Szakkönyv katalógus


Dr. Csőke Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások

A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások gyakorlata, különös tekintettel a Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK Rendeletének alkalmazására

Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásával nem elég már csak a Csődtörvény rendelkezéseit ismerni ahhoz, hogy megfelelő módon biztosítsa a hitelező követelésének megtérülését, hiszen a fizetésképtelenségi eljárások korábban országhatár által korlátozott hatásköre az Európai Unió határáig tágult.

A könyv első része bemutatja, mindez hogyan alkalmazandó a hatályos Csődtörvény és egyéb jogszabályok, valamint a bírósági gyakorlat fényében, és hogy mire kell figyelnie az Európai Unió 1346/2000/EK Rendelete szövegének tükrében a hitelezőknek, az adósoknak, a felszámolóknak és a bíróságoknak egy, a fentiek szerint minősülő magyar eljárásban.

Az elméleti fejtegetéseket követően a könyv második része kiegészül a gyakorlatban felmerült, problémák ismertetésével, továbbá a fizetésképtelenségi szakértők nemzetközi szervezetei által kezdeményezett együttműködés bemutatásával.

adatlap