Szakkönyv katalógus


Büntetőjogi Döntvénytár 1979 – 2007

Szerzők: Dr. Belegi József, Dr. Berkes György, Dr. Czine Ágnes, Dr. Kónya István, Dr. Márki Zoltán

A döntvénytár, amelyet a jogalkalmazók figyelmébe ajánlunk, a büntető jogszabályok értelmezésénél ma figyelembe veendő szinte teljes joggyakorlatot magában foglalja.

A kiadvány azzal könnyíti meg a jogalkalmazók dolgát, hogy a több évtized alatt közzétett óriási joganyagot megrostálta, és csak a jogszabályi változásokat, valamint a gyakorlat alakulását figyelem be véve ma is irányadónak tekinthető véleményeket és döntéseket veszi fel, szükség szerint megjegyzésekkel kiegészítve.

A döntvénytár anyagát a felsőbíróságok ítélkezésében, illetve elvi irányító tevékenységében részt vevő szakemberek állították össze és látták el megjegyzésekkel.

A mű közli a Legfelsőbb Bíróság büntetőjogi és büntető eljárásjogi tárgyú, valamint az Alkotmány alapján kötelező erejű állásfoglalásainak teljes szövegét: a 15. számú irányelvet, a III. és a IV. számú büntető elvi döntést, valamint a Legfelsőbb Bíróság héttagú jogegységi tanácsának és az öttagú büntető jogegységi tanács jogegységi határozatait. A testületi állásfoglalásoknál megjegyzéssel utalunk arra, ha a közzétett szöveg a jogszabályi változások következtében valamely részében meghaladott. A munka a kollégiumi vélemények teljes szövegét is közzéteszi.

A döntvénytár a Btk., a Btké., a Be., a Bv. tvr. és a szabálysértési jogszabályok egyes rendelkezéseinél utal a rendelkezés értelmezésénél figyelembe veendő joganyagra.

A Legfelsőbb Bíróság határozatainak hivatalos gyűjteményében közzétett, elvi bírósági határozatokat a döntvénytárat összeállító szerkesztőbizottság által jelenleg irányadónak tekintendő határozatok követik.

A kiadó szeretne a megrendelői igényekhez alkalmazkodni, azért a könyv papír alapon, azaz könyv formában és CD-n is megjelenik.

adatlap