Szakkönyv katalógus


Dr. Kovács Tímea: Angol jogi szaknyelv II.

A tudományos igényességgel készült, öt szakértő jogász és nyelvész által lektorált kötet olyan szakkönyv és tankönyv egyben, amely a gazdasági jog nyelvezetének angol megfelelőit tekinti át. Egyedisége, hogy a magyar és az angol jogi kifejezéseket a magyar jogrendszernek megfelelően rendszerezve, tapasztalt jogi angolt oktató jogász-nyelvész által írt, tanulásra alkalmas formában tartalmazza. Ezáltal a jogi terminológia hiteles forrásból, a magyar jogrendszerhez igazodva, gyakorlatias megközelítésben sajátítható el. A kötet a hozzá tartozó online képzéssel együtt tárgyalóképes jogi szaknyelvi tudáshoz segíti hozzá a tanulót. Mind a jogászok, joghallgatók, mind a fordítók, jogi angolt használó cégvezetők, döntéshozók tájékozódását megkönnyíti, hogy minden ismertetett jogintézmény esetén az angol megfelelők mellett a magyar jogszabályi környezetre is számos utalást tartalmaz. A kötet 11 tematikus fejezetből áll. Az egyes fejezetek egy tudományos igényességgel megírt tanulmánnyal kezdődnek, amely az adott jogterülethez kapcsolódóan egy-egy jellegzetes jogintézmény és a kapcsolódó jogfogalmak angol nyelvi megfelelőit járja körbe. Ezt követően olvashatóak a fejezet témájához kapcsolódó jogi angol kifejezéseket érintő, a gyakorlatban a Szerző tanulói által a tanórákon vagy adott problémával szembesülő jogászok, joghallgatók, szakfordítók által a Szerző honlapján feltett kérdések és a Szerző által adott válaszok. Ezt követik a fejezetben olvasottak alapján megoldható magyar-angol nyelvű feladatok. A jogi angol nyelvtudás elmélyítését szolgáló feladatok között a különböző jogi angol nyelvvizsgák (TOLES, Profex) feladattípusai mellett a praktizáló ügyvédek, jogászok szempontjából fontos, hatékony gyakorlási lehetőségek is szerepelnek, például különböző szerződések mintarendelkezéseit tartalmazó feladatok. A könyv megoldókulccsal készült, így a hozzá tartozó online képzéssel együtt önfejlesztésre is kiválóan alkalmas.

tovább

Dr. Gecsényi Lajos, Dr. Máthé Gábor
Sub clausula 1920/1947
2500 Ft
Dr. Gecsényi Lajos, Dr. Máthé Gábor
Sub clausula 1956
1500 Ft
Dr. Gecsényi Lajos, Dr. Máthé Gábor
Sub clausula 1989
3500 Ft
Szerzõdések tára
20 000 Ft (alapkötet, az eddig megjelent pótlapokkal egybeszerkesztve)
Dr. Gyenge Anikó
Szerzői jogi korlátozások és a szerzői jog emberi jogi háttere
4 500 Ft
Dr. Győri Enikő, Dr. Koszorú István, ...
Szövetkezeti jog
8000 Ft
Sárközy Tamás szerkesztő
Tanulmánykötet az 1959-es PTK előkészítéséről, alapvető intézményeiről és fejlődésmenetéről
4660 Ft
Dr. Nagy Ferenc
Tanulmányok a Btk. Általános Részének kodifikációjához
4 725 Ft
Dr. Gárdos Péter
Tanulmányok a fiduciárius biztosítékok köréből
5 200 Ft
Társasági és cégjogi iratmintatár
11500 Ft
Dr. Gál Judit, Dr. Mika Ágnes
Társasági jogi perek
7200 Ft
Társasági törvény, Cégtörvény 2006-2009
12100 Ft
Dr. Vörös István
Teremtő Tenyerén
600 Ft
Horváth Zoltán dr., Ódor Bálint
The Union after Lisbon
6 400 Ft
Dr. Hollán Miklós
Vagyonelkobzás
4700 Ft
Dr. Csűri Éva
Vagyoni értékű jogok és a gazdasági jog egyes kérdései a házassági vagyonjogban
7500 Ft
Richard Whish
Versenyjog
6500 Ft
Versenyjogi jogsértések esetén érvényesíthető magánjogi igények
6400 Ft