Szakkönyv katalógus


Dr. Juhász Zsuzsanna, Dr. Karsai Krisztina, Dr. Maráz Vilmosné, Dr. Nagy Ferenc, Dr. Szomora Zsolt, Dr. Vida Mihály : A Magyar Büntetőjog Különös Része

A Szegedi Tudományegyetem Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszékének munkatársai által készített a Magyar Büntetőjog Különös Része jelen kötete, amely a korábbi szegedi kiadványokra épül, először jelenik meg a HVG-Orac Kiadónál. A Btk. joganyagának évente több módosítása, közöttük új bűncselekményi tényállások sora jelenik meg, emellett az Alkotmánybíróság több határozata is érintette, illetve megsemmisítette a büntető kódex néhány rendelkezését. Ennek következtében a Btk. különös részének több fejezete jelentősen átalakult. A jelenlegi új kiadás tartalmazza a beiktatott újabb, illetve a módosított büntetőjogi normákat. Így – egyebek mellett – a 2007. évi XXVII. törvény újrafogalmazta, átdolgozta a gazdasági bűncselekmények törvényi tényállásait (így például a csődbűncselekményt, a jogosulatlan pénzügyi tevékenységet, a pénzmosást). A 2008. év végének „törvényhozási hajrája” újabb jelentős kérdésekben módosította a Btk. Különös Részét.

Változatlanul beépülnek a tankönyv anyagába a bírói gyakorlat fontosabb döntései, elvi jellegű iránymutatásai.

A tankönyv feldolgozása követi a korábbi munkákban képviselt felfogást és rendszert. Vagyis a bűncselekményi tényállások tárgyalásánál a téma feldolgozása az alábbi tagozódásban történik:

  • teljes körű, részletes kifejtéssel,
  • ennél szűkebb, csak az alapvető értelmezési kérdések tárgyalásával,
  • csak a törvényi tényállásra utalással.

A tankönyv természeténél fogva oktatási igényeket kíván kielégíteni, így a gyakorlati és didaktikai szempontból jelentéktelen tényállások nem szerepelnek a könyvben.

A tankönyv nem csupán bemutatja és értelmezi az adott törvényi tényállásokat, hanem azokat fogalmi rendszerbe helyezve, magyarázatokkal és példákkal megvilágítva olyan ismeretanyagot közvetít, amelynek elsajátításával a büntetőjogi problémák kezelhetővé és megoldhatóvá válhatnak. A tankönyv – épp a fentiek miatt is – nemcsak az egyetemi hallgatók és a szakvizsgára készülő jogvégzettek, hanem a büntetőjoggal foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek körében is érdeklődésre tarthat számot.

adatlap