Szakkönyv katalógus


Dr. Török Tamás : Konszernjog

A könyv a teljes hatályos magyar konszernjog első – átfogó jellegű – jogirodalmi feldolgozása.

A munka első része a magyar konszernjog történeti áttekintése és elméleti alapvetése. A mű második részében a Szerző a befolyásszerzés – valamennyi gazdasági társaságra vonatkozó – általános konszernjogi szabályait, valamint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) és a tőkepiacról szóló 2001. CXX. törvény (Tpt.) vonatkozó szabályait tárgyalja.

A Szerző a különös konszernjog bemutatása során egyrészt a pénzügyi szektor ágazati törvényeinek, másrészt a nem pénzügyi szektor (média, energetika, közlekedés) ágazati törvényeinek vonatkozó szabályait elemzi. A könyv feldolgozza az Európai Uniónak a nyilvános vételi ajánlatról szóló 2004/25/EK (13. számú társasági jogi) irányelvét.

A kiadvány bemutatja az egyes konszernjogi szabályokkal összefüggésben született és közzétett bírósági eseti döntéseket, továbbá elvégzi azok kritikai elemzését, valamint ismerteti a konszernjog területén született meghatározó jelentőségű magyar jogirodalmi munkákban kifejtett mérvadó álláspontokat is.

adatlap