
4 900 Ft
Magyar Büntetőjog I-II-III.
39 000 Ft (alapkötet, az eddig megjelent pótlapokkal egybeszerkesztve)
Kaszainé dr. Mezey Katalin dr., Zavodnyik József dr., ...
Magyar fogyasztóvédelmi és reklámjog
7 800 Ft
Magyar Hivatalos Jogszabálytár
Előfizetési díj 2018-ra: 120 396 Ft
Magyar Jog
18240 Ft (2011. évi éves elõfizetési díj)