Szakkönyv katalógus


Dr. Pál Lajos : A vezetők foglalkoztatásának szabályai

A kiadvány a vezető állásúak jogviszonyára és munkavégzésére vonatkozó munkajogi, illetve társasági jogi speciális szabályokat foglalja össze. Ennek keretében bemutatja különösen a jogviszony létesítésére, megszüntetésére vonatkozó eltérő rendelkezéseket, az összeférhetetlenséggel, titoktartással, versenyvédelemmel összefüggő szabályokat. A kiadvány ismerteti a vezetőkre irányadó speciális kárfelelősségi, büntetőjogi normákat is.

Kitér a kiadvány a társasági törvény nemrégiben bekövetkezett módosításának következményeire, az idevágó átmeneti rendelkezésekre.

adatlap