Szakkönyv katalógus


Dr. Gecsényi Lajos, Dr. Máthé Gábor: Sub clausula 1989

Dokumentumok a politikai rendszerváltozás történetéhez - A Grand Strategy

1985–1990 világtörténelmi korszakváltást hozott. Az Egyesült Államok által kidolgozott Grand Strategy arra irányult, hogy a keleti tömb országainak demokratikus átalakításával véget vessen a hidegháborúnak és Európa megszállásának. Az ebben partnerségre kényszerült szovjet külpolitika, a Gorbacsov által meghirdetett peresztrojka, majd a Brezsnyev-doktrína teljes feladása vezetett el a máltai csúcstalálkozó eredményéhez, amit a szakértők a hidegháborút lezáró aktusnak tekintenek. Kelet-Közép-Európa kommunista rendszereinek látványos, gyors összeomlásában pedig döntő szerepe volt annak a magyar külpolitikai döntésnek, amely lehetővé tette, hogy a Magyarországon tartózkodó NDK-állampolgárok Ausztrián keresztül az NSZK-ba távozhassanak.

adatlap