Szakkönyv katalógus


Dr. Berke Barna, Dr. Futó Gábor, Dr. Garamvölgyi Róbert, Dr. Pál Lajos, Dr. Tóth Gábor, Dr. Kovács Ferenc: Vezetők kézikönyve

A kiadvány a gazdasági társaság vezetői számára legfontosabb ismereteket foglalja össze. Bemutatja a tisztségviselők foglalkoztatására irányadó munkajogi és társasági jogi rendelkezéseket, valamint a legfontosabb adó- és társadalombiztosítási szabályokat. Emellett átfogó képek ad a társasági jog és a cégjog vezetők számára fontos specifikus szabályairól, az erre vonatkozó bírói gyakorlatról. Részletesen foglalkozunk a vezető tisztségviselőkre, illetve az ügyvezetésre vonatkozó előírásokkal, kivetítve a közös szabályokat az egyes társasági jogi formákra, így a közkereseti társaságra, a betéti társaságra, a korlátolt felelősségű társaságra és a részvénytársaságra. A vezető tisztségviselőre vonatkozó előírások kapcsán bemutatjuk a vezető tisztségviselői jogviszony keletkezésének, illetve megszűnésének szabályrendszerét, a releváns felelősségi és összeférhetetlenségi szabályokat és a társaság képviseletére irányadó rendelkezéseket. Ezen túlmenően kitérünk a társasági határozatok bírósági felülvizsgálatára, valamint a kisebbség- és a hitelezővédelem kapcsán felmerülő, a gyakorlatban is problémákat felvető kérdésekre.

Bemutatásra kerülnek a cégnyilvántartásra, illetve a cégjegyzékre, valamint a cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásokra vonatkozó legfontosabb szabályok, továbbá az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek, valamint részletesen vizsgáljuk a törvényességi és a különleges törvényességi felügyeleti eljárásokat.

A vezető tisztségviselő számára elengedhetetlen a társaság jogutód nélküli megszűnése, vagy megszüntetése, illetve fizetés képtelenné válása esetén irányadó szabályok ismerete. Ezért a kiadvány ismerteti az erre vonatkozó rendelkezéseket is.

A vezető tisztségviselők tevékenységével összefüggésben felmerülő büntetőjogi kérdések bemutatásával is az eligazodást szeretnénk segíteni. Elsősorban azon bűncselekményekre koncentrálva, melyek esetében a tettessé váláshoz szükséges a (cég)vezetői minőség megléte, vagy ahol a gazdasági társaság vezetője, vagy vezető állású munkavállalója munkaköréből adódóan válhat egy bűncselekmény elkövetőjévé és büntetőeljárás terheltjévé.

Minden vállalkozás számára, bármilyen gazdasági tevékenységet is végez be kell tartania az alapvető és általánosan irányadó versenyszabályokat, a versenykorlátozásra alkalmas megállapodások, együttműködések tilalmáról, a szakmai-iparági szövetségekben követhető tevékenységről és tilalmakról. E tilalmi szabályok megsértése érvénytelen ügyleteket és súlyos bírságokat vonhat maga után. Ennek elkerülése érdekében megjeleníti ez a kiadvány bemutatja az alapvető versenyjogi szabályokat is.

adatlap