Szakkönyv katalógus


A családjog kézikönyve 2007 I–II.

Negyedik, átdolgozott kiadás

Szerzők: Dr. Bencze Lászlóné, Dr. Brávácz Ottóné, Dr. Csiky Ottó,
Dr. Filó Erika, Dr. Katonáné dr. Pehr Erika, Dr. Kőrös András, Dr. Makai Katalin, Piros Zsuzsanna, Dr. Somfai Balázs, Dr. Szeibert-Erdős Orsolya, Dr. Szőcs Tibor

A kiadó az 1995-ben, 1997-ben és 2000-ben három kiadást megért, nagysikerű családjogi kézikönyv után ismét olyan gyakorlat-orientált kiadvánnyal jelentkezik, amely valamennyi, családjogot művelő jogalkalmazóhoz és az e jogterület iránt érdeklődő laikushoz szól. A könyv két kötetből áll: az első kommentár-szerűen tartalmazza a családjogi törvény, végrehajtási rendeletei, valamint a családjoggal összefüggő polgári jogi és gyermekvédelmi jogszabályok hatályos – a korábbi kézikönyv legutolsó kiadása óta több vonatkozásban jelentősen módosult – szövegét, az irányadó bírósági, gyámhivatali és anyakönyvi joggyakorlatot. A második kötet minden eddiginél szélesebb körű eligazítást nyújt a nemzetközi családjog egyre bővülő forrásairól, a több- és kétoldalú nemzetközi egyezmények alkalmazásának lehetőségeiről és gyakorlatáról, az Európa Tanács és az Európai Unió szerveinek jogalkotásáról és a nemzetközi magánjogi viták elbírálásának és megoldásának lehetőségeiről. A szerzők valamennyien a családjog általuk feldolgozott területének legjobb gyakorlati és elméleti szakértői közé tartoznak, többségük részt vesz a készülő új Ptk. Családjogi részének kodifikációs munkáiban, így a magyar és a nemzetközi jogfejlődés tendenciáinak ismeretében magyarázzák a hatályos joganyagot és joggyakorlatot.

adatlap