Szakkönyv katalógus


Dr. Gál Judit, Dr. Vezekényi Ursula: Cégjogi kalauz 2009

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 2006. július 1-jén lépett hatályba. A törvényt az eltelt rövid idő ellenére igen sokszor és igen jelentős kérdésekben módosították, legátfogóbban a 2007. évi LXI. törvény (Ctvn.), melynek egyes rendelkezései 2007. szeptember 1. óta alkalmazandók, mások 2008. január 1-jétől, míg igen jelentős szabályai (pl. az elektronikus bejegyzési eljárás kötelezővé válása) csak 2008. július 1-jén léptek hatályba.

A Ctv. a Ctvn. elfogadását követően is többször módosult; legutóbb a 2008. december 15-én elfogadott törvénnyel változott a tevékenységi körök bejelentésének rendje, új cégeljárási szabályok születtek, bővült a törvényességi felügyeleti hatáskör és újra lényeges változásokon mentek át a bejegyzési (változásbejegyzési) nyomtatványkérelmek is.

A „Cégjogi kalauz 2009” című könyvben a szerzők ezen gyorsan változó joganyag megismeréséhez, alkalmazásához nyújtanak segítséget. A Ctv. rendszerét lényegében követve ismertetik a hatályos, illetve a 2008. július 1-jén, vagy azt követően hatályba lépő rendelkezéseket és a csatlakozó rendeleteket. A témában felmerülő jogértelmezési kérdésekben állást foglalnak, a már kialakultnak tekinthető bírói gyakorlatot bemutatják. Kiemelten foglalkoznak a Ctv. hatályba lépését követően megváltozott szabályokkal. Ismertetik például a cégnévre, a székhelyre, a honlapon történő közzétételre, a céginformáció beszerzésére vonatkozó szabályokat, az elektronikus cégeljárás szabályait, ezen belül az egyszerűsített cég- és változásbejegyzési eljárást.

Jó szívvel ajánljuk ezt a könyvet nem csak jogászoknak, hanem a gazdasági társaságok és egyéb társaságok vezetőinek, munkatársainak, akik munkájuk során a cégjoggal bármilyen módon kapcsolatba kerülnek.

adatlap