Szakkönyv katalógus


Lynne Pepall, Daniel J. Richards, George Norman : Piacelmélet


Modern megközelítés gyakorlati alkalmazásokkal (Industrial Organization: Contemporary Theory and Practice)

A HVG-ORAC Kiadó gondozásában 2008 márciusában jelent meg a kiváló tankönyv, a nagyhírű szerző-hármas, Pepall, Lynne, Richards, Danel J. és Norman, George Industrial Organization: Contemporary Theory and Practice című művének magyar fordítása. A piacelmélet egy modern, dinamikusan fejlődő tárgyterületet ölel fel, amelynek ismerete – a nemzetközi tendenciákat figyelembe véve - a közgazdasági és üzleti képzésekben résztvevő hallgatók számára nélkülözhetetlen és egyre inkább igaz ez a témában már dolgozó gazdasági szakemberekre is. A diszciplína elsősorban az elméleti mikroökonómia gyakorlati alkalmazási lehetőségeit mutatja be, ezzel mintegy hidat képezve az elméleti és alkalmazott közgazdaságtan között.

Pedagógiai vonatkozásait tekintve e tankönyv mesterien követi a feltételezhetően korábban megismert mikroökonómiai ismeretek struktúráját. Az egyes fejezeteken belül jól elkülönül a szemléletes példákat sem nélkülöző főszövegtől a gyakorlati problémák és esettanulmányok tárgyalása, amely jelentős mértékben elősegíti a hallgatók számára az ismeretek elsajátítását. Érdemes megemlítenünk a tömör és lényegre törő magyarázatokkal ellátott, jól szerkesztett szemléletes ábrákat, amelyek szintén nagymértékben segítik a tanulást. A fejezetek végén minden esetben rövid összefoglaló, feladatok és gyakorlati problémák találhatók, valamint hivatkozások, amelyek iránymutatást adnak az egyes témákban való mélyebb ismeretek megszerzéséhez.

A tankönyv hét részéből az első a tárgykör ismertetésén kívül a szükséges mikroökonómiai ismereteket is összefoglalja tömören. A második rész a monopolista viselkedéssel kapcsolatos problémákat tárgyalja. A harmadik fejezet szükséges játékelméleti ismeretek bevezetése után az oligopólium témakörét ismerteti. A negyedik rész a ’versenyellenes’ stratégiákat elemzi, a nemkooperatív árazási eljárásoktól kezdve a kooperatív kartellalkotási tevékenységekig. Az ötödik rész a vállalatok közti kapcsolatrendszereket és azok piaci hatásait tárgyalja, különös tekintettel a horizontális és vertikális integrációkra, valamint a vertikális korlátozásokra. A hatodik rész a piaci verseny nem árjellegű eszközeit veszi górcső alá. Ide tartoznak általában az információs modellekkel, a reklámozással, a K+F tevékenységgel, valamint a szabadalmakkal kapcsolatos ismeretek. Az utolsó hetedik részben pedig a témában született modern kutatásokat ismerteti két illusztris területen, a hálózatos iparágak, valamint az aukcióelmélet témakörét bemutatva. Utóbbi fejezet szintén a könyv egyik legfőbb érdeme a jelenleg magyar nyelven elérhető tankönyvvel szemben.

A kötetet eredményesen használhatják majd azok a vállalatoknál dolgozó szakemberek, akiknek a téma újdonsága miatt egyelőre korlátozottak az ismereteik, valamint azok a felsőoktatásban résztvevő hallgatók, akik a jövőben e terület szakértőivé válhatnak.

A könyv megjelenését a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja támogatta.

adatlap