Szakkönyv katalógus


Dr. Kovács Tímea: Angol jogi szaknyelv II.

A tudományos igényességgel készült, öt szakértő jogász és nyelvész által lektorált kötet olyan szakkönyv és tankönyv egyben, amely a gazdasági jog nyelvezetének angol megfelelőit tekinti át. Egyedisége, hogy a magyar és az angol jogi kifejezéseket a magyar jogrendszernek megfelelően rendszerezve, tapasztalt jogi angolt oktató jogász-nyelvész által írt, tanulásra alkalmas formában tartalmazza. Ezáltal a jogi terminológia hiteles forrásból, a magyar jogrendszerhez igazodva, gyakorlatias megközelítésben sajátítható el. A kötet a hozzá tartozó online képzéssel együtt tárgyalóképes jogi szaknyelvi tudáshoz segíti hozzá a tanulót. Mind a jogászok, joghallgatók, mind a fordítók, jogi angolt használó cégvezetők, döntéshozók tájékozódását megkönnyíti, hogy minden ismertetett jogintézmény esetén az angol megfelelők mellett a magyar jogszabályi környezetre is számos utalást tartalmaz. A kötet 11 tematikus fejezetből áll. Az egyes fejezetek egy tudományos igényességgel megírt tanulmánnyal kezdődnek, amely az adott jogterülethez kapcsolódóan egy-egy jellegzetes jogintézmény és a kapcsolódó jogfogalmak angol nyelvi megfelelőit járja körbe. Ezt követően olvashatóak a fejezet témájához kapcsolódó jogi angol kifejezéseket érintő, a gyakorlatban a Szerző tanulói által a tanórákon vagy adott problémával szembesülő jogászok, joghallgatók, szakfordítók által a Szerző honlapján feltett kérdések és a Szerző által adott válaszok. Ezt követik a fejezetben olvasottak alapján megoldható magyar-angol nyelvű feladatok. A jogi angol nyelvtudás elmélyítését szolgáló feladatok között a különböző jogi angol nyelvvizsgák (TOLES, Profex) feladattípusai mellett a praktizáló ügyvédek, jogászok szempontjából fontos, hatékony gyakorlási lehetőségek is szerepelnek, például különböző szerződések mintarendelkezéseit tartalmazó feladatok. A könyv megoldókulccsal készült, így a hozzá tartozó online képzéssel együtt önfejlesztésre is kiválóan alkalmas.

tovább

Magyar Közlöny
Előfizetési díj 2018-ra: 191 520 Ft
Magyar Közlöny különszám
2490 Ft
Decastello Alice dr.
Mediáció az egészségügyben
4 800 Ft.
Dr. Fekete Zsuzsanna, Dr. Radnay József, ...
Munkajogi Döntvénytár 1999-2007
19000 Ft
Pál Lajos dr., Radnay József dr., ...
Munkajogi kézikönyv
6 800 Ft
Muzsika Magyarországról CD
500 Ft
Dr. Bárdos Péter, Dr. Bárdos Rita, ...
Német-osztrák jogi nyelv
7280 Ft
Dr. Sándor Tamás, Dr. Vékás Lajos
Nemzetközi adásvétel
7300 Ft
Horváth Zoltán dr., Tar Gábor
Nemzetközi szervezetek kislexikona
3 490 Ft
Dr. Horváth Éva
Nemzetközi választottbíráskodás
4 500 Ft
Dr. Sőth Lászlóné
Öröklés a családban
5300 Ft
Dr. Szabó Tibor
Pénz és üzlet az ügyvédi praxisban
14.900,- Ft + 740,- Ft postaköltség összesen: 15.640,- Ft

Dr. Kiss Daisy
Per vagy nem per?
7800 Ft
Lynne Pepall, Daniel J. Richards, ...
Piacelmélet
7 500 Ft
Polgári eljárásjog I-III.
39 000 Ft (alapkötet, az eddig megjelent pótlapokkal egybeszerkesztve)
Polgári Jog I-IV.
39 000 Ft (alapkötet, az eddig megjelent pótlapokkal egybeszerkesztve)
Fekete Mária dr., Grád András dr.
Pszichológia és pszichopatológia jogászoknak
5660 Ft
Dr. Sárközy Tamás
Sportjog
6200 Ft