Szakkönyv katalógus


Sárközy Tamás szerkesztő: Tanulmánykötet az 1959-es PTK előkészítéséről, alapvető intézményeiről és fejlődésmenetéről

A kétkötetes tanuilmánykötetben olvasható tanulmányok az 1959-es magyar Polgári Törvénykönyvhöz, az 1959. évi IV. törvényhez fűződnek - annak előkészítésével, tartalmával, későbbi fejlődésmenetével foglalkoznak.

tovább

Dr. Gecsényi Lajos, Dr. Máthé Gábor
Sub clausula 1920/1947
2500 Ft
Dr. Gecsényi Lajos, Dr. Máthé Gábor
Sub clausula 1956
1500 Ft
Dr. Gecsényi Lajos, Dr. Máthé Gábor
Sub clausula 1989
3500 Ft
Szerzõdések tára
20 000 Ft (alapkötet, az eddig megjelent pótlapokkal egybeszerkesztve)
Dr. Gyenge Anikó
Szerzői jogi korlátozások és a szerzői jog emberi jogi háttere
4 500 Ft
Dr. Győri Enikő, Dr. Koszorú István, ...
Szövetkezeti jog
8000 Ft
Sárközy Tamás szerkesztő
Tanulmánykötet az 1959-es PTK előkészítéséről, alapvető intézményeiről és fejlődésmenetéről
4660 Ft
Dr. Nagy Ferenc
Tanulmányok a Btk. Általános Részének kodifikációjához
4 725 Ft
Dr. Gárdos Péter
Tanulmányok a fiduciárius biztosítékok köréből
5 200 Ft
Társasági és cégjogi iratmintatár
11500 Ft
Dr. Gál Judit, Dr. Mika Ágnes
Társasági jogi perek
7200 Ft
Társasági törvény, Cégtörvény 2006-2009
12100 Ft
Dr. Vörös István
Teremtő Tenyerén
600 Ft
Horváth Zoltán dr., Ódor Bálint
The Union after Lisbon
6 400 Ft
Dr. Hollán Miklós
Vagyonelkobzás
4700 Ft
Dr. Csűri Éva
Vagyoni értékű jogok és a gazdasági jog egyes kérdései a házassági vagyonjogban
7500 Ft
Richard Whish
Versenyjog
6500 Ft
Versenyjogi jogsértések esetén érvényesíthető magánjogi igények
6400 Ft