Szakkönyv katalógus


Dr. Nagy Csongor István : Kartelljogi kézikönyv

A közösségi és a magyar kartelljog joggyakorlata

Lassan már négy éve alkalmazandóak és tizenegy éve relevánsak hazánkban a közösségi versenyjog szabályai, anélkül azonban, hogy a tárgykör megfelelő szintű szakirodalmi feldolgozására sor került volna. A közösségi versenyjog ugyanis nemcsak közvetlen alkalmazásával hat, hanem át-, meg átszövi a magyar versenyjog rendszerét és gyakorlatát is, és így közvetve még a kizárólag honi kötődésű ügyekben is relevanciával bír.

A „Közösségi és magyar kartelljog kézikönyve” a versenykorlátozások jogának legjelentősebb területét, a versenykorlátozó megállapodások szabályanyagát dolgozza fel. A könyv megírása során fontos szempont annak gyakorlatorientáltsága mellett, hogy úgy nyújtson segítséget a jogalkalmazás részleteiben elmélyülőknek, hogy közben a témában nem jártas jogászok számára is világos eligazodást nyújt.

adatlap