Szakkönyv katalógus


Dr. Kiss Daisy : A polgári per titkai

Kérdések és válaszok a Polgári perrendtartás Általános Részéből

A Szerző - az ELTE tiszteletbeli tanára -, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bibó István Szakkollégiuma Civilisztikai Műhelyében folytatott polgári perjogi oktatás háttéranyagát foglalta össze művében, tételszerűen, a perjogi szabályokat vázlatokkal, táblázatokkal, illetve szemelvényekkel tarkítva. Az Általános Rész-beli kérdések és válaszok az alapvető elvek, a bíróságok, a bírósági hatáskör és illetékesség, a felek és más perbeli személyek, a képviselet, a perköltség, az elsőfokú eljárás általános szabályai, a határozatok; a jogorvoslatok témakörét öleli át. A mű segítséget nyújthat a polgári perjogból kollokviumra, szigorlatra, szakvizsgára készülőknek egyaránt.

adatlap