Szakkönyv katalógus


Dr. Nagy Zoltán: A faktoring

Ez idáig nagy összefoglaló jogtudományi jellegű munka a faktoringról Magyarországon még nem jelent meg. Több neves hazai és külföldi szerző munkáira támaszkodva a mű meghatározza a faktoring fogalmát és rendszerezi típusait. Bemutatja a faktoring amerikai, európai és hazai fejlődéstörténetét. A hazai, külföldi jogszabályi hátteret elemezve a faktoringot, mint pénzügyi szolgáltatást is bemutatja és áttekinti az intézményi háttérre vonatkozó szabályozást. A mű összeveti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének gyakorlatát a kialakult bírói gyakorlattal és az elméleti megállapításokkal. A magánjogi szabályozásnál elemzésre kerül a faktoring nemzetközi, európai uniós és a hazai polgári jogi szabályozása egyaránt. Az értekezés választ keres a gyakorlatban felmerült jogi problémákra, elemezve a szerződéses és a bírósági gyakorlatot. Áttekintésre kerül a polgári jogi kodifikációs folyamat, illetve bemutatásra kerülnek a kialakult jogszabálytervezetek és a szabályozásra vonatkozó jövőbeni koncepciók. A gyakorlati és elméleti problémákat részletesen áttekintő mű egyaránt hasznos a faktoring területén működő hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások, illetve a jogalkalmazásban dolgozó jogászok számára.

adatlap