Szakkönyv katalógus


Társasági és cégjogi iratmintatár

MÁSODIK, ÁTDOLGOZOTT KIADÁS

Dr. Gál Judit, Dr. Makai Katalin, Dr. Molnár Gábor, Dr. Mondok Edit, Dr. T. Nagy Erzsébet, Dr. Rózsa Éva

A Társasági törvény és Cégtörvény 2006. júliusi hatálybalépése óta a törvényi szerződésminták többször is módosításra kerültek, legutóbb a TEÁOR-nomenklatúra használatával kapcsolatos változások folytán. A bejegyzési (változásbejegyzési) nyomtatvány-kérelmeket is megváltoztatták 2008. december 27-től, és módosultak a kitöltési szabályok is. A kiadvány különösen az eddiginél sokkal nagyobb felelősség mellett tevékenykedő jogi képviselők számára kíván segítséget nyújtani, mintát adva a gyakrabban előforduló bejegyzési, változásbejegyzési kérelmekhez, kidolgozva az adott általános és egyszerűsített eljárásban történő alapítási és módosítási ügyek szerződéseit; útmutatást adva a nyomtatványkérelmek kitöltéséhez és mintát készítve a főbb csatolandó mellékletekhez kapcsolódó egyéb okiratokhoz.

A kiadvány a törvényességi felügyeleti ügyekre és a társasági jogi perekben hozható határozatokra, az ilyen ügyekkel kapcsolatos beadványokra is tartalmaz iratmintákat.

A mintatárat gyakorló jogászok készítették, a szerzők között bíró, ügyvéd és a kodifikációs munkában részt vett jogalkalmazók vannak, akik kifejezetten a gyakorlatban felmerülő igényeket tartották szem előtt a kézikönyv összeállításánál.

A könyvhöz egy, a kiadvány teljes anyagát tartalmazó CD-t is mellékelünk.

adatlap