Szakkönyv katalógus


Dr. Gál Judit, Dr. Kiss Gábor, Zara László: A végelszámolási eljárás - Negyedik, átdolgozott, hatályosított kiadás

Tartalomjegyzék:

A végelszámolási normákat 2006. július 1-jétől a Cégtörvény tartalmazza. Ezek az előírások részletesen szabályozzák a végelszámolás megindítását, lefolytatását és befejezésének feltételeit; meghatározzák a végelszámoló felelősségét, jogállását; az önkéntes, az egyszerűsített és a kényszervégelszámolás során teljesítendő feladatait.

Ezek, és a többi végelszámolási szabály magyarázatára vállalkoztak a szerzők, akik a gyakorlati igényekből kiindulva taglalják a végelszámolási előírásokat. Ennek során külön figyelmet fordítanak a végelszámoló számviteli és adóügyi teendőire, a cégbíróság felé fennálló bejelentési kötelezettségeire és teljesítésükre, a csatolandó mellékletekre, a kérelmek helyes összeállításához kapcsolódó bírósági eljárásokra is

A könyv kitér a végelszámolási szabályok hatálybalépése óta bekövetkezett változásokra, és ismerteti a végelszámolás tárgykörében azóta született lényegesebb bírósági döntéseket és az irányadó joggyakorlatot is.

adatlap