Szakkönyv katalógus


Csődjog

Második, hatályosított kiadás

Szerzők: Dr. Boóc Ádám, Dr. Sándor István, Dr. Tóth Mihály, Dr. Török Gábor, Dr. Újlaki Tamás

A könyv bár döntő részében a csődtörvény szakaszait kommentálja, formai vonatkozásait tekintve annál mégis két szempontból sokkal bővebb. Az egyik, hogy a könyv külön részben tárgyalja a csőd büntetőjogi eszközrendszerét, bepillantást engedve a büntetőjogi logikába, feltárja a történeti és gazdasági gyökereket, valamint gyakorlati esetek konklúzióját vonja le. A másik vonatkozás, hogy a csődjogi magyarázatoknál állandó nemzetközi és történeti összehasonlító elemzést végez, amelynek eredményeképpen az Olvasó azonnal megismeri a magyar szabályozás mellett a legfontosabb uniós, illetve amerikai megoldásokat.

A könyv részletesen elemzi a jogintézmény kialakulását, annak legfontosabb csomópontjait, főleg arra helyezve a hangsúlyt, hogy melyek azok a dogmatikai megoldások, amelyek ma is hatnak vagy éppen ellenkezőleg, ma is érvényesülniük kellene, de a magyar jogalkotó valamilyen okból kifolyólag másként határozott.

Foglalkozik az EU vonatkozó jogalkotási termékeinek bemutatásával, elemezve ezzel kapcsolatban a hazai jogalkotás előtt álló feladatokat.

A második kiadás a 2006. december 31-én hatályos jogot tartalmazza és magyarázza.

adatlap