Szakkönyv katalógus


Dr. Fekete Zsuzsanna, Dr. Radnay József, Dr. Tallián Blanka, Dr. Zanathy János : Munkajogi Döntvénytár 1999-2007

Gondos jogalkotás esetén is felmerülnek olyan esetek, amikor a jogszabályok alkalmazásának köre, illetve az egyes rendelkezések egymáshoz való viszonya nem egyértelmű; ilyenkor részben a jogtudomány, jórészt azonban a bírósági, elsődlegesen felsőbírósági eseti döntések adnak eligazítást.

Munkajogi kérdésekben a Legfelsőbb Bíróság 1994-ig, majd 1995-1998-ig meghozott döntéseit a Munkajogi Döntvénytár I., majd II. számú kötetei tartalmazzák. A jelen kiadvány az 1997-2007-ig meghozott jelentős határozatokat foglalja magában.

A kifejtettekre tekintettel a munkajogi kérdésekkel foglalkozók számára a kiadvány használata és ismerete elengedhetetlennek tűnik.

A kiadó szeretne a megrendelői igényekhez alkalmazkodni, azért a könyv papír alapon, azaz könyv formában és CD-n is megjelenik.

adatlap