Szakkönyv katalógus


Dr. Tóth András: Az elektronikus hírközlés és média gazdasági szabályozásának alapjai és versenyjogi vonatkozásai

A könyv első része ismerteti az elektronikus hírközlés szabályozási alapjait, bemutatva az általános szabályozás-elméleti vonatkozásokat, a távközlés, mint hálózatos iparág szabályozását, az európai és magyar szabályozási modellt, valamint a versenyjog és elektronikus hírközlés összetett viszonyrendszerét.

A kiadvány második része az elektronikus média gazdasági szabályozásának alapjaival, versenyjoghoz fűződő viszonyával, az elektronikus média mint jelátviteli tevékenység, valamint a digitális átállás és televíziózás szabályozásának kérdéseivel foglalkozik.

A harmadik részben az elektronikus hírközlés és média versenyjogi jogalkalmazás szempontjából való sajátosságai, valamint az érintett piacok meghatározása és néhány tárgy szempontjából fontos eset ügycsoportonkénti (erőfölénnyel való visszaélés, összefonódás és megállapodás kontroll) bemutatása található.

Tóth András személye garancia arra, hogy e dinamikusan fejlődő iparágról a Kedves Olvasó lendületes és mégis átfogó jellemzést kapjon. Fiatal jogászként az infokommunikációs piac versenyjogi problémáival foglalkozott a Gazdasági Versenyhivatalban, de mindvégig rálátása volt a piac „másik oldalára”, az ágazati szabályozások alakulására is. Könyve kiváló szintézisét adja a hírközlési piacra ható két, eltérő természetű állami intervenciónak. Egyfelől a mai reguláció nem érthető meg versenyjogi ismeretek nélkül, másfelől a versenyjogi tilalmak gondos érvényesítéséhez szükség van a szabályozás hatósugarának ismeretére. A szerző minden bizonnyal a piaci szereplők oldalán ügyvédként szerzett gyakorlati ismereteit is felhasználva tudta elkerülni a túlzott, száraz tudományosság veszélyét. - Dr. Tóth Tihamér, Egyetemi docens, a Gazdasági Versenyhivatal, Versenytanácsának elnöke

adatlap