Szakkönyv katalógus


Dr. Gál Judit, Dr. Mika Ágnes: Társasági jogi perek

Az első kiadás megjelenését követően felállított ítélőtáblák határozatai, a Legfelsőbb Bíróság jogegységi, elvi és a BH-ban közzétett döntései a társasági jogi peres eljárásokban igen sok változást hoztak.

Ezeknek a szerzők által, tematikusan összegyűjtött határozatoknak az ismerete ma már elengedhetetlen e speciális perekben eljáró jogi képviselők, döntést hozó bírák, de a joghallgatók és szakvizsgára készülők számára is.

Az átdolgozás időszerűségét a 2006. július 1-jén hatályba lépő új anyagi és eljárásjogi rendelkezések (új Gt., Ctv.) is indokolják, figyelemmel a Cstv. és a Pp. jogszabályi változásaira is.

Az új törvények számos pertípusnál komoly változásokkal jártak, ezek feltérképezése nagy segítséget jelenthet a jogalkalmazóknak.

A kiadvány minden társasági joggal foglalkozó jogalkalmazó számára elengedhetetlen segédeszköz.

adatlap