Szakkönyv katalógus


Dr. Polyák Gábor: A médiarendszer kialakítása

A piacra lépés és a hozzáférés alkotmányjogi, közösségi jogi és összehasonlító jogi elemzése

Polyák Gábor könyve egyrészt fel kívánja vázolni a médiarendszer kialakításának szabályozási feladatait és az azok megoldására alkalmas egyes eszközöket.

Vizsgálja másrészt a hagyományos médiajogi, a hírközlési jogi, az elektronikus kereskedelem szabályozásához kapcsolódó, valamint a versenyjogi eszközök közötti kölcsönhatásokat, végső soron annak érdekében, hogy azonosítsa azokat a szabályozási eszközöket, amelyek a digitális médiarendszerben alkalmasak az alkotmányos médiaszabályozási célok megvalósítására.

Az elemzés kiemelt figyelmet fordít arra a kérdésre, hogy a versenyszabályozási eszközök és módszerek hogyan épülnek be a médiaszabályozás keretei közé, és mennyiben alkalmasak az alkotmányos szabályozási célok megvalósítására. Minden fejezetnek része a témához kapcsolódó versenyjogi gyakorlat elemzése. A könyv módszertana részben összehasonlító jogi, részben a vizsgált szabályozások alkotmányossági és jogharmonizációs, esetenként jogtechnikai elemzésén alapul.

adatlap