Szakkönyv katalógus


Dr. Sárközy Tamás : Sportjog

Tartalomjegyzék:

Második, hatályosított kiadás

A munka bevezetésében áttekintést ad a magyar sportjog fejlődéséről 1921-től napjainkig, különös tekintettel az 1996-os, 2000-es és a 2004-es sporttörvényekre. Áttekinti a sportjog strukturális problémáit, így jogági jellegét, az állami és az önszabályozás problémáját, a belső és a nemzetközi szabályozás viszonyát, különös tekintettel az európai integrációra.

A könyv középpontjában az új sporttörvény a 2004. évi I. törvény és végrehajtási jogszabályainak elemzése áll. A munka bemutatja az amatőr és a hivatásos sportoló jogállását, a versenyengedélyt, illetve a sportolók átigazolását, valamint fegyelmi felelősségét. Ezt követi a sportszervezetek jogállásának ismertetése, különös tekintettel a sportegyesületekre, a sportvállalkozásokra és a sport versenyrendszerére.

A könyv lényeges része a sportszövetségek differenciált jogállásának elemzése, különös tekintettel az országos sportági szakszövetségekre. Ezt követi a sport központi államirányítási rendszere (ezen belül az új intézményként jelentkező Nemzeti Sporttanács) és a sportköztestületek, sportközalapítványok bemutatása. A munka foglalkozik a sporttal kapcsolatos kereskedelmi szerződésekkel (szponzoráció, médiakapcsolatok), a sportlétesítmények jogi helyzetével, valamint a sportesemények szervezésével.

A könyv függelékében a sporttörvény és valamennyi végrehajtási rendeletének hatályos szövege megtalálható.

adatlap