Szakkönyv katalógus


Dr. Török Tamás: Felelősség a társasági jogban

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végrehajtásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 2006. július 6. napján lépett hatályba. A Gt. és a Ctv. hatályba lépésével együtt jelentős mértékben módosult a Cstv. is. E két alapvető törvény a magyar társasági jogalkotás harmadik hullámaként jelentős mértékben újraszabályozta a társasági jog alanyainak polgári jogi felelősségét, különös tekintettel a minősített befolyásszerző és az uralkodó tag, valamint a vezető tisztségviselő felelősségére irányadó szabályokat. A könyv a felelősségi jog és a társasági jog metszéspontjában elhelyezkedő hatályos magyar joganyagot – a hazai jogirodalomban első alkalommal – dolgozza fel átfogó jelleggel az elméleti és a gyakorlati szempontokat egyaránt szem előtt tartva.

adatlap