Szakkönyv katalógus


Dr. Filó Erika, Katonáné dr. Pehr Erika: Gyermeki jogok, gyermekvédelem

(Harmadik, hatályosított, bővített kiadás)

A felnövekvő új nemzedék, a gyermekek védelme az utóbbi évtizedben világszerte az érdeklődés homlokterébe került, és ezzel megnövekedett feladat hárul a mind hatóságokra (gyámhivatalokra, bíróságokra, rendvédelmi szervekre), mind a gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberekre (ügyvédekre, szociális munkásokra, hivatásos és nem hivatásos nevelőszülőkre, pártfogókra). A gyermekvédelem kiváló elméleti és gyakorlati szakemberei által közösen írott mű elemzi a gyermekvédelmi gondoskodás rendszerét és eszközeit, valamint a gyámügyi szervezet és eljárás hatályos szabályait.

A jogalkalmazók, valamint a felsőoktatási alapképzésben, szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók számára nélkülözhetetlen kézikönyv ismerteti az ide vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a gyermeki jogok elméletét és érvényesülésének gyakorlatát bemutatva segít eligazodni ezen a nagyjelentőségű jogterületen. A könyv harmadik kiadása kiegészül a gyermekvédelmet közvetlenül érintő, bírósági és gyámhatósági feladatot is jelentő hatályos nemzetközi szerződések kivonatos közlésével, az örökbefogadásra vonatkozó általános szabályok elemzésével, valamint egy a témával kapcsolatos részletes irodalomjegyzékkel.

adatlap