Szakkönyv katalógus


Versenyjogi jogsértések esetén érvényesíthető magánjogi igények

Szerzők: Dr. Bassola Bálint, Dr. Belényesi Pál, Dr. Csépai Balázs, Dr. Dedics Zsigmond, Dr. Fejes Gábor, Dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Dr. Horányi Márton, Dr. Nagy Csongor István, Dr. Ruszthiné dr.Juhász Dorina, Dr. Szabó Péter

A versenyjogban a közjogi, azaz a versenyhatósági jogalkalmazás mellett egyre nagyobb jelentősége van az ún. magánjogi jogérvényesítésnek is. Ez alatt a polgári bíróságok előtt benyújtott olyan keresetek értendők, melyekben a keresetet benyújtó vállalkozások, vagy magánszemélyek egy versenyjogi jogsértés kapcsán kívánnak magánjogi jogkövetkezményeket érvényesíttetni. A magánjogi jogkövetkezmények közül legjelentősebb természetesen a kártérítés. A téma aktualitását és fontosságát mutatja, hogy az Európai Bizottság ún. Zöld Könyvet (European Commission Green Paper - Damages actions for breach of the EC antitrust rules) fogadott el e tárgykörben, majd ún. Fehér Könyvet jelentetett meg elképzeléseiről, széleskörű szakmai vitát nyitva ezzel. Az egyes uniós tagállamokban szintén élénk diskurzus folyik a témáról – ezt bizonyítja a számos nemzetközi konferencia, idegen nyelven írt tudományos cikk és elemzés. Ehhez kívánnak a szerzők is társulni, a hazai piacon igazi novumnak számító, átfogó és a gyakorlati problémákra választ kereső könyvükkel. Az elkészült mű a Versenyjogi Kutatóközpont szakmai műhelyében készült, hozzájárulva annak célkitűzéseihez, miszerint a versenyjogi elmélet és a gyakorlati ismeretek egységesítése, alapos feldolgozása elengedhetetlen feltétele a versenyjogi dogmatika megalapozásának.

adatlap