Szakkönyv katalógus


Dr. Görgényi Ilona: Kárjóvátétel a büntetőjogban, mediáció a büntetőügyekben

A bűncselekményekre történő büntetőjogi reagálások történetében a kárhelyreállító igazságszolgáltatás több évszázados múltra visszatekintő, váltakozó erősséggel érvényesülő, régi és egyben új paradigma is. A fogalmi alapvetéseken túlmenően a könyv tartalmazza a kárhelyreállító igazságszolgáltatás célkitűzéseinek, formáinak és alapelveinek a bemutatását, amelynek során a büntetőügyekben történő mediációra vonatkozó legújabb elméleti megközelítések, gyakorlati programok, s az európai uniós és más nemzetközi standardok feldolgozása hangsúlyos arányt képvisel. A mediáció nemzetközi szintű fogalom-meghatározásait, tipologizálását, a kapcsolódó büntetőjogi elveket és a mediációs eljárás alapelveit, jogi garanciáit részletesen elemzi a szerző. Bemutatja továbbá a mediáció jogintézményének jellemzőit a bűncselekmény, valamint annak elkövetője és elszenvedője oldaláról, illetve a mediátor szemszögéből, figyelemmel a magyar törvényi rendelkezésekre is.

adatlap