Szakkönyv katalógus


Dr. Lajtár István: A büntetesvégrehajtás garancia és kontrollrendszere Magyarországon

A monográfia célja a büntetés-végrehajtási jog időszerű és meghatározó fontosságú kérdésének a végrehajtás jogállami garancia- és kontrollrendszerének átfogó elemző bemutatása.

A könyv azt a kérdést kívánja tisztázni, hogy a mai magyar büntetés-végrehajtás feletti kontrollrendszer intézményi kiépítettsége és annak működése megfelel-e a jogállami büntetés-végrehajtás követelményének és a vonatkozó nemzetközi elvárásoknak. Célja annak feltárása, hogy a garanciarendszer részét képező büntetés-végrehajtási ügyészi törvényességi felügyelet és jogvédelem, a büntetés-végrehajtási bíró eljárása, a társadalmi ellenőrzés, valamint az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és a nemzetközi szervek megelőző, ellenőrző tevékenysége kellő és hatékony garanciát jelent-e az emberi jogok biztosításához, a törvénysértések megszüntetéséhez és megelőzéséhez, a büntetés-végrehajtás hatálya alatt állók – különösen a fogva tartottak – jogi helyzetének védelméhez. Az elmúlt évek magyar irodalmában több kiváló szakember is foglalkozott a büntetés-végrehajtás jogállami kontrollrendszerének valamely vetületével, a könyv ezen kutatási eredmények ismertetése mellett azok továbbfejlesztésével, új szempontok és összefüggések bemutatásával a téma olyan összefoglaló elemzését kívánja adni, amely az új büntetés-végrehajtási kódex megalkotásának küszöbén mind az elméleti, mind a gyakorlati szakemberek érdeklődésére számot tarthat, de ajánlott joghallgatók és jogi szakvizsgára készülők számára is.

adatlap