Szakkönyv katalógus


Dr. Kiss Daisy: Per vagy nem per?

Kérdések és válaszok a polgári nemperes eljárások témaköréből

Ez a kötet a harmadik darabja annak a sorozatnak, melyben a Szerző (az ELTE tiszteletbeli tanára) a Bibó István Szakkollégiumban folytatott oktatási tevékenysége keretében elhangzottakat foglalja össze. Az első kötet „A polgári per titkai” címmel jelent meg, és a polgári perekre vonatkozó általános szabályokat részletezi, a második kötet, amelyet dr.Kiss Daisy több szerzőtárssal állított össze, a különleges perek szabályait tartalmazza.

Most a polgári eljárásjogi oktatás következő területének, a nemperes eljárásoknak az anyagát tarthatja kezében az Olvasó. A polgári nemperes eljárások egyre jelentősebb szerepet kapnak a XXI. század társadalmának életében. A közel 100 bírósági, valamint a végrehajtó és közjegyző hatáskörébe tartozó nemperes eljárás szabályainak áttekintését segíti ez a könyv, elsősorban a nemperes eljárások kollokviumra, illetve a jogi szakvizsgára készülőknek.

A könyv kézirata 2008.július 1-jével került lezárásra, és tartalmazza az akkor már elfogadott, de csak később (2008. szeptember 1-jén illetve 2009. január 1-jén) hatályba lépő szabályokat is.

adatlap