Szakkönyv katalógus


Dr. Gál Judit, Dr. Kovács László, Dr. Molnár Gábor, Dr. Németh István, Vanczák József, Dr. Bánki Horváth Mária, Dr. Gakovic Dániel: Gazdálkodó szervezet által végezhető tevékenységek

A módosítás szerint ugyan a vállalkozások tevékenységének TEÁOR-számát a társasági szerződésben és a cégjegyzékben, sőt, az engedélyezési eljárásokban sem kell majd feltüntetni, a KSH és az adóhatóság előtti eljárásokban azonban a TEÁOR ’08 (illetve a mindenkori TEÁOR-nomenklatúra) megőrzi szerepét. A tervezett változtatások csak azt a célt szolgálják, hogy a TEÁOR-besorolások 5-8 évenként bekövetkező uniós módosítása a jövőben ne vezessen cégbírósági dömpinghez, és – egyébként indok hiányában – ne szolgálhasson alapul a cégek által már megszerzett üzletnyitási, telep-, és egyéb tevékenységi engedélyek felülvizsgálatához.

A TEÁOR ’08-ra automatikusan át nem fordítható tevékenységek bejelentési kötelezettsége természetesen fennáll, az erre vonatkozó bejelentésért azonban nem a társasági szerződés és a cégjegyzéki adatok módosításával, hanem várhatóan a 2009. évi adóbevallással egyidejűleg kell majd az adóhatóság felé megtenni. A tevékenységek rendszerezésére statisztikai és adóügy szempontjából továbbra is a TEÁOR-nomenklatúra szolgál majd, így értelemszerűen adódik abból, hogy az engedélyköteles tevékenységek feltérképezése során a TEÁOR-besorolást alkalmazzuk rendező elvként ás „tárgymutatóként”.

A mű tartalmazza a társas és egyéni vállalkozások "egyablakos" elektronikus bejegyzési eljárását, valamint az egyes tevékenységek végzésének feltételeit.

adatlap